Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Online s Danielem Solisem

Daniel Solis (* 1968) je členem Zahraniční odborné sekce Strany Zelených, kde patří do tábora odpůrců politiky Martina Bursíka. Má bohaté zkušenosti ze zahraničí, ovládá několik jazyků, zabývá se i kulturou, gastronomií či výrobou audiovizuálních děl.

V 80. letech pobýval v emigraci v západní Evropě. V Belgii vystudoval mezinárodní vztahy a absolvoval stáž v Evropské Komisi. Na začátku 90. let se pak stal mluvčím Občanského fóra Brusel. Později působil jako poradce v Rakousku. Hodně cestoval po Jižní Americe, zapojil se i do kampaní na ochranu Amazonského deštného pralesa.


položených otázek: 20
Položené dotazy
OTÁZKA | eva n
Krásný den, vybrala jsem si Vás za prezidenta ČR. Co považujete za nejdůležitější pro občany naší republiky? Co pro Evropu? Co pro svět?
Bral byste tu funkci?
ODPOVĚD | 21:32
Funkci prezidenta bych bral - mohl bych pak popírat fyzikální jevy a kritizovat Lisabonskou smlouvu, což si jako Zelený téměř nemohu dovolit, protože je toto téma tabu, i když skoro žádný Zelený tuto smlouvu nečetl. Zejména ti, kteří o ni budou rozhodovat.

Pro svět je nyní nejdůležitější mír a porozumění, a smysluplná, nikoli destruktivní globalizace, rovnoměrná distribuce bohatství, tedy solidarita, nikoli vykořisťování.

Pro Evropu je to na dlouho. Ale je to celkem to samé co pro svět. Evropa by měla jít příkladem zbytku světa. V tom dobrém. Moc toho dobrého ale nezbývá. Nejvyšší čas jednat.

Nejdůležitější pro občany ČR je znovunabytí důvěry ve vládu a věci veřejné, po té neskutečné mediální masáži v souvislosti s radarem. Občané ale na vějičku nesedli, to je pozitivní zjištění, které z toho všeho vyplynulo. Takže všechno špatné je pro něco dobré.

Občané by měli z tohoto vývoje událostí načerpat maximální ponaučení - neignorovat politiku. Pokud totiž budeme ignorovat politiku jako něco nepříjemného - a to je přesně to, co se po nás chce - tak se dobrovolně vzdáváme jediného nástroje, který máme v rukou, jak změnit věci, které se nám nelíbí a se kterými nesouhlasíme. Zcela ve smyslu Platónova pojetí politiky: "pokud nechci, aby to za mne dělal někdo třeba hloupější, musím to dělat sám".

Nevzdávejme se toho a nemysleme si, že jedem hlas nic nezmění. Zakládejme hnutí, strany, sdružení, spolky, volejme a pišme politikům, buďme všichni v maximální možné míře aktivní a bdělí, a přinuťme systém fungovat tak, jak my chceme, místo abychom my fungovali tak, jak chce systém. Uvědomme si, že systém jsme my, že to nejsou oni. Vezměme věci veřejné do vlastních rukou. Nespoléhejme se na někoho jiného a na jeho dobré úmysly! Jen tak zůstaneme u kormidla. V nejhorším donutíme struktury odhalit svou pravou tvář. Jakmile občané začnou reklamovat procesy systému a označovat je za své, ukáže se kdo tahá za nitky, protože bude zahnán do kouta. Pak jej můžeme z mechanizmů moci lehce vyřadit, nebo jej donutit fungovat podle pravidel.
OTÁZKA | Karel Toklas
Prosím o Vaše odpovědi:
1/ Co je smyslem lidského života?
2/ Jaký příjem by měla mít např. čtyřčlenná rodina - pracující manželé a 2 děti školou povinné, aby se mohli kromě hrazení základních životních potřeb ( bydlení, jídlo, obuv, oblečení, platby za městskou dopravu do školy apod. ) věnovat kultuře, sportu a jiným zálibám, cestování, sebevzdělávání ?
Prosím o číselné vyjádření rozmezí od... do...
3/ Co si myslíte o křesťanské víře v Boha?
4/ Jaká je Vaše oblíbená kniha, literatura?
5/ Proč jste proti amer.voj.základně v ČR? (Předpokládám, že - coby účastník chatu na www.nezakladnam.cz - záměr umístit do ČR cizí voj.základnu nepodporujete.)
6/ Co je Vaším hlavním cílem a prací v Zahraniční odborné sekci Strany zelených?
7/ Zúčastníte se pochodu za světový mír?
8/ Kterých povahových vlastností si vážíte nejvíc?
Děkuji Vám za odpovědi a přeji Vám pohodový a pěkný den.
ODPOVĚD | 22:42
Ad 1/ Nalézt odpověď na tuto otázku.

Ad 2/ Od stanoveného životního minima do nestanoveného maxima. Ale tím Vás asi nepotěším, proto střelím od boku: od 20.000,- do 80.000,-

Ad 3/ Zajímavý transplantát z pouště do hvozdu. Nicméně celkem funkční normativní ideologický komplex, který formoval a zásadně ovlivňoval evropskou novodobou kulturu. Stěžejní je dekalog a koncept nenásilí. Doktrína uznávání autority a velmi poutavá ikonografie jsou také klíčovými elementy. Jsou položeny základy psychologické kontroly obyvatelstva. Překvapivá je dichotomie mezi nařízeními pro věřící a privilegii pro klérus. Pozoruhodné je například, že Vatikán má uzákoněn nejnižší věk sexuální zralosti v Evropě, konkrétně 12 let.

Jestli se dotaz týká toho, jak křesťané vnímají Boha, tak asi nebudu schopen stručně odpovědět. Neorientuji se dobře ve všech odnožích křesťanské víry, ale neobvyklá je pozice živého člověka – Boha (syna), trojjedinost jako taková, dále příjímání jako ritualizovaný kanibalismus (toto je moje tělo, jezte z něho všichni). To je antropologický pohled, nikoli pejorativní. Ale je těžké si představit, že by tak hluboká mystická, kontemplativní a metafyzická metafora mohla být předkládána jednoduchému nevzdělanému analfabetickému obyvatelstvu někdy po roce 863 (tedy v temném středověku) bez vedlejších úmyslů…

Víra v Boha je samozřejmě nosný princip, který je v jakékoli kultuře nepostradatelný. Snahy o marginalizaci náboženství a popření Boha, jak je můžeme vnímat všude kolem, jsou podle mého názoru velmi nebezpečné experimenty sociálního inženýrství, které by mohly vést k vykořenění člověka a zploštění duchovního rádia, rozmělnění hodnot, ponížení a redukce lidí na pouhý výrobní prostředek hnaný konzumerizmem a uspokojováním základních potřeb.
Za povšimnutí stojí, že útoky na náboženství registrujeme zároveň spolu s útoky na rodinu, stát (vlastenectví) apod.

