Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Online s Janem Májíčkem

Jan Májíček, student filosofie, byl u zrodu Iniciativy Ne základnám. Jako jeden z tiskových mluvčích se účastnil řady debat a akcí. Je dlouholetým aktivistou a organizátorem. Účastnil se protestů proti Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance, zasedání G8 v Janově a Edinburgu, NATO v Mnichově a několika ročníků Evropského sociálního fóra. O hnutí proti základnám říká: „Náš důraz musí být kladen na mobilizaci lidí, na jejich zapojení do aktivit. Jedině tak máme šanci zastavit radar a zároveň přispět k širší společenské změně.“
Jan Májíček odpovídal na Vaše otázky ve středu 7.5.


položených otázek: 31
Položené dotazy
OTÁZKA | johno
zdravím,
píšete, že bojkotujete americké zboží. Zajímá mě následující: Hrdě prezentujete návštěvy vašeho předsedy v USA. Jak prosímvás může bojkotovat americké firmy, když tak často jezdí do té Ameriky? Je přeci jasné, že bez využití výrobků amerických firem se tam neobejde (i kdyby mělo jít o pouhou platbu letištních poplatků tamnímu letišti, která je nevyhnutelná)... není celá tahle věc s tím bojkotem pak trochu "mimo", když sám předseda ji porušuje?
ODPOVĚD | 13:21
Zdravím,
Jan Tamáš není náš předseda. Je to jeden z tiskových mluvčích. Iniciativa Ne základnám udělala podle mého názoru chybu, když bojkot amerického zboží vyhlásila 17. listopadu. Praxe ukázala, že pro to nejsou v tuto chvíli podmínky. Zatím je to můj názor, uvidíme, zda ho přijmou také ostatní.
OTÁZKA | Jan Chalupa
Jaké vydíte přínosy Lisabonské smlouvy pro členské státy s durazem na ČR. Já osobně žádné. Spíše další omezovací sada práv a svobod občanů s centralizačním faktorem do Bruselu.

