Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Online s Milanem Hlobilem

Ing. Milan Hlobil pracoval více než 40 let v oboru radiolokace, naposledy do roku 2005 jako učitel na katedře radiolokace Vojenské akademie v Brně. Dotazy Milanu Hlobilovi jste mohli pokládat do pátku 4.7. 2008 19 hodin.


položených otázek: 21
Položené dotazy
OTÁZKA | korzár
Dobrý den
Chtěl bych se vás zeptat co si myslíte o tom, že plánovaný radar nebude jen radar ale vlastně druhé české americké území,však vojenského charakteru, tudíž bude možno díky této základně realizovat pohyb amerických vojenských struktur bez zvlášte velké pozornosti,až si lidé zvyknou? Pak se vás chci zeptat v souvislosti s předchozý otázkou proč je radar právě v brdech, že jim tyto výsledky vyplivl počítač určitě nevěřím, tak si říkám jestli je snad sám radar bezpečnější když je v Brdech než kdyby byl třeba na Sněžce (myšleno útok střely s plochou dráhou letu).A pak bych se zeptal jestli tušíte kam a za jakým účelem je směřováno vojensko strategické plánování Spojených států americký .Myslím si totiž že jejich plánování má velmi dlouhodobou kontinuitu a je předáváno v podstatě z otce na syna a nemá dle mého názoru zas tak velký vliv kdo je u kormidla ve Washingtonu protože to na tom nezáleží.(samozřejmě je pak trošku znát když sou prezidenty (lidé) z rodin majících zisky na obchodu se zbraněmy a ropou)
Díky korzár
ODPOVĚD | 19:54
Dobrý den,
souhlasím s Vaší první větou, je výstižná. Neznám znění dohody ČR-USA, ale nepochybně - "de facto" vznikne americké vojenské území v ČR.
To, že je radar v Brdech je dáno výhodnou polohou tohoto stanoviště. Každé stanoviště pro radar je vybíráno dle řady kritérií různého druhu,
(např. i z hlediska stability podloží). Mimochodem, radar v Brdech měli i Němci v období 2.světové války a radary v terénu Brd byly ještě nedávno.
O existenci strategického plánování bych mohl pouze spekulovat. Radar v Brdech doplní stávající síť protiraketové obrany USA. Vznikla situace, kdy namísto toho, aby evropské bezpečnostní namísto toho aby evropské bezpečnostní a vojenské orgány vyhodnotily současnou bezpečnostní situaci a dospěly k názoru zda evropským státům hrozí nebezpečí raket. úderu (popř. bude hrozit), je automaticky přebírána teorie Spojených států o t.zv. "darebáckých státech" a jejich snahách napadnout nejen USA, ale i celý svět. Používá se termín "boj proti světovému terorizmu". Dochází zde k zaměňování vojenského útoku s teroristickým útokem. Nejsou přitom respektovány reálné ekonomické, technické, ani technologické schopnosti těchto států - zda mohou nejen vlastnit, ale dokonce použít mezikontinentální balistické rakety. Nabízí se jediné vysvětlení - americký protiraketový systém je budován proti Rusku a Číně. Z hlediska obranyschopnosti ČR neřeší radar nic a přispění radaru do jednotného systému PVO NATO je sporné.
OTÁZKA | Jiří Dědek
Dobrý den, zajímalo by mně co stane v případě, že poletí raketa s jadernou náloží na USA z Iránu a bude zamířena našim radarem a zasažena polskou raketou (pravděpodobně nad Evropou), dojde k jadernému výbuchu? jak to ohrozí život na zemi - v Evropě? Co se stane v případě, že někdo z východu (třeba Rusko) zaútočí raketou středního doletu na radar - zachytí ji radiolokátor včas? zachytí ji jiný radiolokátor? Do jaké výšky ji může zneškodnit raketa, aby to výrazně nepostihlo život u nás a na Slovensku, či jinde? Jak konkrétně nás radar chrání? jak konkrétně funguje ten deštník pana Vondry? omlouvám se za množství dotazů, ale nemělo by to bý nám všem jasné, když se podepisuje smlouva?