Náboženství a především víra v Boha, ať už křesťanská, která zde má dlouholetou tradici, či jiná, která zde může mít dlouhou tradici, jako židovská, nebo nemusí, jako mohamedánská hraje ve společnosti i v životě člověka důležitou roli – jak mravní, tak duchovní, a proto by měla být kultivována, chráněna a podporována. V žádném případě zesměšňována, potlačována a vytěsňována.

Ad 4/ Velmi rád mám Citadelu od de Saint-Exupéryho a také jeho Malého prince. Také mne baví Švejk. Ale všeobecně mám na beletrii velmi málo času, i když čtu nepřetržitě, ale je to literatura faktu, analýzy, zpravodajství, zákony, usnesení rady MČ Praha 1 a odborné časopisy o mezinárodní politice, strategii, bezpečnosti. Lisabonská smlouva, Nizzská, Amsterodamská, Vídeňská, Římská, Daytonská, Washingtonská… on to člověk sice jednou nastuduje, složí kdejakou zkoušku, ale nazpaměť to prostě vědět nemůže. Pořád se musí v něčem listovat. Jednací řád strany, jednací řád zastupitelstva, jednací řád komise. Nějaké ty noviny, internetové servery, prostě pořád jen do něčeho civět. Svět jde kupředu tak překotnou rychlostí, že je náročné hledět zároveň před sebe, do budoucnosti a nazpět. Ale je to nutné, protože co se děje nyní je odrazem toho co se dělo včera, před rokem, před deseti lety a před sto padesáti, atd. A to co se bude dít zítra je zpětným odrazem toho, co se děje nyní.

5/ Protože je to zásah do suverenity státu, je to bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, je to fakticky forma kolonizace, okupace cizí armádou, zdravotní riziko, politické riziko, proti-evropský krok (a Evropou jsme), proti-ruský krok (a Rusko je naším nejdůležitějším energetickým partnerem, dnes to již víme jistě). A navíc je to obrovský zlodějský kousek zbrojního průmyslu a jeho přátel, protože ten krám nemá vůbec žádný význam pro obranu proti raketám, které jsou dnes již o generaci nebo dvě dál, než toto plánované zařízení se spornou funkcí a pramalou efektivitou. Jediný účel, který vidím je špionáž vesmírných letů a navigace kinetických projektilů na nepřátelské družice.

Nejvíce mne na tom šokuje tvrzení, že systém má chránit Evropu, když je koncipován na ničení balistických raket ve STŘEDNÍ fázi letu, to je v zemském orbitu. Pokud by se raketa nacházela v této fázi, rozhodně by nemohla dopadnout na nás, tak balistická křivka nefunguje. Pokud by raketa měla dopadnout na nás, tak by byla v sestupné fázi, a to by ji asi už nic na světě nezastavilo.

Co tím chci říci, je, že celá kampaň je založena na lživých premisách. A financována z velké části penězi daňových poplatníků. Takovou plejádu lží jsem nezažil od totality. Je to bohapusté pohrdání občanem. Výsměch voliči. Jsem velmi rád, že se to promítlo na volebních výsledcích v krajských a senátních volbách, protože to znamená, že se nenecháme opít rohlíkem, nenecháme se sebou cvičit a dovedeme používat demokratické mechanismy k vyjádření nespokojenosti s vládní politikou.

Tento národ není tak blbej jak vypadá pohledem arogantních politiků a lobbyistů odtržených od reality a od principů svou pozicí. Je smutné pozorovat, že mnozí politici raději vyhoví svým sponzorům, kteří na nich parazitují, nežli svému voliči, svému občanu, který mu dal důvěru ve volbách a pravomoc za něj jednat. Někdy by naši vrcholoví politici neobstáli ve srovnání s leckterými banánovými republikami. Klientelismus je zhouba participační demokracie. K tomu patří i jejich fobie před institutem všeobecného referenda, které programově vyhlašovali snad nejvíce právě Zelení, netušíce, že naletěli chlápkovi, který měl něco zcela jiného v popisu práce, než naslouchat programu strany a plnit zadání stranické základny. Jeho zadání chodila odjinud. Podle toho to také v té „jeho“ straně vypadá.

Ad 6/ Tuto sekci vnímám jako důležitý nástroj pro výměnu informací mezi odborníky na různé aspekty zahraniční politiky, formulování názorů, koordinaci postupů, tvoření analýz a na jejich základě přípravu prohlášení, podkladů programových nebo instrumentálních, reakcí na aktuální zahraničně-politické a bezpečnostní události. Sekce je teoreticky poradní institut pro orgány strany, od nejnižší úrovně, základní, krajské, až po nejvyšší, Republikovou radu, Předsednictvo strany a Poslanecký klub a jednotlivé ministry.

V praxi se na usnesení odborných sekcí stranické orgány odvolávají, pokud se jim to hodí, jak se říká, do krámu. V předsednictvu strany existuje snaha sekce raději zrušit, podmanit si je statutárně, přehodnotit jejich vliv, přejmenovat je na pracovní skupiny. Přitom je ale zajímavé, že si odborné sekce ve Straně zelených machiavelisticky vycizeloval právě Bursík, který je používal svého času jako účelový a účinný nástroj v boji, který vedl proti minulému předsednictvu, takzvaným Beránkovcům, s cílem uchvácení a konsolidace moci ve straně.

Nyní se některé sekce obracejí proti němu, nikoli záměrně, ale proto, že se jeho politika nalézá v téměř permanentním rozporu s politickým programem strany, a to dokonce i nad rámec „nutného zla“ koaliční smlouvy. Odborné sekce totiž svým způsobem dbají v první řadě právě na programovou konsistenci politiky strany.