Děkuji
ODPOVĚD | 13:37
Když pominu řadu jiných věcí, tak je pro mě důležité v Lisabonské smlouvě toto: ,,Závazky a spolupráce v této oblasti (zahr. pol/obrana) jsou v souladu se závazky v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy" (čl1, č.49, c, 7). To znamená, že jakákoliv budoucí zahraniční politika bude v souladu s politikou NATO a tím do značné míry ve vleku Spojených států. To není vůbec dobré, protože zahraniční politika USA je jedna velká humanitární katastrofa.
OTÁZKA | František Ševel
Předešlí dotaz o bojkotu je fascinující a zvláště ve světě globální ekonomiky. Opravdu dobrý dotaz … jsou párátka dovezená z Číny do SSA (SpojenýchStátůAmerických) americkým zbožím? A když to bili sice číňani v Číně, kteří je ořezali do špičky nožíky, ale v továrně patřící nadnárodní korporaci, která má své hlavní sídlo v SSA? :-)
Z tohoto hlediska opravdu není lehké určit co je americké. Navíc je známo, že místo američanů vesměs pracují přistěhovalci. Zřejmě by bylo lepší psát o bojkotu firem vydělávajících na napětí, válkách a utrpení, protože Přívlastek ke zboží patří tomu, kdo jej vytvořil, tomu kdo vytvořil nějakou hodnotu (bereme-li hodnotu jako něco dobrého, platí to dvojnásob).
Ale já bych měl jinou otázku.
Pane Májíček, uvažujete o trestním oznámení na Lukáše Petříka (nebo neznámého pachatele,... třeba ho někdo navedl :-) který byl podepsán pod článkem „Mluvčí ne základnám simpatizuje s teroristickou organizací“? Článek byl 20.3 publikován na idnes.cz.
Potom by mě zajímalo (jako že se vždy vydáváme „tou třetí cestou“) zda máte nějakou představu, či plány, co budete dělat po studiích. Věřím, že svůj talent uplatníte právě k vytváření příčin, tedy opravdových duchovních hodnot, tak jak se o to snažíte svou občanskou angažovaností.
Mějte se dobře
ODPOVĚD | 13:42
Díky za přání.
Poznámka o globální ekonomice je trefná. Většinou se "původ" zboží určuje podle toho, kde má firma hlavní sídlo, tedy jestli je americká, francouzská atd.
O trestním oznámení neuvažuji, protože si myslím, že nemá cenu se něčím tak pokleslým zabývat. Zabývat se má cenu nějakou argumentací, za kterou je znalost faktů. Možnou výjimkou budou asi dva články, které si svou vulgaritou o žalobu říkají. Alespoň bude na další letáky :)
Co po studijích ještě nevím, nejprve bych je rád dokončil...
OTÁZKA | Jan Chalupa
Proč EU dává dotace, kvóty na zničení potravinové soběstačnosti ČR?
Kvóty omezující výrobu - nucený dovoz.
Dotace pro útlum činnosti maso, mléko, cukr, řepa - nucený dovoz.
Dotace za sadbu GMO osiv - trvale poškozující půdu, nemnožitelné - závislost.
ODPOVĚD | 13:43
To se zeptejte jinde, já jsem tu kvůli radaru :)
OTÁZKA | Veronika Svobodová
Dobrý den,
není on-line petice www.nechciradar.cz spíš kontraproduktivní, pokud se plete lidem s peticí Vaší iniciativy a má nějaký právní smysl?
Přeji hodně štěstí.
ODPOVĚD | 13:51
Díky za přání.
Nebudu zde komentovat akce jiných organizací. Elektronická petice nevytváří žádný právní závazek (na rozdíl od petice fyzické, např. pro vypsání místního referenda). V USA je to jinak, tam jsou platné i elektronické podpisy.
Iniciativa Ne základnám je tvořena řadou organizací a jednotlivců. Je na nich, zda pokračují ve společné práci nebo si jedou po svém. Postupovat jednotně je vždy lepší. Nikdo mi totiž nenamluví, že bude lepších 50 malých kampaní, než jedna velká. A to zvlášť v našem mediálním prostředí.
OTÁZKA | Elen
Navazuji na dotaz paní Svobodové,
i mně by připadalo rozumné propojit obě iniciativy proti radaru (potažmo všechny které existují a o nichž zřejmě nevím) v zájmu věci. Lze to?
ODPOVĚD | 14:00
Dobrý den.
To je dost složité, ale já bych byl také pro. Obávám se ale, že sjednocení pod Ne základnám, jakožto platformou pro společnou akci, nebude pro organizátory ostatních kampaní přijatelné. Pokud ano, budu první, kdo z toho bude mít radost.
Už na začátku se nám podařilo integrovat několik nahodile vzniklých petic proti radaru, tak se to snad povede i nyní. Budeme se o to snažit.
OTÁZKA | Martin Reichel
Dobrý den. Můžete vyloučit, že Irán či jakýkoliv jiný stát v budoucnu raketově nezaútočí na euroamerickou oblast?
ODPOVĚD | 14:06
Slibuju :)
Alen ne, vážně: pokud se budeme bavit o zahraniční politice a mezinárodních vztazích, vždy musíte kalkulovat s pravděpodobností. Jistotu prostě nemáte. Írán je integrující se stát v rámci regionu, v rámci Šangajské organizace spolupráce, 20% jeho zahraničního obchodu je realizováno s EU. Proč by měl motivaci nechat se "vymazat z mapy" (jak se nedávno o tom, jak by vypadala akce proti Íránu, vyjádřila Hillary Clintonová)?
To samé platí pro všechny ostatní státy. Vždy je potřeba konkrétní analýza a ne se nechat strašit nějakými hadrovými panáky.
OTÁZKA | Čtenář
\"Dovoluji si Vás oslovit ve věci reportáže na téma \'radar\', kterou se mnou natočila asi před dvěma týdny Česká televize a která nebyla doposud odvysílána. Příčinu nevidím v reportážním týmu (ten pracoval profesionálně a velmi dobře), hlavní příčinu vidím v tom, že se to, co v reportáži uvádím, jaksi \'nehodí\'. V příloze Vám posílám článek \'V čem spočívá nepřijatelnost závěrečné zprávy Národní referenční laboratoře...\' ve kterém uvádím podstatný obsah reportáže. Ing. Milan Hlobil.\"

I když se jedná o dost odborný a pro většinu z nás, laiků asi ne příliš srozumitelný text, myslím, že si na těchto stránkách najde své čtenáře a především, že je nutné, aby se o těchto věcech co nejvíce diskutovalo.V čem spočívá nepřijatelnost závěrečné zprávy Národní referenční laboratoře o měřeních provedených na radaru?

Dne 3. 10. 2007 byla zveřejněna ministerstvem obrany „Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR na atolu Kwajalein“ a nedávno byla publikována i závěrečná zpráva Národní referenční laboratoře „Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR....“. Z obsahu obou zpráv vyplývá, že se autorům bohužel nepodařilo zvládnout tak závažný úkol, jakým je ochrana zdraví občanů – této problematiky se nedotkli ani z 25%. Po důkladném prostudování lze konstatovat, že výše jmenované dokumenty mají následující společné nedostatky:

- Autoři se zabývají především vyzařováním radaru z bočních laloků směrové charakteristiky. Touto problematikou je sice nutné se zabývat, ale z hlediska ochrany zdraví osob je třeba uvažovat především vyzařování hlavního svazku – tímto se autoři zabývají pouze okrajově. Reálné je ozáření antény meteorologického radaru na kopci „Praha“ pod úhlem 1,960, v tomto případě by docházelo k difrakci elektromagnetických vln od radaru XBR směrem dolů za anténu meteorologického radaru a k vytvoření rizikové zóny.

Je zde více rizikových faktorů, které autoři neberou do úvahy – např. nepřesnost nastavení spodního polohového úhlu 20 a uvodorovnění antény, nestabilita anténního systému, podloží a následné ozáření specialistů provádějících údržbu antény meteorologického radaru. Měření hustoty elektromagnetického záření ve směru hlavního svazku ve vzdálené zóně záření (nacházející se již nad mořem) nebylo provedeno, ačkoliv o to autoři mohli (a měli) americkou stranu požádat. Naměřené hodnoty měly být porovnány s hodnotami vypočtenými v předběžné studii.