ODPOVĚD | 20:36
Dobrý den,
gen. Obering objasnil, že v důsledku vysokého tlaku a teploty většina zbytků rakety a antirakety (prostředku EKV) shoří a menšnina z nich dopadne na zem. Testy ukázaly, že úlomky nebudou větší než 20 cm. Pravděpodobnost zasažení obyvatel je asi 1:100 000. Riziko nelze vyloučit. Zbytky by byly rozesety na velkém prostoru o rozloze stovek km. K jadernému výbuchu by nedošlo (za přdpokladu, že bude použita hlavice antirakety EKV), ale rozptýlený radioaktivní materiál by postupně klesal do atmosféry, kde by se rozptýlil na velké ploše. Podobné by to bylo v případě chemické či biologické hlavice. Obohacený uran má nejenom radioaktivní účinky, ale je také vysoce toxický.
Na zničení radru XBR by mohla být pravděpodobně použita střela s plochou dráhou letu, která by se mohla přiblížit k radaru nepozorovaně na malé výšce. Ke zničení by mohla být použita popř. i taktická raketa. Jediným účinným řešením je rozvinutí systému Patriot, který by si s těmito zbraněmi teoreticky dovedl poradit. V tomto případě by to znamenalo další rakety a další radar MPQ-53 a další americké vojáky.
Střelba většiny testů byla vedena na výšce okolo 235 km, přitom reálné výšky letu hlavic mají být podstatně větší. Testy byly nereálné i z jiných důvodů. Konkrétně je radar pouze součástí protiraket. systému, který chrání území Spojených států. Představa, že by tento systém efektivně chránil ČR je naivní.
Otázek je skutečně mnoho, co se týká fungování "deštníku" doporučuji nahlédnou na www.army.cz
OTÁZKA | Libuše Pojerová
Dobrý den, pane Hlobile. Jsem smutná a vyděšená z té odporné věci, jakou radar bezesporu je. Nemám konkrétní otázku, Vaši práci docela dobře znám a technicky nejsem nijak na výši. Ráda bych Vám jen poděkovala a popřála Vám dobré nervy a náladu, budete to ještě potřebovat.
ODPOVĚD | 21:44
Dobrý den,
děkuji Vám za přání a podporu.
Přeji Vám mnoho zdraví a úspěchů
OTÁZKA | Jan Neoral, starosta Trokavce
Zdravím, pane Hlobile a přeji pevné nervy a zdraví. Vaše závěry znám - můžete zde ale, prosím, stručně pro ty, kteří tu možnost mluvit s Vámi neměli, zmínit stručně jedno z největších nebezpečí pro přírodu a lidi - a to možné odrazy hlavního svazku a šíření odrazů vlnovodnými atmosférickými kanály při takové nesmyslné hustotě el. toku?
Aby si i lidé, žijící mnoho desítek km od radaru, tedy i v Praze, konečně uvědomili, že radar není nebezpečím jen pro pár lidí, žijících v několika vesničkách okolo něj, ale že z nebezpečí nejsou vyjmuti ani oni? Nejde přece o šíření poplašné zprávy, ale o nesporná fyzikální fakta.
Kdo šíří poplašnou zprávu, je premiér a jeho militantní ochotníci - to on přece řekl v březnu 2007: ..."já vás ujišťuju, že z tohoto zařízení nevychází žádné záření..."
(On neví, že každý radar pracuje na principu vyzáření paprsku a zpětném příjmu paprsku odraženého, že si dovolí tak lhát?)
Děkuji - a nenechejte se jako vědec odradit podobným posměchem, jakému Vás vystavil v Borovně radarový mudrlant Vondra - že "asi spravujete ruské radary"...
"Vůl zůstane volem..." - nebo jak vlastně znělo to staročeské přísloví?