Analýza plnění programu, která byla vyhotovena všemi sekcemi minulý rok, dopadla pro stranu bídně. Důsledky z toho ale nebyly vyvozeny žádné – mimo plánu na zrušení sekcí. Důsledky z kauzálně zákonitě prohraných voleb jakbysmet – nebyly vyvozeny žádné. Jednoduchý příklad: příčina = Zelení odhlasovali ve vládě radar. Důsledek = voliči nevolili Zelené.
Odnesla to ministryně Džamila, ale to spíše proto, aby se do hry mohl dostat pravdoláskař Kocáb, i když v senátních volbách neprošel ani do druhého kola. Ale koho zajímá legitimita a volební mandát!? Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!

K tomu pak Liška odůvodní prohru ve volbách tím, že je strana rozhádaná a že odešly poslankyně z poslaneckého klubu Zelených. Fraška. Poslankyně strany „kvalita života“ a „vize ekologické demokracie“ neodešly, ale byly vyštvány neskutečným mobbingem, tedy rafinovaným druhem šikany, který se jen tak nevidí. Jen fyzické násilí se transformovalo ve verbální a nonverbální. Shodou okolnosti jsou to právě tyto poslankyně, které principiálně odmítají podpořit radar.

Rozdělení strany se samozřejmě promítlo i na nižší úroveň, takže vedlo k démonizaci Dany Kuchtové, paradoxně nejsilnějšího integrujícího prvku ve straně v současné době. Ale to již odbíhám od tématu. Sekce analyzovala efekt radaru na makropolitické i mikropolitické úrovni a doporučila jej nepodpořit. Republiková rada usnesení převzala a osvojila.

Bursík usnesení ignoroval a za ne zcela legálních okolností svolal a zorchestroval teplický sjezd, na kterém Republikovou radu, nejvyšší orgán mezi sjezdy, okleštil, zcela podle již tradičně svérázné interpretace stanov strany, v rozporu s dobrými mravy, tedy mala fide. Podobně, během stejného sjezdu, ale krátce před tím zametl s opozicí v předsednictvu. Tři členové sedmičlenného výkonného orgánu, kteří byly proti podivnému svolání sjezdu krátce před krajskými volbami, letěli obloukem ze svých funkcí, jak balistická střela definitivního doletu. Jediné co mu v Teplicích nevyšlo, bylo stihnout protáhnout sjezdovou hlasovací delegátskou mašinkou z ad hoc účelově založených základních organizací změnu stanov, které by mu usnadnili “Endlösung“ stranické opozice. Na svolání sjezdu bylo, mimochodem, podáno již několik trestních oznámení. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Ad 7/ Na tomto pochodu jsem permanentně. Ještě jsem se nezastavil.

Ad 8/ Solidarity, empatie, upřímnosti, čestnosti, odvahy, milosrdnosti, moudrosti, inteligence, radosti, důvtipu, smyslu pro humor.
OTÁZKA | rockmother
Příjemný den,
1/ jaký je Váš názor na výstavbu radarové základny v Brdech?
Jste světaznalý a zcestovalý člověk, poznal jste jistě neblahý vliv USA v Jižní Americe, a to nemyslím jen pralesy.
2/ co děláte pro to, abychom se také nestali banánovou republikou nebo - ještě hůř - dislokovaným x-tým státem USA?
Děkuji a přeji jen vše dobré.
ODPOVĚD | 22:54
Ad 1/ To poznal. Je to neblahý vliv nenasytných ziskuchtivých jedinců, nebo korporací. Je to vliv obchodní a zahraniční politiky USA, není to neblahý vliv jednotlivých Američanů, často upřímných, pracovitých, motivovaných pomáhat a podporovat. I takové jsem potkal a poznal. Zajímalo by mne, jak by se chovali někteří Češi, kdyby jim patřila tak obrovská země, jakou jsou Státy, a oni by si jezdili po světě se silnou měnou v kapse, a mohli by si dělat a dovolit, co by se jim zachtělo…

Můj názor na výstavbu radaru jsem sdělil v předešlé odpovědi. Takže ve zkratce znovu: Jsem proti. Zachovejme si teritoriální a politickou suverenitu co to jen jde. Nejsme již povinni císaři, ani protektorovi, ani politbyru, tak si to chvilku vychutnejme a necpěme si sem zase nějaké cizí armády! Politika kolonizace pomocí vojenských základen je prvek Studené války, na které bychom se neměli podílet. Buďme raději neutrální, jako Rakousko, Irsko, Švýcarsko, Finsko, Švédsko.

Ad 2/ Odpovídám na Vaše dotazy a bojuji ve straně Zelených. Podporuji „poslankyně proti radaru“ Zubovou a Jakubkovou, odhaluji a kritizuji praktiky atlantické lobby, publikuji v alternativních sdělovacích prostředcích, prostě dělám co můžu. Ale, málo platné, banánovou republikou z pohledu mnoha zahraničních politiků a analytiků již jsme. Jsme malou zemí a naši politici milují penízky zjevně více než svou zemi, než svobodu této země a budoucnost svých dětí...

Také přeji vše dobré, ale bude to fuška!
OTÁZKA | Petr
I. Jste znalcem různých mocensko-politických a zájmových propojení (think-tanků atp. - Trilaterální komise, Bilderberg group atd.), a to jak českých, tak zahraničních.
Můžete prosím uvést několik odkazů na volně dostupné články, které o tomto tématu pojednávají?
II. Můžete zde stručně objasnit, čím jsou problematické vazby českých politiků A. Vondry, K. Schwarzenberga a dalších na neokonzervativní mocenský blok?
ODPOVĚD | 23:01
Ad I. V lingua franca vřele doporučuji www.globalresearch.ca a www.bilderberg.org