- Autoři neuvažují impulsní provoz radaru, což je nelogické – radar pracuje impulsně. Neuvažují zejména mezní hodnotu výkonové hustoty 10 000 W/m2 danou „Nařízením vlády č.1/2008“. Touto mezní impulsní výkonovou hustotou nesmí být osoby ozářeny v jakkoliv krátkém časovém okamžiku. T. zn., že při sebekratším ozáření, např. po dobu mikrosekundy již hrozí těžké poškození zdraví osob.

- Je neoprávněně zlehčován vliv atmosférických vlnovodných kanálů, ačkoliv k těmto jevům nad územím ČR dochází. V případě výkonného radaru kategorie XBR by byly tyto jevy obzvláště nebezpečné. V praxi by to znamenalo přenos vysokých hodnot výkonu v abnormální vrstvě atmosféry, postupnými odrazy od zemského povrchu, na vzdálenosti desítek až stovek kilometrů a ohrožení osob, které by mohly být ozařovány zářením s výkonovou hustotou převyšující mezní hodnotu 10 000 W/m2.

- Autoři se vůbec nezabývají odrazy elektromagnetické energie hlavního svazku, zejména „dopřednými odrazy“ od letounů – což jsou jevy související s principy bistatické radiolokace s nimiž autoři vůbec nepočítají ! V tomto případě dochází u letounů na malých výškách k obrovskému navýšení odražené elektromagnetické energie a hrozí nebezpečné ozáření osob na zemi (výkon. hustotou 10 000 W/m2 a vyšší) a průnik nadlimitního záření do kabin jiných letounů. Každý průlet letounů na malých výškách v okolí radaru (s parametry GBR-P) do 50 km je nebezpečný a nebezpečný může být v určitých situacích i průlet letounů na vyšších výškách, obzvláště při křížení drah letounů.

Oficiálně uváděná bezletová zóna 8,6 km neposkytuje dostatečnou ochranu osob na zemi a na palubě letounu proti elektromagnetickému záření. Problém neřeší ani bezletová zóna určená pro vojenský újezd Brdy. K zabezpečení ochrany zdraví osob na zemi a na palubě letounu by bylo třeba v případě radaru GBR-P stanovit 50km bezletovou zónu (mimochodem 50 km bezletovou zónu potvrzuje i závěr americké agentury BMDO). Na malém ostrovu v Pacifiku by snad bezletová zóna 8,6 km přijatelná, ale na hustě osídleném území ČR a v hustém letovém provozu v žádném případě. Autoři převzali od americké strany to, co platí pro malý atol, samostatně bohužel nic neřešili.

- Vypovídací hodnota měření provedených na atolu z hlediska zdravotní neškodnosti radaru je téměř nulová – v Brdech má stát radar EBR, jehož parametry nejsou známy. Měření tedy nezaručuje žádné garance ochrany zdraví osob a úvahy, že další měření radaru (tentokrát již radaru EBR) se bude provádět již v Brdech jsou nesmyslné a nebezpečné. Jako špičkový výkon radaru na atolu uvádí Národní referenční laboratoř 170 kW (oproti původně oficiálně udávaným 4,5 MW), při takovém výkonu by měl radar dosah na malorozměrné cíle (s efektivní odrazovou plochou 0,01 – 0,1 m2) řádově – pouze stovky kilometrů, při všech prezentacích byly ale uváděny dosahy řádově tisíce kilomerů. Z toho jasně vyplývá, že pro případ měření byl výkon radaru účelově snížen a výsledky měření jsou tedy nevěrohodné.

Dosažitelný impulsní výkon radaru EBR může být, při špičkovém výkonu nových gálium-nitridových modulů T/R 50 až 1000 W (viz Microwave Journal, 1/2008) a při možném počtu modulů do 291 000, až desítky megawatů. Zvýšení výkonové úrovně by bylo těžko prokazatelné kontrolním měřením, lze ho snadno skrýt pomocí moderního programového vybavení. Zvýšení výkonové úrovně by znamenalo také rozšíření ohrožené zóny a zvýšení zdravotních rizik. Z posledních informací vyplývá, že radar EBR bude firma Raytheon teprve vyvíjet a vyrábět, dokončení se předpokládá v roce 2013.

Výše uvedené dokumenty jsou nedostatečné, vyskytují se v nich zásadní věcné a metodické chyby, neznalosti principů radiolokace a nemohou být východiskem pro seriózní rozhodování o umístění radaru na stanoviště v Brdech. Pro případ, že by někdy například posluchač na katedře radiolokace Vojenské akademie předložil práci podobné úrovně, lze konstatovat, že by zcela určitě neuspěl. Nezávislá oponentura závěrečné zprávy Národní referenční laboratoře nebyla umožněna, úroveň dokumentu je adekvátní výše uvedenému stavu.