ODPOVĚD | 22:13
Zdravím Vás pane Neorale,
ano, odrazy energie hlavního svazku (které vůbec autoři z národ. ref. laboratoře neuvažovali) jsou velice nebezpečné. V případě atmosférických vlnovodných kanálů dochází k přenosu obrovských výkonů v tenké vrstvě atmosféry těsně nad povrchem země na velké vzdálenosti (desítek i stovek km). a na zemském povrchu mohou vzniknout místa, která budou ozařována zářením s výkonovou hustotou převyšující mezní hodnotu 10 000 W/m2. Takovým zářením nesmí být osoby vůbec ozářeny- t.zn. ani po dobu např. 1 mikrosekundy. V případě ozáření by hrozilo těžké poškození zdraví (poškození zraku a centrálního nervového systému).
Pozn.: Může dojít i k odpálení výbušnin na velkých vzdálenostech od radaru.
Do 50km od radaru by hrozilo následkem dopředných odrazů hlavního svazku od letounů nebezpečné ozáření osob na palubách jiných letounů nebo na zemi. Hranice bezletové zóny by měla být tedy 50 km a ne oficiálně udávaných 8,6 km. Problém neřeší ani bezletová zóna voj. újezdu Brdy.
U plánovaného radaru EBR lze očekávat již dosažitelnost desetinásobného výkonu vzhledem k použití nových technologií výroby polovodičů pro anténní moduly radaru. Teprve v dubnu 2008 obdržela fy Raytheon kontrakt na vývoj, konstrukci a zavedení radaru EBR do r.2023. Jinými slovy řečeno - radar EBR zatím neexistuje, jeho parametry nejsou známy a v případě použití technologií "stealth" u hlavic raket bude již nutná dosažitelnost špičkových výkonů stovek MW. Použití takového radaru na území ČR by bylo extrémně nebezpečné a nezodpovědné.
To co předvádí vládní představitelé je pouhá manipulace se slovy a s lidmi, fyzikální zákony jsou neúprosné.

Děkuji Vám za podporu, přeji mnoho zdraví
OTÁZKA | nikdo
Myslíte si jako já, že pouhý jeden radar a jedna raketová základna je trochu málo na celou evropu?
Máte taky ten pocit, že to, o čem jedná USA a vládami Čech a Polska je jen velmi malý zlomek z celkového systému, který bude kolem ovropy rozmístěn?
Můžete tento systém srovnat s nějakými obdobnými již funkčními, nebo dávno vyřazenými systémy?
Za odpovědi děkuji
ODPOVĚD | 9:21
Dobrý den,
protiraketový systém je tvořen sítí senzorů, které jsou umístěny na zemi a na satelitech a protiraketových střel umístěných umístěných na zemi i na lodích. Radar v Brdech je pouze jedním článkem protiraketové obrany, údajně před raketovým útokem ze středního Východu nebo jihozápadní Asie. Radar v ČR má být jedním z klíčových a nepostradatelných senzorů protiraketové obrany USA. Chybí ale důkaz, že systém bude schoen odolávat předpokládané hrozbě. Specialisté tvrdí, že při reálném raketovém úderu by úspěšnostzničení nepřátelských boj. hlavic dosahovala stěží 10%. Jedná se tedy o velmi nespolehlivý a neúčinný obranný systém.
I Rusko má svůj protiraketový systém. Ke srovnání amerického a ruského systému ale chybí dostatek informací.
Nepochybné je, že v současné době je nutné při vývoji protiraketového systému počítat např. s použitím klamných hlavic, skutečné hlavice budou vyrobeny technologií "stealth" a jejich detekce by byla značně ztížena. Vše nasvědčuje tomu, že samotná myšlenka použití technologie zachycení a zničení rakety nazývaná "hit to kill", t.zn. nejaderného prostředku ničení EKV, je mylná cesta od samého počátku (současná administrativa USA se snaží úpěnlivě tento projekt udržet-je v tom příliš mnoho peněz a osobních zájmů). Ani použití střepinové hlavice antirakety nic neřeší. Logicky z toho vyplývá, že jediným řešením pro dosažení vyšší pravděpodobnosti zničení je jaderná hlavice na antiraketě.
Zásadní otázka spočívá v tom : Proč by naši občané měli být rukojmími situace, kdy rozhodnutí vedoucí k vyprovokování konfliktu vede někdo jiný než my a jeho následky dopadnou na naše hlavy.

Tento systém neřeší efektivně protiraketovou obranu Evropy.

