Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Dopis ministryni zahraničních věcí USA Condoleeze Riceové

9.7.2008

Ms. Condoleezza Rice
Secretary of State of the United States of America

Prague, July 8, 2008

Dear Madam,

We are addressing you on behalf of the Czech civic initiative "No to Bases" (Ne zakladnam) which opposes establishing the U.S. military radar base in the Czech Republic since 2006. By our activities, we are expressing the opinions of prevailing majority of citizens and inhabitants of Czechia who do not wish to have this base on Czech soil.

This negative attitude to the planned base, shared by most Czechs, has not changed in spite of a heavy propaganda campaign in favor of the base, waged by our government for nearly two years.

We would also like to draw your attention to the fact that our country was occupied by foreign military two times within the time period of last seventy years. In both cases, the foreign powers were eventually forced to leave with shame.

With our full respects,

Ivona Novomestská                Jan Májíček                Jan Tamáš


on behalf of the Czech civic initiative "No to Bases" 


                                             •        •        •


Paní Condoleezza Rice
Ministryně zahraničí Spojených států amerických

Praha, 8. červenec 2008

Vážená paní,

oslovujeme Vás jménem české občanské iniciativy Ne základnám, která se od roku 2006 staví proti zřízení americké vojenské radarové základny v České republice. Svojí činností vyjadřujeme názor převažující většiny občanů a obyvatel Česka, kteří si nepřejí tuto základnu na českém území.

Tento odmítavý postoj k plánované základně sdílený většinou Čechů zůstal nezměněn navzdory masivní propagandistické kampani ve prospěch základny organizované naší vládou skoro dva roky.

Rádi bychom Vás také upozornili na skutečnost, že naše země byla během období posledních sedmdesáti let dvakrát okupována cizími armádami. V obou případech byly cizí mocnosti nakonec donuceny odejít s hanbou.

S úctou

Ivona Novomestská          Jan Májíček          Jan Tamáš

za českou občanskou iniciativu Ne základnám

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press