Váha odpovědnosti poslanců a senátorů bude při hlasování o instalaci radaru vysoká, proto si zaslouží mít co nejpřesnější a komplexní odborné informace. Případná instalace radaru by s sebou evidentně přinášela rizika (týkající se všech občanů bez ohledu na stranickou příslušnost či sympatie), které jsou bohužel zlehčovány nebo zatajovány a na které se snažím upozornit. Rozhodnutí o umístění výkonného radaru kategorie XBR na hustě osídlené území ČR s hustým letovým provozem je mimořádné a vymyká se zásadám výběru stanoviště radaru, jedná se o ojedinělý případ. Objektivní informovanost poslanců a senátorů se neobejde bez širší diskuse do které by měli být zapojeni i nezávislí odborníci v oboru radiolokace a pracovního lékařství, bohužel tato diskuse je účelově znemožňována.

Nutnou podmínkou pro umístění radaru v Brdech je na prvním místě jeho zdravotní nezávadnost, tato podmínka nebyla splněna, závěrečný dokument Národní referenční laboratoře neposkytuje žádné zdravotní garance.

Podle mého názoru je plánované umístění radaru v Brdech z důvodu výše uvedených rizik nevhodné.

Ing. Milan Hlobil
Autor více než 40 let v oboru radiolokace pracoval, naposledy do roku 2005 jako učitel na katedře radiolokace Vojenské akademie v Brně
TOTO BYLO OKOPIROVANO Z BLOGU PANA STEJSKALA AODPOVĚDI NENI TŘEBA , NENÍCO DODAT
ODPOVĚD | 14:07
OTÁZKA | tamta
Dobrý den, co říkáte na to, že Inciativa Ne základnám bývá často označována jako nedostatečně věrohodná?
ODPOVĚD | 14:12
Zdravím,
to záleží na tom, kdo to říká. Pokud jsou to lidé, kteří proti radaru aktivně vystupují a chtějí přispět dobrou radou a pomoci, je kritika vítána. Drtivá většina mainstreamových medií je ale programově pro radar (byď ne zdaleka všichni její zaměstnanci si myslí to, co šéfredaktor či editor) a kdy vládní představitelé nejsou schopni vyhrát argumentační souboj, nechávají media dělat špinavou práci v podobě očerňování. Ale jsou čestné výjimky.
Těch téměř 100 000 podpisů pod petici nám ale dává docela velkou důvěryhodnost. Tady se sluší poděkovat všem, kteří sbírají podpisy dál, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí.
OTÁZKA | Jarmila Šimonová-učitelka hudby
Co myslíte,proč je veřejnost sice pohoršená,ale málo se jich zúčastńuje aktivně.Když jsem několika učitelům pročítala ve sborovně z internetu info,tak většinou odpovídali,že že toho mají všeho plné zuby,že raději to ani nečtou.A to jsou umělci.Kdo jiný má jit příkladem.Proč myslíte,že tak reaguji a že je mnoho lidí apatických ?
ODPOVĚD | 14:17
Dobrý den.
Podle mého soudu je to historické dědictví z minulého režimu. To se dá překonat jen pozitivními příklady (když se něco povede, nebo se něco daří dělat) a pak také časem. Právě nedůvěra ve vlastní schopnosti a nedostatek příkladů, ke kterým se vztáhnout + celkově narušená tradice hnutí zdola, to jsou po mém soudy ty věci, které můžeme vinit z apatičnosti mnohých z nás.
Co jsem aktivní, tak vidím, že se ale věci mění k lepšímu. Před několika lety by něco jako Iniciativa Ne základnám vůbec nebylo možné.
OTÁZKA | Beran
Čest, soudruhu. Kolik už jste dostali od islamofašistů?

http://eretz.cz/content/view/5676/41/

Beran
ODPOVĚD | 15:48
OTÁZKA | Milan Papcun
Zdravím,
promýšlel už někdo nějaký nástin toho jak bude hnutí pokračovat v případě, že tu radar nebude nebo v případě, že tu radar bude?

S pozdravem Radaru zmar
Milan Papcun
ODPOVĚD | 15:51
Zdravím,
ty debaty se vedou spíše na pozadí naší práce. Hodně bude záležet na výsledku. Možností j mnoho: od ukončení práce, přes pokračování či transformaci v něco jiného. Jasno v tom jistě není, ale ty debaty se vedou pořát. Nějaký tip?
OTÁZKA | Pavel Pekárek
Za kolik si tě ti darebáci koupili???
Ty jsi opravdu zajímavý student filozofie, ty popsané aktivity ukazují, že jsi darebák říznutý bolševismem hlavně organizátor a aktivista.
Je mi z tebe na zblití .Kdo Vás vy darebáci platí ?????????
ODPOVĚD | 15:53
Co se týká financí, tak jsem odpověděl výše. Ostatní není třeba komentovat, protože si každý udělá obrázek sám.
V té souvislosti se mi vybavila otázka jedné redaktorky, která se mě ptala, zda také debatujeme se zastánci vybudování radaru...
OTÁZKA | aaaa
počtěte si - je v tom má otázka