Existují protiraketové systémy proti raketám blízkéh a středního doletu, které ale patří do jiné kategorie.
OTÁZKA | Neználek
Hovoří se pořád o americkém radaru v Brdech. Nedávno tam ovšem MŽP vylepšilo a posílilo výkon hydrometeorologického radaru. Ten je košer, nebo nás také ozařuje? A co výkonné přehledové radary na letišti v Praze? Neškodí - neozařují - cestující na letišti, v letadlech? Neprojevuje se u těchto radaru, resp. jejich vyzařování stejný efekt, na který poukazujete u amer. radaru (odrazy, vodivé kanály ...). Díky za info.
ODPOVĚD | 10:46
Dobrý den,
špičkové výkony všech radarů, které jste uvedl nejsou nebezpečné - jejich hodnoty se pohybují řádově do stovek kW. Šířka vyzařovacích svazků je podstaně větší než u radaru XBR. Výkonová hustota záření těchto radarů nepřekračuje hygienické limity (překročení těchto limitů lze očekávat pouze do vzdáleností desítek až stovek metrů). Nebezpečí nehrozí ani v případě anomálií v šíření elmgn. vln.
OTÁZKA | Gabrielle11.D.T.H.
Krásný, sluníčkový den, nesmírně vážený, milý a statečný bojovníku za pravdu, svobodu a mír v naší krásné české zemi.
Akademik Petr Pokorný mě informoval, že radarů je mnoho druhů, které se liší svým využitím, účelem, výkonem a vlnovou délkou elektromagnetického signálu. Z jednoho dotazu na stránkách nenásilí, který zůstal nezodpovězen, jsem se dozvěděla, že armáda ČR v r.1993 pro své účely postavila v Újezdě u Uničova /poblíž VVP Libavá/ v okr. Olomouc radioelektronickou monitorovací základnu, která má dosah cca 6000 km a slouží již 15 let USA a NATO. Má dosah od sever. pólu po Středozem. moře, Ural a až Irak a Irán. Informace dodává prostř. družic do Colorado Springs na voj. letec. základnu Falcon. Zprac. informace jsou opět přenášeny na vyhodnocovací pracoviště US army na ostrovech Diego Garcia a Ascension v Indickém a Atl.oceánu- a bombardéry i s atom. zbraněmi mohou startovat! Není stavba radaru se stejnými parametry v Brdech opět jen zamaskování okupace ČR /skrytě jako "úklid"dvojčat WWO pro možnost boje proti terorismu ve světě/ ?
Milý pane Milane Hlobile, jak je to vlastně s radarem v Libavé ve srovnání s plánovaným radarem v Brdech? Patří Libavá mezi ty úplně neškodné z hlediska zdravotního, ale lehce zneužitelná z hlediska vojenského a rozvědkového ve prospěch cizí velmoci, jenom s tím rozdílem, že není pod přímým USA velením? Stojí USA tak moc o Brdy, aby si tu pod svým vlastním velením mohla dělat co chce a co se hodí její militantní politice? Proto tak strašně moc stojí o Brdy? Máte o Libavé nějaké informace a troufnete si srovnat tyto dva radary? Díky za odpověď a cenné informace.
Sluníčko ve vaší krásné duši a mnoho požehnání Shůry ve vaší Bohu milé činnosti Vám ze srdce přeje 11. den soukromě o vodě hladovějící Gábina z Liberce
ODPOVĚD | 11:01
Dobrý den,
o výkonném radaru u Uničova nic nevím, přítomnost takového zařízení by mě zcela určitě neunikla. Může jít např. i o jiné zařízení pracující na jiném principu.

Děkuji za Vaše přání, přeji mnoho zdraví a úspěchů.
OTÁZKA | obyčejník
Pane inženýre, technických informací o radaru je pomálu, jde asi spíše o dohady, protože skutečná data nikdo neuvolnil. Vždyť zařízení z Marshallových ostrovů se má pro Brdy vylepšovat... Pletu se v tom, budete oficiální data, až je vláda poskytne, analyzovat a jak dlouho analýza může trvat?
