Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Podezření na členy ochranky Mirka Topolánka

22.11.2008

Člen Iniciativy Ne základnám pan Daniel Mach vypovídal v úterý 18.11.2008 ve večerních hodinách na Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha 1, MOP Bartolomějská. Vrchní inspektor nprap. Ondřej Bartoš s ním sepsal tři Protokoly o podání vysvětlení, ze kterých vyplývá, k čemu došlo na Národní třídě 17.11.2008 těsně před příchodem premiéra Topolánka a jak nepravdivě o těchto událostech informovala média, ale i představitelé policie.


Z protokolu o podání vysvětlení Č.j. ORI-33944-1/PŘ-2008-10

DANIEL MACH

Po poučení uvádí:

K uvedené věci uvádím: Dne 17.11.2008 zhruba mezi 11.00 až 13.00 hod na Národní třídě u památníku 17. listopadu 1989 byl zničen mnou a panem Pickem položený naaranžovaný věnec, za občanskou iniciativu Ne Základnám s nápisy 17.11.2008, Referendum, demokracie, Ne základnám na 15 cm široké a 2 m dlouhé trikolóře.

Stalo se tak po vzrušené debatě a následující strkanici ve které šlo o to, zda věnec může na daném místě zůstat s asi 4 spoluobčany, které byl přítomen pan Petr Pick a Martina Landergott. Tato vzrušená debata vyvrcholila tím, že já i pan Pick jsme byli násilně z místa odstraněni několika právě příchozími lidmi společně s těmi s kterými po celou dobu probíhala debata.

Z této skupiny jsem v tuto chvíli schopen identifikovat pouze osobu pana Hradecký Vladimír, který byl ztotožněn hlídkou MP. Tento muž přede mnou a panem Pickem a Martina Landergott mnou položený věnec začal ničit a já byl odstraněn. Další osoby nemohu určit.

Dále se domnívám, že na zničení věnců se podíleli lidé z ochranky pana premiéra Mirka Topolánka, protože to byli lidé přicházející těsně před jeho osobou a odvlekli nás i věnec z místa. Během několika desítek vteřin na místo našeho věnce položil svůj věnec pan premiér Mirek Topolánek. Na mé sdělení, že jeho věnec byl položen na místo věnce, který byl právě zničen nijak nereagoval a ihned z místa odešel, domnívám se, že tímto jednáním se uvedené osoby dopustily přestupku proti majetku a občanskému soužití.


Z Protokolu o podání vysvětlení Č.j. ORI-28474-2/ČJ-2008-10

DANIEL MACH

Po poučení uvádí:

K uvedené věci uvádím následující. Dne 18.11.2008 v deníku Šíp na straně 9, článek s názvem Národní třídu zablokovali odpůrci radaru, autor píšící pod zkratkou „ohm“.

V uvedeném článku je uvedeno, že 3 osoby byly vyvedeny z pietního místa, protože z jejich strany mělo dojít k údajnému napadení pana premiéra Mirka Topoklánka, dle tvrzení autora článku. Vzhledem k tomu, že jsem u památníku stál celý den vím, že od pietního místa byli vyvedeni pouze 3 aktivisté Ne Základnám, jedním z nichž jsem i já. Pana Mirka Toplánka jsem já a ani nikdo z vyvedených nenapadl byť slovně nebo fyzicky. V jednání redaktora „ohm“ spatřuji pomluvu, neboť uvedené tvrzení je pouze účelové. Jako svědky celé události mohu uvést Martina Landergott a tiskovou mluvčí Jana Glivická, či pan Petr Pick.


Z Protokolu o podání vysvětlení Č.j. ORI-28475-2/ČJ-2008-10

DANIEL MACH

Po poučení uvádí:

K uvedené věci uvádím následující: Ředitel Městské Policie pan Miroslav Stejskal dne 17.11. 2008 u památníku 17. listopadu 1989 odpovídal na dotazy novinářů. Novináři se pana Stejskala zeptali na důvod vyvedení aktivistů z pietního místa. Jmenovaný mimo jiné uvedl, že smyslem akce byla provokace a vyvedení sami připustili, že cílem akce je jejich zviditelnění. Má přítomnost v rámci této akce měla jiný smysl, nešlo jen o pouhé zviditelnění a nevím o nikom z občanské iniciativy Ne Základnám, kdo by podal takové tvrzení, vzhledem k tomuto považuji tvrzení pana Miroslava Stejskal za nepravdivé a velmi mne mrzí, že takto devalvuje velice korektní průběh práce Policie během celého dne. Jako svědka celé události mohu uvést Martina Landergott.

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press