Ad II. Tyto vazby jsou neslučitelné s posláním zmíněných politiků ve službách České republiky.
Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.". Problematická je jejich věrnost a jejich nezneužívání svého postavení. V kolika instancích porušili tito pánové svůj slib?! Pro ilustraci si vezměme uznání Kosova, to je v rozporu s mezinárodním právem, a tudíž s Ústavou ČR, ale jako by se nic nestalo. Jak to, že si ten pán, který křivě přísahal, dál sedí ve svém křesle? Protože u nás demokracie prostě nefunguje! Každý činitel na každé úrovni porušuji svůj slib! Jinak by ve vládních křeslech ti vykutálenci dnes již neseděli.
http://www.trilateral.org/EURGp/REGMTGS/08paris.htm
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/avizo:-vicepremier-a-vondra-se-zucastnil-konference-european-friends-of-israel-v-parizi--7-11-2008--45014/
OTÁZKA | Františka Zlínská
Dobrý den pane Solis,
příklady i právě Váš, mě utvrzuje v názoru, že člověk co byl a pracoval v zahraničí, tak po návratu nějak zmoudří ? Bohužel pak, nedostávají zase příležitost v Česku, právě k vůli těm, co zde zatím sedí na svých teplých židlích. Pevně věřím, že předsednictví EU našim politikům prospěje a naučí se slušnému chování.
Také se domníváte, že se naučí větší spolupráci se světem, hl. tedy s Ruskem a dojdou k tomu, že stavet radar a raketovou základnu je vlastně taková zeď mezi státy a o nějaké spolupráci nemůže být ani řeč ? Navíc slovo spolupráce, je pro svět tak důležité, zvlášťě nyní v době krize a to stačí jen zavřít kohoutek plynu.
Za odpověď děkuje a hodně štěstí přeje F. Zlínská
ODPOVĚD | 23:04
Obávám se že pokud není politik moudrým apriori, v politice moc nezmoudří, jen se naučí hovořit bez významu, zmijím ohebným jazykem. Naučí se usmívat jen ústy, ale nikoli očima, milovat slovy ale nikoli srdcem. Naučí se říkat válka mír, svobodě otroctví a nevědomosti síla. Naši současní politici dojdou tak akorát k tomu, co jim jejich „operátoři“ předepíší. Plynová krize bude použita ve prospěch jádra a koalice proti závislosti na Rusku a jeho „nevypočítatelnosti“.
OTÁZKA | D.
Dobrý den,

zajímalo by mě, jak se díváte na kouření, a to i členy strany zelených, jestliže se kvůli výrobě cigaret kácí stromy a tabákové spol. testují velmi krutými způsoby své výrobky na zvířátkách. Přečetla jsem si, že ročně je spotřebováno na 2,5 milionu ha lesa kvůli fermentaci tabáku a 1 z 8 stromů, které se na světě pokácí je pokácen kvůli tabáku. Při pěstování v chudých zemích také dochází k pronikání jedovatých látek z hnojiv a pesticidů do okolí i spodních vod, na tabák. polích také pracují hodně ženy a děti, které jsou často nemocné. Na zvířátkách se testují cigarety např. tím, že jsou v uzavřených místnostech nucena dýchat jedovatý kouř z hořících cigaret, drobní živočichové jsou dány do těsných trubek, z kterých jim čouhají jen čumáčky, kterými dýchají splodiny z cigaret, testuje se i na psech do jejichž těl byly přímo zavedeny sondy, které vedly třeba do průdušnice a na jejím konci byl přidělán mechanizmus na držení cigarety, opicích makak, kterým byl nikotin vstříkáván přímo do krve, opice se stali závislé, byl jim dodán přístroj aby si jej mohly aplikovat sami, testuje se i na kočkách, jehňatech, testují se i náplasti proti kouření. Zvířata jsou vystavována velmi vysokým dávkám jedů z cigaret často po několik dnů a nakonec jsou zabita, kvůli něčemu, co ani lidé k životu nepotřebují a co je ničí, prostě zbytečně a nesmyslně. Cigarety by se měly zakázat, stát se chová jako mafie, když dovoluje výrobu, distribuci a kouření jedů. Jak může člověk věřit straně zelených, že jim jde o přírodu, když vidí její členy jak kouří? A návrh antikuř. zákona jejímž spolupředkladatelem je O.Zubová je velmi benevolentní vůči kouření a antikuřácký zrovna moc není. Bude strana zelených opravdu něco dělat proti kouření, protože to ohrožuje přírodu ( lesy, zvířata, lidi, ovduší, atd.)?
ODPOVĚD | 23:09
Máte pravdu. Vivisekce je šílené „zvěrstvo“! To slovo je v tomto kontextu postavené na hlavu – proto je používám. Je to to samé jako fakt, že Zelení kouří. A to jakoby všichni. Je to pro mne peklo sedět mezi nimi někde v hospodě na schůzi, když mi zleva i zprava konsekutivně podkuřují pod nos. Přijdu domu a musím vyhodit všechny šaty až na spodky na balkón, a zapnout ozonátor abych vyčichnul. Napraví to až půlhodinová koupel v mořské soli.

Strana zelených se moc do zákona proti tabáku nehrne. Řeší se důležitější věci a tabáková lobby si mne ruce. Je mi to upřímně líto a rád se zasadím, až na to bude příležitost, a ta přichází právě teď. Nikotinismus považuji za chorobu. Měla by se léčit na úrovni celonárodních programů. Nebo dokonce celoevropských. To už není věc svobody člověka. Svobodu poškozovat sama sebe, a zároveň druhé a ještě i životní prostředí je nutno vnímat rezervovaně. Netrestal bych ale oběti, nýbrž pachatele… jaká to náhoda, že za tabákovou lobby (tuším že BAT) nalezneme pro-radarového exponenta, páně Klvaňu, představitele RESPEKT Publishing pánů Schwarzenberga a Bakaly!
OTÁZKA | Martina Úžasná
1)Slyšela jsem,že chcete kandidovat do europarlamentu (EP),tedy předpokládám,že máte alespoň obecnou znalost místních poměrů.Existuje v EP nějaká efektivní cesta,jak upozornit na to,co se zde děje,že vláda jedná proti vůli lidu? Měly by Nezákladny nebo kdokoli jiný nějakou šanci skrze EP docílit zrušení vyjednávání o radaru?Pokud ano,co by jste doporučoval?
2) co jsou to ty audiovizuální děla?
Děkuju za odpověď a mějte se jak nejlépe umíte ,-)
ODPOVĚD | 23:26
Ad 1) Ano kandiduji, abych se podíval jak to Bursík zase vymyslí a zařídí, že kandidáti s velkou podporou krajů stejně nebudou na kandidátce, aby nezacláněli jeho „králíkům z klobouku“, které vytáhne na poslední chvíli a prosadí jako ty nejlepší – příklad Švejnar, Liška, Kocáb, etc.