ODPOVĚD | 11:25
Dobrý den,
Vaše poznámka je trefná. Fy Raytheon teprve nedávno dostala komtrakt na vývoj, konstrukci a zavedení radaru EBR (viz výše - odpověď panu Neoralovi). Akce má být ukončena v roce 2013 (v odpovědi p.Neoralovi jsem udělal překlep - omylem jsem napsal do r.2023).
Nepůjde tedy o radar v podobě radaru GBR-P na Marshall. ostrovech. Technologie tohoto radaru jsou staré již 20 let. Bylo by nelogické, aby území Spojených států bylo bráněno zařízením na bázi starých technologií. Nepochybně bude modernizován nejenom HW ale i SW. Výrobce bude muset jít zákonitě cestou zlepšování citlivosti přijímacího zařízení a zvyšování výkonu radaru tak, aby byl udržen uváděný dosah cca 2000 km i za použití hlavic s technologií "stealth".
Oficiální data bych rád analyzoval, obávám se ale, že je vláda s největší pravděpodobností neposkytne (stejně jako nic neposkytovala doposud). Bylo by také otázkou zda to, co by bylo poskytnuto je korektní. Pokud se člověk chce něčeho dopracovat, musí se obrátit na zahraniční zdroje informací.
OTÁZKA | Pierino
Pane ingenyre povazujete americke imperialisty za nase spojence, nebo nepratele? Pokud za nepratele, nebylo by vhodne vypsat referendum na vystoupeni Ceske Republiky z NATO...?Vzdyt podle mineni vetsiny naseho "naroda" nam spojenectvi s USA muze instalaci radaru zpusobit jedine zahubu... dekuji vam za odpoved.
ODPOVĚD | 11:29
Dobrý den,
Vaše otázka je poněkud zjednodušující, ne všichni Američané jsou stejní jako ti, kteří prosazují radar. Jsem pro referendum o radaru.
OTÁZKA | Ivo Peterka
Dobrý den pane Hlobile,
Váš rozbor vlivu radaru na okolí považuji za důležitý argument a rád bych mu hlouběji porozuměl. Doporučil byste mi prosím nějakou dostupnou literaturu, ze které se dá daná problematika nastudovat? Předem děkuji.
ODPOVĚD | 11:37
Dobrý den,
Neznám bohužel Vaši odbornost. Radiolokací se zabývá např. ČVUT Praha, Univerzita obrany v Brně a Univerzita v Pardubicích. Každá škola má své učební texty (skripta) na téma radiolokace. Těmito texty by bylo dobré začít.
Dalším nezbytným zdrojem informací je "Nařízení vlády č.1/2008", kde jsou uvedeny hygienické limity.
OTÁZKA | Odpůrce
Dobrý den pane Hlobile. Můj dotaz je technický a chci věřit, že do budoucna snad i zbytečný. Ovšem u vědomí, jak se mlží kolem radaru nyní a když by se doopravdy postavil, tak se mlžení změní v neproniknutelnou tmu, ptám se: bylo by možno nějakým amatérským způsobem monitorovat činnost XBR radaru? Mám na mysli dobu a intenzitu vyzařování zjišťovanou nějakým pasivním lokátorem? Hodil by se třeba motoristy užívaný antiradar umístěný do ohniska satelitní TV antény? Kdyby nehodil, měl byste nějaký jiný nápad? Oficiální údaje by bylo dobré velmi důsledně prověřovat – co myslíte? V případě rozmístění většího množství nějakých pasivních lokátorků kolem Brd (dobrovolníci by se jistě v hojné míře našli) by se dali získat korektní údaje o činnosti toho kukaččího vejce.
ODPOVĚD | 11:48
Dobrý den,
Vaše poznámka je věcná a praktická. Já to vidím tak, že by bylo možné použít radioamatérské stanice pracující na 10GHz. Jejich parametry (včetně antén) jsou známé, bylo by možné přibližně odhadnout výkonové hustoty.