http://eretz.cz/content/view/5676/

a je to, co v článku je napsáno, pravdivé?
ODPOVĚD | 16:01
Zdravím,
ten článek je pravdivý v tom, že je pravda, že jsme se účastnili jak konference v Londýně, tak v Káhiře. Uveden je i obrázek našeho transp. účtu a reportáž z Londýna. Tím ale fakta v článku končí. Já sám jsem v Káhiře nebyl.
Článek má jednoznačně poškodit Iniciativu a snaží se jí prezentovat jako obhájkyni terorismu a antisemitskou organizaci. Iniciativa několikrát jasně deklarovala, že s žádnou formou terorismu nesouhlasí. Stejně tak byla řada lidí z Iniciativy na protineonacistické akci v den výročí tzv. Křišťálové noci. Jakýpak antisemitismus? Obviňovat nás z něčeho takového je chabý pokus, jak odvrátit pozornost od tématu radaru.
Když už nejsou argumenty, tak přijde na řadu pomlouvačná kampaň aneb co jsme se v minulém režimu naučili, že?
OTÁZKA | Tribun
Jsou všichni ti proradaroví "bojovníci za jedinou správou svobodu" takoví hrdinové jenom na internetu, nebo jsou stejní i při osobních setkáních? Tedy pokud se s nimi setkáváte. Čelíte například i výhrůžkám fyzickou likvidací vás či vaší rodiny? Podle toho, jak se zastánci radaru projevují, by mne to ani nepřekvapovalo. Vlastně by mne spíše překvapilo, kdyby žádné takové výhrůžky nebyly.

A ještě jeden související dotaz, dovolíte-li: cítíte (nejen vy, ale všichni v hnutí) nějaký tlak ze strany státu? Šikanu, výslechy, neustálé kontroly všech možných úřadů a institucí? Třeba i nepřímo skrze tlak v zaměstnání?
ODPOVĚD | 16:05
Zdravím.
Moje zkušenost je taková, že zastánci radaru, jsou většinou introvertní mladíci, popřípadně agresivní páni středního věku a starší. Příliš velká diskuse s nimi není. Výjimkou bude snad jen tiskový mluvčí ministrstva obrany Andrej Čírtek, s kterým se dalo vždy klidně a rozumně bavit, bez ohledu na to, že naše postoje jsou opačné.
Pokud vím, tak nikomu vyhrožováno není. Mně chodí občas nějaké anonymní korespondenční lístky, nějaký ten sprostý mail. Celkem nic vážného.
Šikanu ze strany státu jsem zatím žádnou necítil (tedy jako mluvčí Ne základnám).
OTÁZKA | Miki
Dobrý den,
v níže uvedeném odkazu na ČT24 je dle mého názoru celkem zajímavý rozhovor s bývalým prezidentem Sovětského svazu - Gorbačovem a to cca po 32minute tohoto videa... (jinak je v tomto videu více zmínek o protiraketové obraně)
http://www.ct24.cz/vysilani/2008/05/05/208411000370505-22:30-udalosti-komentare/

příjde mi to zajímavé a nevím kam jinam jsem mohl tento odkaz poslat.. tak jsem ho šoupl sem ;) doufám, že to nevadí...

