Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

O iniciativě

Iniciativa Ne základnám vznikla v červenci 2006 jako reakce na zprávy o jednáních, která za zády občanů vedou někteří politici a vysocí státní úředníci. V Iniciativě je sdruženo již téměř 60 organizací a řada významných osobností. Cílem iniciativy je nenásilnou formou bojovat proti umístění radarové či raketové základny USA na našem území a prosadit vypsání referenda v této otázce. Součástí snah Iniciativy je podporovat veřejnou debatu o problematice základen a šířit argumenty proti jejímu vybudování. Iniciativa Ne základnám je nadstranická platforma, která je otevřena jak všem organizacím, tak i jednotlivcům, kteří souhlasí s jejími cíli. Veškerá naše činnost je založena na dobrovolnosti, nejsme dobře placení poradci či lobbisté. Potřebujeme vaši pomoc, přidejte se k nám proti základnám. Každý může něčím přispět, třeba i nějakou maličkostí. SPOLEČNĚ MÁME ŠANCI!

Iniciativu podporují  

K petici iniciativy NE základnám se mimo jiné připojili:

Prof. Noam Chomsky, Ph.D.; lingvista, Massachusetts Institute of Technology
Prof. RNDr. Ing. Lubomír Sodomka, DrSc.; fyzik, vysokoškolský pedagog
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.; imunolog, vysokoškolský pedagog, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR
Prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.; expert v ochraně proti zbraním hromadného ničení a odzbrojení, Masarykova univerzita, Brno
Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.; historik, vysokoškolský pedagog UK
Prof. Ing. Václav Průcha, CSc.; hospodářský historik, vysokoškolský pedagog
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.; ústavní právník, Právnická fakulta UK
Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.; historik, politolog, vysokoškolský pedagog
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.; neurolog, vysokoškolský pedagog UK
Prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.; filosof, religionista, vysokoškolský pedagog Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.; sociolog, Ostravská Univerzita
Prof. Dr. Erazim Kohák, Ph.D.; filosof, Filozofická Fakulta UK
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.; arabista, Filozofická fakulta UK
Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.; historik, Univerzita Hradec Králové

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.; sinoložka, vysokoškolská učitelka UK
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.; sociolog, vysokoškolský pedagog
Doc. Ing. Ivan Němec, CSc.; vysokoškolský pedagog, Fakulta stavební v Brně
Doc. Ing. Radim Valenčík, CSc.; ekonom, vysokoškolský pedagog
Doc. Ing. Emílie Kalínská, CSc.; ekonomka, vysokoškolská pedagožka
Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.; ekonomický expert Českomoravské konfederace odborových svazů
Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach; religionista, Univerzita Pardubice
Doc. Dr. Luboš Kohout, CSc.; historik, politolog, signatář Charty 77
Doc. Dr. Jaroslav Šabata, CSc.; filosof, psycholog, politolog, politický vězeň z doby normalizace, mluvčí a signatář Charty 77

Ing. Petr Uhl; politik, publicista, politický vězeň z doby normalizace, signatář Charty 77
PhDr. Jan Tesař, CSc.; historik, politický vězeň z doby normalizace, signatář Charty 77
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.; bývalý náměstek ministra zdravotnictví, vysokoškolský pedagog
PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.; filosof a politolog, vědecký pracovník Filozofického ústavu AV ČR
PhDr. Ivan Müller, Ph.D.; vysokoškolský pedagog, FSV UK
JUDr. Petr Bělovský, Dr.; odborný asistent, Právnická fakulta UK
PhDr. Josef Suchánek, CSc; Klub sociologů a psychologů
PhDr. Stanislav Kodet, CSc.; bývalý vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník
PhDr. Julius Tomin, filosof, signatář Charty 77
PhDr. Olga Vilímková; iberoamerikanistka, vysokoškolská pedagožka
Dr. Jindřich Karásek, vysokoškolský pedagog, Filosofická fakulta UK
Mgr. Tomáš Tožička, technik, teolog, publicista a spolukoordinátor kampaně Česko proti chudobě
Mgr. Zdeněk Bárta, signatář Charty 77, evangelický duchovní, bývalý nezávislý senátor
Mgr. Mojmír Babáček, signatář Charty 77, publicista
Mgr. Pavel Pečínka; politolog, publicista
Anna Koutná-Tesařová; politická vězeňkyně z doby normalizace, signatářka Charty 77

Jan Kavan; bývalý místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR, předseda Valného shromáždění OSN 2002 – 2003

Věra Chytilová; režisérka
Martin Kraus; skladatel a textař, frontman kapely Krausberry
Zdeněk Troška; režisér

VŠEM UVEDENÝM OSOBNOSTEM DĚKUJEME ZA JEJICH PODPORU

Iniciativu NE základnám podporuje několik desítek českých a mezinárodních organizací, hnutí a stran. Chcete se připojit k iniciativě? Napište na: info@nezakladnam.cz

Mezinárodní mírové hnutí
Hnutí za přímou demokracii
Společnost Berty Suttnerové
Česká mírová společnost
Socialistická Solidarita
Socialistický kruh
Evropská unie pro lidská práva
ZO Strany zelených Domažlice
o.s. Mladí zelení
Obrana životního prostředí, důvodu nesouhlasu s některými současnými postoji Iniciativy Ne základnám ukončili k 2.4.2017 podporu iniciativě Nesehnutí
o.s. Podněty.cz
České národní hnutí za mírová práva
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
o.s. Vojáci proti válce
Ekumenická akademie
International Commission of Conscience
hnutí Země především
Sustainable.cz – internetový portál pro trvale udržitelný život
Křesťanský dialog
Křesťanskosociální hnutí
Islámská nadace v Praze
Palestinský klub
Všeobecný svaz muslimských studentů v ČR
Muslimská unie
Svaz palestinských studentů
GITA - Genderová informační tisková agentura
Iniciativa ženských a genderově senzitivních nezisk. organizací
Agentura GAIA
Strana rovnost šancí
Strana zdravého rozumu
Strana 4 vize
Česká strana národně sociální
publikační server Nový směr
SOP - Socialistická organizace pracujicích
Socialistická alternativa Budoucnost
Pražská organizace Mladých sociálních demokratů
Autentičtí sociální demokraté
Hnutí za spravedlivou společnost a lásku k bližnímu
o.s. Slovanský výbor
Levý blok
REVO - organizace revoluční mládeže
o.s. Horní mlýn
Společnost Julia Fučíka
Ček Árya Sabhá - Árjasamádž České republiky
Ostravský levicový klub


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press