OTÁZKA | Martin
Dobrý den pane Hlobile,
Považujete za možné, že radar v Brdech může mít i schopnost energetické zbraně, případně jiné schopnosti, které nejsou zmíněny, nebo jsou utajovány.
dík
ODPOVĚD | 12:22
Dobrý den,
Podle mého názoru to parametry současného radaru v tichomoří neumožňují. Firma Raytheon ale dosáhla v poslední době pozruhodných úspěchů ve vývoji polovodičových prvků na 10GHz. Zatímco špičkové výkony anténních modulů v případě starých technologií byly desítky W, lze za pomoci nových gallium-nitridových technologií dosahovat teoreticky výkon až 1000 W. Za použití těchto nových technologií by se mohl radar EBR posunout do kategorie imp. elektromagnetických zbraní.
OTÁZKA | Bambus
Dobry den pane inzenyre. Starosta Trokavce pan Jan Neoral vam polozil podivne rozvlacnou otazku, ktera snad nezni jako otazka, spis polemika a souhlas s tim, co jste snad jiz drive jako odbornik mnohym vysvetlil. Moje otazka pro vas je jasnejsi. Take si myslite jako Jan Neoral, ze: Vul zustane volem? Dekuji vam za odpoved.
ODPOVĚD | 15:46
Dobrý den,
já to řeknu trochu jinak. Kdo nerespektuje názory podložené fyzikálními zákony, dostává se do rozporu se zdravým lidským rozumem. Tito lidé mohou být potom různě nazýváni.
OTÁZKA | Jitka
Dobrý den,
Jsem proti jakékoli cizí vojenské základně v České republice.
Radar poškozuje zdraví a ohrožuje životy lidí, zvířat a určitě má taky negativní vliv na další živé organismy jako jsou rostliny.
Hlavně však - pokud by došlo k postavení amer. voj. základny, pak cokoli bude chtít naše vláda rozhodovat a dělat, bude muset brát v potaz, jestli se to bude nebo nebude líbit vládě USA.
Takovou situaci by žádná seriózní vláda nedopustila.
Z naší vlády je mi opravdu na zvracení.
Co si myslíte o vpádu amer. armády v roce 2003 do Iráku?
ODPOVĚD | 15:53
Dobrý den,
chápu Vaše obavy ze zdravotních a jiných dopadů instalace radaru v Brdech.
Jedním z důvodů invaze do Iráku byly zbraně hromadného ničení na jeho území, aby se vzápětí ukázalo, že tam žádné nejsou. Toto nepřispívá k věrohodnosti tvrzením současné administrativy USA. Na problém věrohodnosti imformací o protiraketovém systému např. poukázal pan Coyle. Bylo by vhodné jednat až s novou administrativou USA, ta stará se již historicky znemožnila.
OTÁZKA | korzárovo sedma
dobrý den . )
1-myslíte si že někdy v budoucnu dojde k jaderné válce?
2-myslíte si že nás radar může ochránit?
3-nemyslíte že jsme stádo hnané od zdi ke zdi hlava nehlava?
4-díváte se na TV 8-) ?
5-jaký je váš oblíbený film?
6-co si myslíte o tvrzení že Radar tohoto typu může být použit pro jiné účeli než jen lokaci střely ale také pro vysílání podprahových frekvencí ovlivňujících negativně lidské zdraví
7-sedmého dne nemohl bůh pracovat tak toho využily a stvořili válečný vůz
ODPOVĚD | 16:08
Dobrý den,
z časových důvodů nebudu odpovídat na otázky osobní povahy.
ad 1) Pokud budou existovat jaderné zbraně nelze jadernou válku vyloučit.
ad 2) Samotný radar nás ochránit nemůže, aby něco chránil musí spolupracovat se základnou antiraket. Radar a raketová základna v Polsku má tvořit důležitý článek protiraketové obrany USA, úvahy, že tento systém bude efektivně chránit i ČR jsou naivní.
ad 3)Je nepochybné, že vláda se snaží prosadit radar navzdory názorům většiny občanů, oponentní názory jsou potlačovány.
ad 6) Radar bude vysílat v kmitočtovém pásmu v okolí 10GHz, hygienické limity mohou být překročeny v případech, které jsem uvedl v předcházejících odpovědích (více informací najdete v mojí analýze v Britských listech z ledna 2008).
O vysílání podprahových kmitočtů mě není nic známo.