přeji pěkný den
ODPOVĚD | 16:06
díky za odkaz, nevadí, koukneme na to.
Hezký den.
OTÁZKA | Arche
1) Jak čelit jednostrannému očerňování iniciativy Ne základnám ze strany médií? Je potřebné upozorňovat na jejich podpásové jednání nebo je zkrátka ignorovat, když je jasné, že na veřejnost žádný vliv nemají?
2) Neměla by iniciativa se také účastnit, případně upozorňovat na konání jiných akcí protivládního rázu? Mezi ně patří např. avizované odborové demonstrace proti reformám.
3) Pokud se stane ona neblahá věc a parlament Smouvu o radaru schválí, bude iniciativa podporovat případné fyzické konfrontace s přijždějícími budovateli do Brd? Obecněji - bude relevantnější mírový hipísácký nesouhlas nebo militantní odpor?
ODPOVĚD | 16:13
1) šířit vlastní cestou informace o Iniciativě. Máme celkem rozsáhlý mailing list, posíláme informace o tom, co se děje, upozornění na články atd. Čas od času přijde řada i na nějakou tu stížnost. Argumentačně je jasné, že vláda a zastánci radaru prohráli. V tom jsme splnili jeden náš úkol, který jsme si předsevzali.
2) hodně jsme o tom diskutovali, ale shodli jsme se na tom, že Iniciativa Ne základnám by se měla držet tématu radaru a referenda o něm. Nepřijde nám fer, abychom tahali lidi, kteří přišli kvůli odporu k radaru, také do jiných témat. Navíc by se na řadě z nich celá Iniciativa neshodla. Já sám se snaží akcí odborů zúčastňovat, společně s dalšími lidmi v mém okolí.
3) Rozhodně bych akce nedělil na hipísácký nesouhlas a militantní odpor. Jakou formu protestu zvolíme, bude záležet na aktuální situaci. Ona takové zneprůjezdněná silnice dovede hodně naštvat :) Dobrou inspirací je také probíhající blokáda Greenpeace.
OTÁZKA | Josef
Je to asi dva týdny, co parlament schválil zákon, dle něhož se budou archivovat veškeré info-toky - mobily, internet - návštěvy stránek, el. pošta apod. Nově připravovaný satelitní systém Galileo bude už nejen vysílač, ale i příjemce. Éra čipování pozvolna a nenápadně začíná - téměř samozřejmostí je to již dnes u psů, v Amer. dnes s tím začínají u voj. a bezpeč. složek. Je jen otázkou času, kdy se začnou běžně čipovat lidé (jistě pod líbivou propagandou bezpečnosti). Podle mého stojíme na prahu nové totality. Nikoli již fašistické nebo komunistické, ale informační - s existujícími technologiemi nebude problém si o někom cokoli zjistit - a kdo bude nepohodlný, nebude problém ho zlikvidovat. Technologický pokrok, který měl původně ulehčit lidem život, se tak obrací proti nim...
Obávám se, že svoboda slova se pomalu ale jistě stává fikcí... Běžně je to znát již nyní u sdělovacích prostředků, ale to je jen začátek totalitně-informační mašinérie...
Jaký je Váš názor? Nastane podle vás doba, že jakákoli činnost, která jde proti oficiálnímu proudu - bude nebezpečná?
ODPOVĚD | 16:20
Zdravím.
Myslím, že taková doba jistě nenastala a budeme se snažit o to, aby to tak zůstalo. To, že je velmi těžké dostat do povědomí lidí něco mimo sdělovací prostředky, ví každý, kdo se o to pokoušel. Našťestí je tu internet, který je studnicí informací. Doporučuju např. dokument Panama deception o zahraniční politice USA (to k debatě o americké diplomacii a komu že to jsme dlužni): http://video.google.com/videoplay?docid=-446387292666223710&q=panama+deception&ei=CrohSLnfBJqCiALukZnCAQ

Problém je ovšem v tom, že internet nemá každý. O to důležitější jsou všechny třeba i amaterské časopisy, noviny, letáky či bulletiny. Samizdat č. 2.
OTÁZKA | Ondřej
Všichni víme, že kromě toho že nemáte rád radar (jako nás většina) tak také nemáte rád kapitalismus (v tom už je vás menšina), osobně si myslím, že spojovat téma radaru s levicovostí a komplexní kritikou systému je kontraproduktivní a nahrává vašim kritikům. Nicméně otázka: co by jste chtěl za společnost a jaké vyplývá pro Vás poučení z historie komunismu (lépe řečeno z historie brutální totality)??
ODPOVĚD | 16:29
Zdravím.
Díky moc za tuhle otázku. Úplně souhlasím s tím, co říkáte. Odpor proti radaru je záležitost širokého spektra lidí, včetně voličů ODS (jodpůrců radaru je mezi nimi podle CVVM as 33%).
Pokud chcete znát mé názory na nějakou alternativu, zde je odkaz na můj článek, který jsem psal před třemi roky: http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2005021202
Pokud Vás něco zaujme, napište mi mail a můžeme o tom diskutovat, popř. se sejít.
OTÁZKA | Jiří P.
Jaký máte názor k myšlence okamžité odvolatelnosti politiků? Reformy politické kultury?
Jak byste definoval reálné nesení odpovědnosti k politickým rozhodnutím vlády?
Co je "stát" podle Vás, podle "obecné definice" a podle "toho jak se chovají dnešní vláda a státní úředníci" ?
Děkuji.. a přeji vše ať se daří.
P.S.Na porovokace z Eretz doporučuji nereagovat. Zatažení do náboženské konfrontace nebo střetu s náboženským kontextem byla vždy vstupenka ke konfliktu, na který doplatili ti, co mnohdy s extrémními směry náboženství neměli nic společného.
ODPOVĚD | 16:40
Zdravím.
Odvolatelnost určitě, také přímou dopovědnost za rozhodnutí. Demokracii zavést do všech úrovní společenského života (tj. také do zaměstnání).
Stát jako obecná definice: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t a to je také, jak se chovají úředníci, politici atd.
Podle mého není stát instituce neutrální, ale hájící a bránící zájmy úzkých elti proti zájmům zbytku obyvatelstva s určitou mírou tolerance pro systémovou opozici. Můžeme sice říkat, co chceme, ale nikdo tomu nebude věnovat pozornost - formálně tedy svobodní jsme, efektivita této svobody je ale nulová.
Historie nás učí, jak se jedná s těmi, kteří si dovolí zpochybňovat zaběhnutý pořádek. Ono stačilo, aby Salvator Allende vyhrál volby s reformní sociální programem: došlo k puči a moci se chopila pravicová vojenská junta. Že se na nějaké ty mrtvé nehledělo snad není třeba ani říkat, včetně politicky motivovaných vražd.
OTÁZKA | Florise
Dobrý den,
často se dozvídáme informace, že v armádě USA jsou případy znásilnění, které ovšem nejsou prokázané. Každopadně i to je to jeden z nejdůležitějších argumentů, proč je armáda USA nebezpečná a proč řící radaru USA ne! Nenapadlo Vás, že by to chtělo poznat na vlastní kůži a prokázat? Tj. nějakou nasazenou osobu, nejlépe mladou ženu, potencionální vojačku nebo vojačku poslat na moment k americké armádě?
ODPOVĚD | 16:43
Asi bych neměl srdce a žaludek o to někoho požádat. Ony stačí ty důkazy, co už jsou: http://www.blisty.cz/art/30287.html
Také poslední incident u Chebu narušuje tu vládní idilku o tom, jak bude s americkými vojáky dobře: http://www.novinky.cz/clanek/139328-trojice-americkych-vojaku-napadla-v-chebu-taxikare.html
OTÁZKA | novak.novak
Zajímalo by mě, jak se na Vaše aktivity dívá škola a partnerka a zda partnerka je také proti radaru?
ODPOVĚD | 16:52
Zdravím,
škola se na to nedívá nijak, tam jde o výsledky ve studiu. Partnerka je proti radaru a píše o americké zahraniční politice: http://www.blisty.cz/aut/2270/art.html
OTÁZKA | Laďa
1) po pročtení článků na http://www.atmonline.cz/ a dalších zdrojů vím přesně, proč radar nechci. O to víc by mne zajímalo, proč se na něj naši představitelé tak třesou. Byť by to bylo v oblasti spekulací, tušíte proč?
2) dost mi na serveru www.nezakladnam.cz chybí diskuse k článkům, možnost aktivně se podílet na obsahu a údržbě (viz. dlouhý "dotaz" od Ing. Milana Hlobila), nechat vzkaz, položit dotaz či přispět návrhem. Z vlastní zkušennosti za nedostatečnou považuji reakci na maily - ignorování je snad to, s čím bojujete.
3) ve Švejnarově prezidentské kampani se mi líbilo zveřejnění financování. Nestálo by to za zvážení? Na demonstraci 5.5. zaznělo, že byly likvidovány plakáty. Takto by bylo možno říct, kolik peněz je potřeba dát dohromady na výlep či uvést kolik to stálo a neuchylovat se k pochybnému vylepování..
Jinak držím palce, nejen vám, ale nám všem
ODPOVĚD | 16:58
Zdravím.