Pokud bych se nějakým nedopatřením, nebo z pohonu absolutní nepravděpodobnosti, na kandidátce přece jenom ocitl, rozmyslel bych si to zase velmi rychle, zdali skutečně chci být v jednom pytli s lidmi, kteří zvedají ruce pro radar: Kateřina Jacquesová, Přemysl Rabas, Milan Horáček, který se nemůže nabažit evroposlancování, a s Džamilkou, někdejší Bursíkovou třetí rukou ve vládě, která kandidovala v primárkách plzeňského kraje minulou sobotu. A kdo ví, zdali na kandidátce nebude fingovat, promiňte, figurovat i sám signatář radarové smlouvy Schwarzneberg, jak se pošuškává.

Místní poměry jsou myšleny kde – v Bruselu? Pět let jsem tam studoval, napsal dvě diplomky na téma evropské integrace, jednu z nich pod vedením eurokomisaře Van Mierta. Byl jsem několik let akreditovaným novinářem v Komisi, Parlamentu a Radě. Absolvoval jsem praktikum v Komisi, když se boural Sovětský svaz. Tam ty poměry znám. Je to přinejmenším zajímavé!

Určitě to nějaký smysl má. Europarlament může členské státy do určité míry kontrolovat a může je také napomínat. ČR by měla v otázce radaru postupovat v souladu s Amsterodamskou smlouvou o společné zahraniční a bezpečnostní politice Unie, což nedělá, takže ji porušuje. Snad i proto ODS nechce ratifikovat Lisabonskou smlouvu…

Vyjednávání o radaru bych nerušil, protože jen další vyjednávání může vést ke změně plánu radar postavit. Pokud Evropa zatlačí na Obamu a ukáže naším poslancům a poslankyním, že to není dobrý nápad, může se leccos na obou stranách udát. Zde budou poslankyně a poslanci rozumné a rozumní, pochopí že radar je proti-evropský a v duchu evropské sounáležitosti nepodpoří ratifikaci smluv. Na straně druhé uvidí Obama, že se vztahy s jeho zemí zhoršují v důsledku napětí v Evropě i přes Atlantik, a tak od záměru Bushovi administrativy a na ni napojeného vojenskoprůmyslového komplexu ustoupí. A je po starostech! Aspoň na chvilku.

Ad 2) Jsou to audiovizuální DÍLA

Taky děkuji, mějte se úžasně!
OTÁZKA | Sňatková podvodnice
Jste ženatý? Máte děti? Máte rád svou ženu a své děti?
ODPOVĚD | 23:32
Ano. Ano (jedno). Ano. Velmi.
OTÁZKA | zikfrid
Co si myslite o pravicovych politickych postojich?
ODPOVĚD | 23:33
Jaké máte na mysli?
OTÁZKA | sympatizant
Co víte o sňatkových podvodnicích,
a Co si myslíte o odzbrojování spojených států amerických kdekoliv na světě?

Proč v podobných anketách píše své dotazy tak málo příznivců PŘÍTOMNOSTI základen cizích vojenských zabijáků na území Evropy - zejména u nás?

Lze považovat Topolánkovo, Vondrovo a Parkanové zdůvodnění potřeby radarové základny USFašistických na území ČR za velezradu, nebo je to jen šíření poplašné zprávy?

Děkuji za reakce a přeji bombózní den -:),
Stanislav.
ODPOVĚD | 23:35
Zatím ne mnoho, jen jsme se tak trochu oťukávali.
Odzbrojování jak Spojených států tak kohokoli jiného je zásadní nutnost pro další mírovou koexistenci světového společenství národů, lidí, náboženství a názorů. Bohužel je těžké to vysvětlit výrobcům zbraní a výrobcům válek.

Protože popisují server Eurabia.cz?

To je otázka pro vyšší soudní instanci. Ale vsadil bych se že podle českého soudního neřádu de facto ano ale de jure nikoli. Záleželo by asi na tom, kdo dá víc.
OTÁZKA | Josef Horváth
Dobrý den, jak se díváte na energetickou politiku Zelených ve světle událostí na Slovensku, které bylo nuceno znovuzprovoznit jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice, aby se vyhnulo totálnímu blackoutu? Stále ještě razí Zelení politiku výstavby plynových elektráren, nebo už i zelení začínají tuto politiku opouštět jako nereálnou?
ODPOVĚD | 23:37
Zelení by z principu neměli opustit dogma negace jaderné energetiky. Plynové elektrárny budou fungovat dobře, plynu je dost. Pokud nebudeme drzí na Ruskou Federaci a nebudeme chtít zatahovat Ukrajinu do machinací a Vondroher kolem Severoatlantické frašky, tak plyn bude. Pokud nebudeme obhajovat destrukci Gazy, tak „Gaza buďet“!
OTÁZKA | Babo raď
Poraďte koho volit až budou nějaké volby. Ods se už předvedla , strana zelených no to je děs a hrůza ,lidovci to same , Sociálnidemokracii pod stávajícím vedení těžko věřit , komunisti mlčí zřejmě jím je taky dobře za poslanecké platy a lidé z né základnám jako třeba Majiček a spol . tak ty zás volit nemůžem proto že nejsou v žádne straně . Babo raď
ODPOVĚD | 23:38
Volte Demokratickou stranu o které snad brzy uslyšíme s Majičkem na její kandidátce. Nepředbíhejme ale zatím události…
OTÁZKA | Babo raď
A ještě něco , né aby jste mi doporučil zelené z těch se už dělá lidem špatně a je třeba doufat že občané myslí zeleně a ta strana u dalších voleb zanikne.
ODPOVĚD | 23:39
Nebojte, to bych si nedovolil. Chci zůstat věrohodným. Doufejme netoliko, že zanikne strana, ale že z ní putrefakcí Bursík a jeho sebranka vyšumí do zapomnění. Budovat stranu je fuška a pracovalo na tom spousta slušných a obětavých lidí.
OTÁZKA | Pavel
Úroveň českých masmédií - bohužel i těch veřejnoprávních - je hrozná. Je to vidět také na referování o kauze amerického radaru.

Vy jistě sledujete řadu kvalitních zahraničních médií. Můžete zde prosím doporučit několik takových, jejichž sledování prospěje každému, kdo si chce co nejvíce napravit obraz světa, tolik křivený domácími sdělovacími prostředky hlavního proudu?
ODPOVĚD | 23:47
Jaká media? Elektronická, tištěná, audiovizuální?