OTÁZKA | pzdm
Važený pane inženýre
pokud opustíme běžné otázky ionizačního záření, intenzit, zdravotních limitů a podobně, zajímala by mne jiná věc a Váš názor na ni. Nemohu si pomoci abych se ubránil dojmu, že otázka těchto systémů v Evropě je otázkou nikoliv ochrany USA před balistickými (strategickými) zbraněmi, ale spíše otázkou obrany potenciálních útočných sil, které by se zaměřily na Rusko při útoku směřujícím na "mozková" centra (protože takový útok je vlemi rychlý, co jsem se dočetl, narozdíl od transkontinentálních nosičů), kterým by ochromily ruskou obranu a donutily Ruskou federaci k vojenské kapitulaci, aby se "slepí" obránci vyhnuli globální katastrofě. Tedy k ochraně taktických (často námořních) svazů. Pokud vím, je toto zejména "ruský" názor, ale osobně mi přijde jako krajně pravděpodobný. Co si o tom myslíte Vy? Díky ing. Pavel Zoch, Ph.D.
ODPOVĚD | 16:15
Dobrý den,
Při pročítání studie prof. Postola z technologického institutu (USA), ve které se zabývá problematikou protiraketové obrany jsem shlédnul fólie gen.Oberinga, které se podstatně liší od fólií, které gen.Obering presentoval v ČR (iránská hrozba). Z pracovního sektoru radaru XBR v ČR a z naznačených tras raket vyplývá, že se jedná především o americko-ruskou záležitost. Systém by do značné míry ztěžoval odvetná opatření Ruska, došlo by k výraznému porušení rovnováhy sil. Vaše úvahy jsou správné.
OTÁZKA | Milan
Dobrý den,
bydlím s manželkou a třemi dětmi přibližně 8 km od plánované radarové základny. Mám dva dotazy:
1, zda může být ohroženo zdraví lidí v této vzdálenosti od radaru
2, zda může dojít k rušení signálu satelitní televize Digi TV a internetového připojení Wi-Fi.
Děkuji za odpověď, Milan
ODPOVĚD | 17:08
Dobrý den,
ad 1) Ve vzdálenosti 8 km od radaru by při původně udávaných výkonech radaru (imp. výkon 4,5MW, stř. výkon 170 kW) nemělo hrozit nebezpečí ze směru bočních smyček směrové charakteristiky antény radaru. Rizikem jsou anomální jevy v šíření elmgn. vln - atmosférické vlnovodné kanály. K těmto jevům může docházet v případě, kdy spodní vrstvy atmosféry jsou prosyceny vlhkostí, která jen pomalu přechází do ostatní atmosféry. Tyto vrstvy jsou tenké, jejich výška se měří obvykle jen v desítkách metrů. V tomto případě mohou vzniknout na povrchu země nebezpečně ozařovaná místa a to i na vzdálenostech desítek i více km. Proto se snažím na rizika upozornit, bohužel bez odezvy. Rizika se tedy týkají nejen občanů brdských ovcí.

ad 2) K rušení sat. TV může docházet, oficiálně se připouští rušení TV do 5 km a rádiového spojení do 10 km. Podle mého názoru se rušení může projevit i na větších vzdálenostech, v případě odrazů vln od déšťových útvarů.
OTÁZKA | Vít Suchomel
dobrý den, někteří představitelé hnutí Ne základnám tvrdí, že radar je nefunkční systém. Chtěl bych se zeptat, jestli je radar opravdu nefunkční systém a jestli je nefunkční, proč nám kvůli němu Rusko vyhrožuje jadernými zbraněmi? Nebo nám Rusko vyhrožuje, aby otestovalo soudržnost NATO a naši vůli prosazovat vlastní názor a koncepty?
ODPOVĚD | 17:39
Dobrý den,
Protiraketový systém, tak jak ho prezentoval gen.Obering (iránská hrozba) je nefunkční (viz předcházející odpovědi). Potvrzují to provedené testy antiraket. Ze zprávy prof. Postola vyplývá, že radar v ČR a základna antiraket jsou především americko-ruskou záležitost. Systém by do značné míry narušil rovnováhu sil. Prof. Postol výslovně uvádí, že se provádí něco co se Rusku nebude líbit. Další vysvětlování je nad možnosti "chatu" , chtělo by to obrázky z Postolovy zprávy.