1) přítomnost americké základny bude mít vliv na domácí politckou scénu jak symbolický, tak praktický. Jaký bude asi rozdíl mezi zahraniční politikou ODS a ČSSD? Já si nemyslím, že příliš veliký. Už bez základny byla ČSSD více než ochotna podporovat válku v Iráku, vzpomeňme na Jaroslava Tvrdíka, jak obíhal poslanecké lavice s ampulkou v ruce a tvrdil, že to je to, co v Iráku hledáme.
2) na webu ne základnám je možné si zřídit blog, kam je možné psát a kde je možné diskutovat. Veškeré náměty uvítáme, za pomalé odpovědi velká omluva, ale mailů chodí hodně.
3) finance jsou zveřejněny na transparentním účtu (viz odpověď výše a odkaz na webu).
OTÁZKA | Petr Dvořák
Dobrý den,
mezi lidmi je rozšířen názor, že po příchodu US army na naše území začnou násilné represe proti odpůrcům základny. Jaký je Váš názor na tuto hrozbu. (na základně může bý zřízeno tajné mučící vězení)
ODPOVĚD | 16:59
Nedomnívám se, že by to stálo Američanům za to. Důležité ale je, že tady žádná cizí základna nebude. Musíme se ale o to zasadit všichni.
OTÁZKA | Starý pes
Trestní oznámení jak vám někdo tady doporučuje na Lukáše Petří
ka nebrat, je to promárněný čas a stráta energie kvůli prkotině , zdar a sílu .
ODPOVĚD | 17:00
Díky za přání, vše nej i Vám.
OTÁZKA | leho
Vaše jednání a ideologie se v podstatě shoduje s politikou komunistů a ještě k tomu neodporuje islámskému terorismu. Ba co víc, členy vašeho hnutí jsou osoby přímo spojené s těmito temnými silami. Vám to nevadí?
ODPOVĚD | 17:04
Podle vaší logiky je pak 70% obyvatel v podstatě zajedno s komunistickou ideologií ;) to je očividný nesmysl.
Iniciativa několikrát jasně řekla, že s teroorismem jakéhokoliv drhu nesouhlasí. Temné síly, to zní jako z filmu Hvězdné války...že by kouzlo nechtěného?
OTÁZKA | rockmother
Domnívám se, že síly proti základnám a radaru by se měly spojit. Jde přece v pricipu o stejnou věc. Je mezi vámi nějaký problém ? Máte touhu se samostatně zviditelnit a nedopřát - byť dílčího - úspěchu "těm druhým"? Také petice by měly být sjednocené, množství podpisů se takto zbytečně tříští.
ODPOVĚD | 17:06
Zdravím,
ano, snažíme se o jednotný postup a o koncentraci sil. Vždy jsem zastával heslo, že v jednotě je síla. Společně totiž zmůžeme víc, než když si každý dělá svou soukromou akcičku.
Hezký den.
OTÁZKA | max
Dobry den.