Ono to není tak lehké. Každé medium má nějaký záměr. Nemohu zde začít poučovat o historické kritice. Nutné je ověřovat „crossreferencing“ Vzít stejné téma a šetřit ve zdrojích různých ideologických táborů. Pak si udělat vlastní dojem. Pozor na GOOGLE. Já používám na stejná témata různé vyhledávače. Altavistu nejraději.

U nás je dobré sledovat například
www.czechfp.cz

jinak dobrý je
www.guardian.co.uk
http://www.voltairenet.org
www.rense.com
www.informationclearinghouse.com
www.globalresearch.ca
www.greenleft.org.au
www.prisonplanet.com
http://www.modernhistoryproject.org/
www.motherjones.com
www.janes.com
www.debka.com (pozor Mossad)
http://www.uruknet.de
www.engdahl.oilgoepolitics.net
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/
http://www.venezuelanalysis.com

Doporučuji media zemí psanců:

Írán je zajímavý www.press.tv a Irna http://www5.irna.ir/En/default.aspx?IdLanguage=3
Kuba: http://www.granma.cu/
Výborní jsou kupodivu Číňané: http://www.xinhuanet.com/english/
Samozřejmě: http://www.aljazeerah.info
A Rusové: http://en.rian.ru/
Izrael také, záleží jaký, JStar patří neokonům, ale haaretz dovede být objektivní http://www.haaretz.com

Fakt to záleží na tom, co se děje, co se hledá za pravdu. Univerzální formule neexistuje. Je to praxe, ostrovtip, kritické myšlení, logika, nedůvěra – až paranoia, a štěstí, spousta času, zájem, nadšení, vášeň, rozum, jazyky, princip svobodného bádání, svobodné myšlení, minimum předsudků, kuráž. Atd., atd. zn. Svobodné mladé ženy a sňatkové podvodnice zaškolím, lol.

Pokud se podíváte na článek
http://www.czechfp.cz/site/?p=4624
s následující diskusí pod článkem, jako příklad rešerší, jak je provádím já. Na tom serveru, který obětavě spravuje Tereza Spencer je takových vstupů více.
Příkladem rešerše k radaru může být také toto:
http://maara.blogy.novinky.cz/0706/radar-jak-se-o-nem-nemluvi#komentar-26575
komentář pod etiketou [344] danipant, E-mail, 6.6.2007 14:38

Ale skutečně to vyžaduje vlastní píli a zápal pro věc. Dělám to 20 let, tak to nemohu během 5 minut předat.
OTÁZKA | Karel
Proč se u nás na volební lístky zelených na přední místa dostala skupina lidí, která zelené zavedla svou politikou do oblasti nevolitelnosti a nepřijatelnosti pro slušné lidi?
ODPOVĚD | 11:50
Protože si politiku a demokracii monopolizovala skupinka nadnárodních elit, jmenovitě trilaterální komise a její substruktury. Dobré vysvětlení zde:
http://www.bbc.co.uk/czech/interview/schwarzenberg.htm
OTÁZKA | Zdeněk Kupka
dobrý den, obávám se plánu Ruska budovat nové základny v Libyi, Sýrii a Jemenu, tedy v podstatě na hranicích Evropy. Na těchto základnách by mohly být umístěny i jaderné zbraně, nehledě na to, že většina obyvatel Evropy má ještě v živé paměti kobercové bombardování Čečenska, vývoj největší termobarické bomby an světě a další kousky ruské imperiální armády. Znepokojuje toto zavlékání zbraní do prostoru Evropy i evropské Zelené? Chystají se například norští zelení poslat nějaké otevřené dopisy Putinovi nebo zasáhne nějak Evropský parlament?
ODPOVĚD | 11:52
Začnu od zadu. V Evropském Parlamentu mají evropští zelení 42 poslanců pokud nepočítám zelenou levici z celkem 785 zastupitelů. Zelení jsou vždy oficiálně pro odzbrojování. Výjimkou byl Joschka Fischer, který údajně jako ministr zahraničních věcí vyzbrojoval vybavením někdejší Stasi Kosovskou UCK. To ale probíhalo bez souhlasu zelených, dokonce i bez jejich vědomí.

Jaderné zbraně Ruských ozbrojených sil mimo území Ruska budou podle mého odhadu především na palubách válečných lodí a ponorek. Situace je stejná jako v případě Spojených států, které mají navíc tyto zbraně na základnách v Evropě. Jaderné odzbrojování je nutnost pro klid na světě, a „nuclear-free“ Evropa je imperativ pro stabilitu v regionu. Více zde: http://www.nukestrat.com/us/afn/nato.htm
http://www.nrdc.org/nuclear/euro/euro.pdf

Jakékoli zavlékání zbraní, zejména jaderných kamkoli Zelené znepokojuje.
OTÁZKA | sympatizant
Myslíte si, tak jako i já, že česká veřejnost jednou ztratí svoji "svatou trpělivost" a přestane
"JAKO CVIČENÉ OPICE PODEPISOVAT PETICE"
a rozhodne se vzít právo do svých rukou? Ze začátku třeba jen tím, že začne chodit k volbám alespoň ve dvojnásobně větším počtu? Současná skutečnost svědčí o tom, že národu "vládne" garnitura lidí, kterou nezvolilo cca 80% občanů ! Jako spoluorganizátor podpisové petice "...o radaru REFERENDEM" jsem se v posledních dvou letech přesvědčil, že názory velkého počtu obyčejných lidí nejsou brány vážně a čím dál většího počtu z nich se to nelibě dotýká. Je ignorace státní politikou ČR?

Myslíte si, že náš vnitřní nepřítel udělá všechno pro to, aby rozbil i to poslední co doposud spojuje českou veřejnost?

Jaká bude, podle vás, situace českých vojáků a jejich rodin, kdyby došlo ke kýženému stažení všech okupačních armád ze světových válečných ohnisek?

Vím, že "slovanství" má v historii Evropy své ničím nenahraditelné místo. Myslíte si, že současný dvacetiletý popřevratový amerikanismus, protěžovaný především vládnoucí kastou kolem Václava Havla, bude ještě slavit úspěch za takové dva, tři roky?

Myslíte si, že narůstající neurvalé štvaní proti Rusku může výrazněji posílit světový imperialismus USFašistických?