Necítím se být odborníkem na "politiku", takže se zdržuji dalších komentářů. Pouze poznamenám, že problém protiraketového systému je třeba přenechat nové administrativě USA, je třeba lépe jednat a méně zbrojit. Možná, že se vojensko-průmyslovým komplexům v USA i v Rusku stýská po starých dobrých časech.
OTÁZKA | Jiří P.
Dobrý den. Vláda ČR důležité informace o radaru sama neví, nebo je zamlčuje. Lze se pak přít o něco na úrovni technické, když vláda neschopnost odpovědět vždy převede do úrovně politicko-bezpečnostní? (která je podobně nedůvěryhodná) Byl byste ochoten svědčit se svými argumenty u soudu proti představitelům vlády ČR, pokud by takový byl? Byl na vás v souvislosti s Vašimi závěry vyvíjen nátlak ke změně názoru od jednotlivců, ze strany státních, nebo jiných organizací? Jste pod nějakými závazky k bývalému zaměstanavateli, které by Vám znemožnily říkat vlastní názory? Děkuji, přeji pevné zdraví a čistou mysl.
ODPOVĚD | 18:03
Dobrý den,
s Vašimi úvodními větami souhlasím. Nerad bych předjímal to, zda budu nebo nebudu svědčit u soudu se svými argumenty, aniž bych znal podstatu případu. Vzhledem ke své bývalé profesi jsem povinen zachovávat mlčenlivost o utajovaných skutečnostech. To co uvádím např. ve své studii vychází z veřejně dostupných informací a není zde důvod k nějakému nátlaku a doufám, že ani nebude.
Přeji Vám mnoho zdraví a úspěchů
OTÁZKA | Anezka Vosmahlikova
Dobry den pane profesore, rada bych se vas zeptala na ty budouci
MMIC T/R moduly. Nevite jestli budou vyzarovat fotony spontani
emisi nebo stimulovanou emisi, jako ten sovetsky MASER?
A kdyz ty fotony budou vznikat pouze spontane, tj. neboudou
vsechny uplne naprosto 100% stejne, jak z nich muzete udelat
fazovou antenu?
ODPOVĚD | 9:05
Dobrý den,
o nových T/R modulech není bohužel příliš mnoho informací.
Z infomací Microvawe Journal:
Stávající T/R moduly s mikrovlnnými integrovanými obvody (MMIC) na báz gallium-arsenidových technologií budou nahrazeny desetrát výkonnějšími moduly s obvody na bázi gallium-nitridových technologií. Díky obrovskému pokroku ve výrobě čipů pro mikrovlnné obvody způsobenému zavedením gallium-nitridových technologií mohou být GaAs moduly nahrazeny moduly GaN.

Hlavní výhody GaN technologie: velká výkonová hustota, menší rozměry, větší šířka pásma, vyšší napájecí napětí, výkon, lepší účinnost, vyšší tepelná vodivost. Teoreticky lze u GaN modulů dosáhnout špičkového výkonu až 1000W.

Elektronickým ovládáním výkonu a fáze vf vlny každého dílčího zářiče je tvarováno soustředění energie v prostoru. Tato technologie umožňuje díky počítačovému řízení vytvářet a vychylovat i několik svazků současně v rámci jedné plošné antény. Celkový výkon se přitom rozdělí do jednotlivých svazků a dosah radaru klesne. Jedná se tedy o zdokonalenou klasickou metodu fázového skenování. Vysílací a přijímací polovodičové moduly s elektronikou řízení jsou umísěny v bloku pod trychtýři anténní mřížky.

K dalším podrobnostem (např. emisím mezi energetickými hladinami, které máte zřejmě na mysli) a srovnání s ruským systémem nemám bohužel dostatek informací a nerad bych spekuloval.
OTÁZKA | Anezka Vosmahlikova
A take jsem se chtela zeptat na jejich polarizaci?
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press