Mate jasno ve vecech sance pripadne zaloby na vladu? Jestli lze pripadnym soudnim narizenim pozastavit a oddalit podpis smlouvy do US voleb?

Jak vidite sanci zmarit okupaci za pomoci ustavniho soudu?

17.5. nam p. Zaoralek mezi radky nalil sanci, ze CSSD zmari v parlamentu/senatu vladni snahu. Lze tomu verit, nebo se jedna spise o retorickou podporu?

Na demonstraci jsem byl, videl jsem tam na Vaclavaku mnohem vic, nez onech 1500 lidi. Skutecne jste rekli mediim toto cislo, anebo je to soucast americke valky proti Cesku?

Bylo by dobre vydat doporuceni obcanum, aby mailovali svym zastupitelum, klicovym politikum a hlavne PRILOZIT jejich mailove adresy na vytvorenou stranku. Zalinkovat ji na svobodne servery. Pocitejte s linosti bezneho cloveka... Dala by se pak sirit formou prispevku do internetovych diskusii, pripadne i placenou reklamou...
ODPOVĚD | 17:10
Dobrý den,
co se týká žaloby, tak věco konzultujeme s právníky, včetně šancí na úspěch.

My se musíme soustředit na tlak na poslance/kyně a senátory/rky, protože to je to, co může ovlivnit jejich rozhodování. Proto se mi moc líbí váš nápad s přiložením mailových adres atd.

Medií jsme žádné takové číslo neudali, pokud se nemýlím, tak říkají, že jim ho dal jeden z organizátorů - rád bych ho viděl.
OTÁZKA | max
...chybicka se vloudila, myslel jsem pochopitelne 5.5., v 17:00... :)
ODPOVĚD | 17:10
pochopil jsem :)
OTÁZKA | Ivana
Zdravím a děkuji za Vaši odvahu nasazení a tolik drahocenný čas. Mám dva dotazy:
1) setkal jste se s perzekucí, za své názory a postoje?
(např. ve škole)
2) hodláte vstoupit do politiky?
Mám sen, že v ČR jednou budeme mít vládu, ve které budou jen čestní, odvážní, zodpovědní a nezkorumpovaní lidé jako jste Vy a Jan Tamáš. Máte moji 100% důvěru a tím i podporu. držím palce !!!!
ODPOVĚD | 17:16
Dobrý den,
děkuji a není zač.
1) nesetkal, jen toho mám o něco víc než běžný student
2) já si myslím, že už v politice jsem, jsme tam všichni ti, co třeba chodí na demonstrace. Pro mě není politka jen záležitost politických stran, ale politika je o tom, že si rozhodujeme o vlastních životech, o tom, co se nám líbí a nelíbí a že za to demonstrujeme.

Vaší důvěry si moc vážím a děkuji za ni. Důležité je ale umět se ozvat a bojovat za svá práva. Nechci být moc velký skeptik, ale podle mého nic jako vláda slušných a nezkorumpovaných v tomhle systému fungovat nebude.
OTÁZKA | Frantiska Zlinska
Zdravim Vas pane Majicek
a jeste jednou dekuji co delate pro ochranu a zdravi obcanu. Mate pravdu, ze bez zapojeni lidi se neda vyhrat proti hrstce politiku v ODS, kteri si umanuli tento 1000 MW kolos umistit 60 km od Prahy, v srdci Evropy.
Proto se ptam, neni uz to dost silny argument proti jeho vybudovani? Muj manzel byl byvaly vojak a radarek nizsiho vykonu, jsme meli za humny. Vsichni jsme vedeli o jeho negativnich ucincich a nikdo se nas neptal jestli ho tam chceme nebo ne. Doba si je podobna, ted zas pro americka. Nechce se mi to ani verit, ze to musim prozivat znovu. Jak je to mozne, ze jeste dnes na zacatku 3 tisicileti, se mysli vice na zbrane a ne na chleba pro chude ? Spolecenske zmeny jsou nutne a proto dekuji.
ODPOVĚD | 17:23
Zdravím Vás též,
a děkuji za podporu. Ano argumenty proti radaru jsou přesvědčivé a jasné.
Pokud chcete můj názor na to, proč se dbá více na zbraně než na jídlo pro chudé, odpovím vám po pravdě, ale krutě: na jídle pro chudé ještě nikdo nezbohatl (nepočítáme-li McDonald's).
Žijeme ve světě hladomorů uprostřed nadbytku, ve světě, který produkuje dostatek bohatství, aby každý mohl žít ve slušných podmínkách podporujících jeho plný rozvoj. Bohužel, bohatství ve společnosti je nerovnoměrně rozdělováno...
Ale to už je daleko od radaru, který tady nebude!

Díky všem za otázky do chatu a bude se těšit na některé z příštích akcí Iniciaitivy Ne základnám.
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press