-:) děkui za stručné reakce, Stanislav.

p.s. -Myslíte si, že: Posílíme mír když BUDE HŮŘ ???
ODPOVĚD | 12:08
Ignorace je státní politikou vládnoucích všeobecně. Přepadá mne skepse, pokud se hovoří o demokracii jako o „vládě lidu“.Výstižnější by bylo „vláda nad lidem“. Existují technologie, které jsou osvědčené staletími, jak udržovat lid mimo hru, jak v něm zároveň vzbudit dojem, že je tomu naopak, a jak jej mobilizovat v případě potřeby. Kultivace kultu masových médií je tomu důkazem. Pokud by měla participace lidí fungovat, musel by se překopat celý vzdělávací systém a to již od „jesliček“. Také by se rodiče museli chovat jinak ke svým dětem, tak, aby si odmalička uvědomovaly svou individualitu a nedotknutelnost – tedy chcete-li svrchovanost. Celý proces lidského života jednotlivce je institucionalizován od porodnice po márnici takovou formou, že je individuum vždy podřízeno kolektivu, který ale není autarkický, nýbrž závisí na rozhodnutích a pravidlech shůry.

Udělat všechno asi nebude moci, neboť se musí pohybovat v rámci mantinelů demokratických pravidel hry, které nemůže překračovat ve větším než malém množství… ale princip „divide et impera“ je nejosvědčenější metodou, proto od toho nebude chtít ustoupit dobrovolně. Existuje mnoho složek, které se rozvratem společnosti z důvodů sledování skryté agendy a vlastních cílů celkem obstojně živí, pokud nebudou odvádět „dobrou práci“ tak dostanou od svých chlebodárců vynadáno. Dobrým příkladem zákulisní akce soukromých subjektů na náklady daňových poplatníků je setkání elit takřka v předvečer Izraelského nepřiměřeného a odsouzeníhodného útoku na Gazu zde:
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/avizo:-vicepremier-a-vondra-se-zucastnil-konference-european-friends-of-israel-v-parizi--7-11-2008--45014/

Situace vojenských misionářů bude najednou zase stejná, jako situace ostatních lidí v republice, ne-li o něco lepší: něco si snad z těch 7.000 $ měsíčního příplatku za mise ušetřili, navíc se jejich blízcí nemusí strachovat o jejich životy. Jejich svědomí také nebude zatěžováno tím, že se podílí na něčem, co se u nás stalo před 40 lety a dodnes na to vzpomínáme jako na šedesátý osmý, kdy naši zemi okupovaly jednotky spojenců Varšavské smlouvy a vnutily nám jejich politický režim. Nota bene: zdroj finančních odměn misionářů
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/48410/41087

Nejsem Sibyla Libuše, vnímám určitý resentiment v české společnosti vůči zejména násilnému prosazování vnitrostátní ale zejména zahraniční politiky Spojenými státy, a také deziluzi z neoliberálního hospodářského modelu, který se prokázal jako dlouhodobě neudržitelným nástrojem k agresivní predátorské hospodářské globalizační politice finančních elit a nadnárodních korporací. Na konkrétnější předpovědi si netroufám, neboť nejsem ani ten Prognostický ústav.

Fašismus je na vzestupu, vyvěrá (to) z koincidence jeho korporativistické podstaty a tendence koncentrace kapitálu a jeho osvobození v rámci destrukce ochranných mechanizmů hospodářských a vzrůstajícímu vlivu, neřkuli drzosti nadnárodních korporací, zejména vojensko-průmyslového komplexu a finančního sektoru, který bezostyšně rekvíruje prostředky státních pokladen, tedy daňových zisků, pod záminkou ekonomické krize, za kterou je ale principiálně odpovědný. Šikovný trik, který poukazuje na to, kdo tady vlastně vládne.
OTÁZKA | Jirka
Myslíte si, že když vznikají další a další základny USA ve světě, zejména v Bulharsku, Rumunsku a dřívějších států SSSR, kde se soustřeďuje kolem Ruska nekontrolovatelná a pravděpodobná atomová výzbroj USA, že Rusko neprovede protiopatření? Třeba jak dnes uvažuje Rusko i též vznikem zahraničních základen? Nebo jiné protiopatření? Nevyprovokují USA válku proti Rusku? Mají v tom USA velkou zkušenost. Jak toto hodnotí zelení ve světě? Názor b týmu ODS pronesený Bursíkem známe. Ale neznáme názor zelených z jiných zemí. To u nás televize nesmí vysílat.
ODPOVĚD | 12:25
Vidím ve vašem dotazu několik otázek.

1. Myslím si, že Rusko musí provádět protiopatření, protože tak velí princip, na kterém je založena obrana každého státu. Je to povinností vlády, aby zajistila nutnou ochranu území svých občanů adekvátními prostředky. V globálním uspořádání se toto vztahuje i na ochranu zdrojů, slabších spojenců a geopolitických zájmů. Toto pravidlo uplatňovaly velmi zdatně a ve velmi širokém, až vědecko-fantastickém pojetí minulé administrativy Spojených států. Rusko v dobré vůli uplatňovalo velikou zdrženlivost, takže v této oblasti má co dohánět. Proto je patrná určitá akcelerace v tomto ohledu, která může být interpretována jako neúměrná militarizace. Lze ji ale také vidět střízlivě, jako minimalistickou odpověď na geopolitické ambice ostatních velmocí v optice klání o přístupy k energetickým zdrojům. Jako analytika mne fascinuje efektivita opatření, které Rusko učinilo. Skutečně minimálním úsilím doposud dosáhlo vždy maximálního efektu.

