Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Trestní oznámení na některá média za nepravdivé informování o událostech na Národní třídě 17.11.2008

21.11.2008

Členka Iniciativy Ne základnám paní Martina Landergott podala v úterý 18.11. následující trestní oznámení na autory článků, kteří v souvislosti s její osobou nepravdivě informovali o událostech na Národní třídě dne 17.11.2008.


TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA NEZNÁMÉHO PACHATELE, AUTORA ČLÁNKU V DENÍKU „ŠÍP“

Podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, který se mohl dopustit trestného činu „pomluvy“. Podávám trestní oznámení na autora článku „Národní Třídu zablokovali odpůrci radaru,“ který byl vytištěn v deníku „Šíp“ dne 18.11.2008 na straně 9, autor článku je zde uveden pod zkratkou „ohm“.

Článek pojednává o akci odpůrců radaru na Národní třídě dne 17.11.2008. Autor článku mimo jiné uvádí, že dne 17.11.08 na Národní třídě v Praze v prostoru kolem „pamětní desky 17.listopadu 1989“ stáli odpůrci radaru. Tři lidé, kteří napadli premiéra Mirka Topolánka, odpůrci radaru, byli policií odvlečeni na základě uvedeného incidentu z prostoru památníku do policejního vozidla …“ Policií odvlečenými lidmi od „památníku 17.listopadu 1989“ v uvedeném čase jsem byla já a pan Daniel Mach. Pana Mirka Topolánka jsem já ani pan Daniel Mach nenapadli ani slovně ani fyzicky a důvodem mého odvlečení od „památníku 17.listopadu 1989“ nebylo napadení výše zmíněného, neboť k takové události nedošlo.

Nebyla jsem převezena na policejní stanici, jak dále autor článku uvádí, ale po několika minutách jsem byla propuštěna z policejního vozidla několik metrů od místa odvlečení. Důvod mého zadržení neznám. Přesný čas události neznám, lze ho však přesně určit dle události, která byla i mediálně zaznamenána, zhruba 2 minuty po této události do prostoru „památníku 17.listopadu 1989“ vstoupil pan Mirek Topolánek, který zde položil věnec na místo, na kterém původně ležel věnec OI Ne Základnám, který byl pár minut před touto událostí zmíněnými občany zničen a zcela odcizen neznámým pachatelem. Mám podezření, že autor článku uvedením nepravdivých údajů, zejména informace, že jsem napadla pana Mirka Topolánka, což bylo důvodem mého vyvedení od prostoru památníku, že se autor článku mohl dopustit trestného činu pomluvy, neboť uvedené informace se nezakládají na pravdě.


TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA NEZNÁMÉ PACHATELE, AUTORY ČLÁNKU V DENÍKU „MF DNES“

Podávám trestní oznámení na paní Hettnerovou a pana Oppelta, neboť mám podezření, že se mohli dopustit trestného činu „pomluvy“. Podávám trestní oznámení na autory článku „17.listopad v duchu potyček“, který byl vytištěn v deníku „MF Dnes“ dne 18.11.2008 na straně D2, sešit D, autoři článku p. Hettnerová a p. Oppelt. Článek pojednává o akci odpůrců radaru na Národní třídě dne 17.11.2008.

Autor článku mimo jiné uvádí, že dne 17.11.08 na Národní třídě v prostoru kolem „památníku 17.listopadu 1989“ učinili odpůrci radaru následující: „Odpůrci radaru nejprve na desku s bronzovou dlaní se vztyčenými prsty do „V“ přilepili protestní nápisy…“ Zmíněnou událost autoři článku označili za důvod mého vyvedení z prostoru kolem „památníku 17.listopadu 1989“.

Zmíněné nápisy jsem nenalepila na pamětní desku, ani společně se mnou odvedený pan Daniel Mach, nic takového neučinil, zmíněné nebylo důvodem našeho odvlečení od prostoru památníku, neboť k takové události nedošlo. Nebyla jsem převezena na policejní stanici, jak dále autoři článku uvádějí, ale po několika minutách jsem byla propuštěna z policejního vozidla několik metrů od místa odvlečení. Důvod mého zadržení neznám. Přesný čas události neznám, lze ho však přesně určit dle události, která byla i mediálně zaznamenána, zhruba 2 minuty po této události do prostoru „památníku 17.listopadu 1989“ vstoupil pan Mirek Topolánek, který zde položil věnec na místo, na kterém původně ležel věnec OI Ne Základnám, který byl pár minut před touto událostí zmíněnými občany zničen a zcela odcizen neznámým pachatelem. Mam podezření, že autoři článku uvedením nepravdivých údajů, zejména informace, že jsem polepila pamětní desku nápisy, což bylo důvodem mého vyvedení od prostoru památníku, že se autoři článku mohli dopustit trestného činu pomluvy, neboť uvedené informace se nezakládají na pravdě.  


TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA NEZNÁMÉ PACHATELE, AUTORY ČLÁNKU V „PRAŽSKÉM DENÍKU“

Podávám trestní oznámení na paní Kočvarovou a pana Korbela, neboť mam podezření, že se  mohli dopustit trestného činu „pomluvy“. Podávám trestní oznámení na autory článku „Svátek: pieta i kopy do věnců,“ který byl vytištěn v deníku „Pražský deník“ dne 18.11.2008 na straně 1 a 2, autoři článku paní Kočvarová a pan Korbel.

Článek pojednává o akci odpůrců radaru na Národní třídě dne 17.11.2008. Autoři článku mimo jiné uvádí, že dne 17.11.08 na Národní třídě v prostoru kolem „památníku 17.listopadu 1989“ odpůrci radaru učinili následující: „Dva muži a jedna žena, kteří byli jak svědky, tak městskými policisty označeni za hlavní iniciátory, museli být z místa odvedeni. Narušovali pietu místa, rozkopávali občanům věnce, řekl deníku Klema.“

Zmíněnou událost autoři článku označili za důvod mého vyvedení z prostoru kolem „památníku 17.listopadu 1989“. Na pietním místě jsem nerozkopávala věnce ani jinak nenarušovala pietu místa, ani společně se mnou odvedený pan Daniel Mach, nic takového nečinil, zmíněné nebylo důvodem našeho odvlečení od prostoru památníku, neboť k takové události nedošlo. Důvod mého zadržení neznám. Přesný čas události neznám, lze ho však přesně určit dle události, která byla i mediálně zaznamenána, zhruba 2 minuty po této události do prostoru „památníku 17.listopadu 1989“ vstoupil pan Mirek Topolánek, který zde položil věnec na místo, na kterém původně ležel věnec OI Ne Základnám, který byl pár minut před touto událostí zmíněnými občany zničen a zcela odcizen neznámým pachatelem. Mam podezření, že autoři článku uvedením nepravdivých údajů, zejména informace, že jsem rozkopávala věnce, což bylo důvodem mého vyvedení od prostoru památníku, že se autoři článku mohli dopustit trestného činu pomluvy, neboť uvedené informace se nezakládají na pravdě.« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press