2. Jak uvažuje Rusko nemohu vědět. Vidím jen výsledky těchto úvah. Jsou to především námořní operace, které vnímám, diplomatické a obchodní. Modernizace armády, vývoj nových technologií, jako několika-hlavicových balistických střel, a sofistikovaných systémů protivzdušné obrany, které odpovídají na současnou doktrínu útoku ze vzduchu, dále expanze vojenské pomoci a budování aliancí a infrastruktury v Latinské Americe, upevňování vztahů v Kaspické oblasti a v neposlední řadě konstrukce vlastních alternativních produktovodů, jako jsou „Južnyj Potok“, Severnyj Potok“, „Goluboj Potok“ znám jako „Blue Stream“, nebo momentálně aktuální Yamal. Rusko si je vědomo svého významu coby pokladnice přírodních zdrojů a pupeční šňůry Evropy. Možné mezinárodní konflikty budou mít jako leitmotiv právě energetickou bezpečnost. Závislost Evropy v tomto ohledu silně nabourává hegemonické aspirace Spojených států. Osobně jsem přesvědčen, že se Rusko chová čitelně a transparentně. Odkazuji pro dokreslení na dvě instance:
„Russian President Putin’s Interview with G8 Newspaper Journalists“ z června 2007
http://www.informationclearinghouse.info/article17855.htm
a „Projev V.V. Putina a odpovědi na otázky na 43. mnichovské konferenci o bezpečnostní politice 10. února 2007. Mnichov“
http://www.czech.mid.ru/old/cz/inf_01.html
Panika není nutná, pokud se bude dodržovat mezinárodní právo a pravidla slušného chování, která jsou ale například z české strany vůči Rusku značně zkoušena. Někdy mám pocit, že se atlantická loby ve vládě hodlá vžívat do role blechy v medvědím kožichu. Takovou frašku považuji pro náš národ za nedůstojnou a neúnosnou. Politické strany nesou vůči voličům odpovědnost za své čelní představitele a za jejich chování. Je na čase, aby si to uvědomily. Nechápu dost dobře, že si to ODS nebo Zelení nechtějí připustit, zvláště po velmi názorné lekci krajských a senátních voleb.

3. Horkou válku proti Rusku nesmí a nemůže vyprovokovat nikdo. Studená válka již znovu začala – pokud vůbec někdy skončila. Moderní válečná doktrína používá i metody nenásilného boje, tedy infiltrace, subverze politických orgánů pomocí občansko-společenských institucí, barevných revolucí, štvavých mediálních kampaní, hospodářské, zejména měnové destabilizace a mnoha dalších „špinavých metod“. Stačí pohlédnout na praktiky v boji proti Venezuele, Bolívii, Íránu, Zimbabwe, Somálsku, Barmě, Súdánu, konec konců i Číně.

4. Názor Zelených ve světě je skutečně odlišný od názoru Bursíka a jím ovládnuté strany Zelených, mnou přezdívané Strany pravdy a lásky Fórum 2000 kvůli vazbám na podivuhodné kruhy kolem Woolseyho a Výboru pro Současné Nebezpečí, skupinky, která si v kontextu Vašich otázek zasluhuje větší pozornost.
http://www.committeeonthepresentdanger.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1744&Itemid=89

Zelení jsou tradičně spojováni s mírovými hnutími a s iniciativami proti zbrojení a za odzbrojování. Z těchto kruhů Zelení vzešli, neopomínaje jejich kořeny také v iniciativách ochrany životního prostředí a zvířat. Ljubljanská resoluce k radaru vystihuje dosti dobře aktuální polohu Zelených v této oblasti. Odkaz na text rezoluce naleznete pod článkem „Evropští Zelení dali radaru červenou“ na Britských listech http://www.blisty.cz/art/40145.html
Také lze hledat rozsáhlejší odpovědi nad rámec tohoto rozhovoru v Chartě Zelených, kterou má paradoxně, na svých stránkách i Kateřina Jacquesová zde:
http://www.katerinajacques.cz/3/0/267/detail/charta-evropskych-zelenych/
OTÁZKA | Vláďa
Kdyby jste si měl vybrat, zda budete žít v USA nebo Rusku? Která země by to byla?
ODPOVĚD | 12:30
Rád bych Rusko nejdříve poznal a až pak bych se rozhodoval. Spojené státy jsem ve svých 19 letech během 4 měsíčního turné procestoval a zažil jsem tam mnoho. Nutno dodat, že sever se dosti zásadně liší od jihu, tak jako východ od západu. Velká města jsou zase něco úplně jiného nežli malé osady. Dovedu si představit, že podobné rozdíly existují i v Rusku. Etnická a kulturní rozmanitost je v obou případech fascinující element. Rusku by v mé volbě asi nahrávala společná slovanská tradice, jazyková a kmenová blízkost.

Vzpomínám si, jak jsem byl nadšený z Montrealu právě proto, že mi něčím připomínal Evropu, po které se mi v určité fázi mé cesty po východním pobřeží USA někdy stýskalo. Samozřejmě, že bych mohl mít podobný pocit i někde na Kurilách nebo ve Vladivostoku.
Otázce rozumím tak, že bych si měl vybrat nyní. Pokud bych si měl vybrat, kde bych se měl narodit, tak to bych skutečně přenechal prozřetelnosti. Životní úroveň bude pro obyčejného člověka asi vyšší ve Spojených státech, ale to není všechno, co člověka dělá šťastným.

V jižní Americe, a například na Kubě, jsem se pohyboval převážně mezi chudými lidmi, a musím uznat, že tito lidé, ač vystaveni existenční tísni a boji o přežití, spolu drželi a byli svým způsobem šťastní a uměli být i veselí, na rozdíl od těch, kteří byli „zaopatření“ nebo se stali otroky životního stylu, splácení hypoték a budování společenského statusu.

Pokud moje odpověď není jednoznačná, pochopte prosím, že je ale o to upřímnější. Těžko se mohu rozhodnout pro něco co osobně neznám. O Rusku se toho říká mnoho dobrého i zlého. Rusové, které potkávám jsou zajímaví a sympatičtí lidé, stejné mohu ale také říci i o takzvaných Američanech, tady občanech Spojených států.
OTÁZKA | eva n
čím nám obyčejným občanům můžou prospět politické strany? Jsou nezbytné? jak byste to řešil bez nich?
ODPOVĚD | 19:46
Teoreticky by strany měly umožňovat občanům přístup k politickým procesům. Strany nějak kopírují názorové, nebo ideologické skupiny, zastoupené ve společnosti. Princip většiny umožňuje prosadit názory většinové skupiny. Proto Platon považoval demokracii, patrně v nadsázce, za diktaturu většiny.

Nezbytné nejsou. G. Washington byl prezidentem země, kde strany v té době neexistovaly.

Jak bych co řešil bez nich? Zastupitelskou demokracii? Snad nějakým systémem komun, nebo přímou demokracií. Nicméně by vždy vznikaly frakce ve kterých by se spolčovali zastupitelé stejných nebo podobných názorů proti svým oponentům. Pokud vás to zajímá více, podívejte se například na http://en.wikipedia.org/wiki/Nonpartisan_system
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press