Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Nejen technické aspekty radaru v Brdech

17.2.2009 - Petr Pokorný, Milan Hlobil, Stanislav Kaucký

Přinášíme cenné shrnutí a komentář českých odborných polemik o radaru, zejména jeho technických parametrech
a s tím souvisejícími problémy. Text vyšel původně na Britských listech, jeho autory jsou fyzik RNDr. Petr Pokorný, CSc. (na fotce), odborník na radiolokaci a bývalý pedagog Univerzity obrany Ing. Milan Hlobil a vojensko-technický analytik a odborný publicista Ing. Stanislav Kaucký. 

   
                                         •            •            •


Tak je několik týdnů po volbách v krajích a také do Senátu. Současně proběhl kongres ODS jako reakce na volby. Volby dopadly pro strany vládní koalice přímo katastrofálně, především pro ODS a SZ. Při relativně neočekávané vysoké účasti voličů byly výsledky tak jednoznačné, že pro vládní koalici je nanejvýše těžké si přiznat hlavní důvody tak drtivé prohry.

Jedním z hlavních důvodů tak zničující prohry vládní koalice (i když se to ona nyní snaží zlehčovat a všelijak omlouvat), byla nesporně mimo jiné i snaha prosadit navzdory mínění většiny občanů instalaci radaru XBR v Brdech. To byl nejspíše důvod, který stál SZ téměř vymazání ze seznamu politických stran. Není to vina prostých členů a voličů SZ, ale jejího současného vedení v čele s panem Bursíkem. To nerespektovalo přání členské základny a voličů o nesouhlasu s přítomností cizích vojenských základen mimo NATO na našem území.

Jak vlastně vypadá historie ohlupování, mlžení a diskuzí o radaru:

1) O XBR radaru se veřejně začalo více mluvit ihned po oficiální žádosti USA adresované právě vzniklé vládní koalici premiéra Topolánka v lednu 2007.

2) Dne 13. dubna 2007 se objevuje oficiální presentace Ministerstva obrany (MO), která mluví o XBR radaru a technické parametry v ní uvedené jsou až na dosah shodné s těmi použitými ve studii „Technické a provozní parametry XBR radaru v Brdech“, autorů Pokorného, Hlobila a Kauckého [1] uveřejněné dne 28. července 2008. Dosah ve „Studii“ je 2100 km a v Presentaci MO je dosah 2500 km [2]. Rozdíl vznikl několikerými změnami údajů ze strany MO.

3) MO v srpnu 2007 představuje více jak 200 stránkovou zprávu „Předběžné posouzení vlivu radiolokátoru … [3].

4) Současně je vydána zpráva „Hodnoty hustoty zářivého toku radiolokační stanice EBR“, která je podepsána hlavním hygienikem MO plk. MUDr. Navrátilem [4], kde jsou parametry stejné jako ve Studii (viz [1]).

5) Ve vojensko-odborném časopise ATM č. 8/2007 vychází rozbor se stejnými parametry a závěry, které nejsou v souladu s fyzikálními parametry plynoucími z celosvětově uznávaných rovnic pro radary velkého dosahu.

6) 1. září 2007 zasílá P. Pokorný dopis místopředsedovi Poslanecké Sněmovny PhDr. Zaorálkovi s prvým odhadem možných skutečných maximálních výkonů v impulzním režimu.

7) 1. listopadu 2007 je zveřejněna práce vedoucích vědeckých a pedagogických kapacit Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno prof. Raidy a doc. Šebesty [5], upozorňující na nedostatky a chyby v pracích [2, 3]. Prof. Raida v rozhovoru s redaktorem dokonce říká, že by student s obsahem a údaji dle MO neuspěl ani při bakalářské zkoušce!

8) 4. ledna 2008 se Petr Pokorný zúčastňuje, na pozvání pořadatele na půdě Parlamentu ČR ve Sněmovní 1, setkání s p. Philipem Coylem (více jak 30 let vedl vývoj protiraketové obrany - PRO USA a za vlády presidenta Clintona byl náměstkem ministra obrany pro PRO) [6]. Dne 17.1.2008 přednášel „Zeleným“ v poslanecké sněmovně p. Coyle a Ing. Hlobil o radaru – oba dva se nezávisle shodli na nekorektnosti vládních informací.

9) V období jara 2008 zastupuje vládu velice trapně p. Klvaňa.

10) Během první poloviny roku jsou také slyšet některé výroky vládních činitelů, např.:

- premiér Topolánek: „ … já vás ubezpečuji, že z toho zařízení nevychází žádné záření …“,
- ministryně obrany dr. Parkanová si přeje: „jednu velmi malou americkou základnu“,
- vicepremiér Vondra: „nyní můžeme mít radar zadarmo, po novém roce si ho budeme muset zaplatit (otázky V.Moravce, Borovno 25. května 2008)
- vicepremiér Dr. Bursík: „vláda nemá technické detaily k radaru, nelze tedy vyvodit, jaký dopad bude mít radar na živou přírodu“ (písemné vyjádření z 12. června 2008).

11) Dne 28.července 2008 je zveřejněna již výše zmíněná studie „Technické a provozní parametry XBR radaru v Brdech“ autorů Pokorného, Hlobila a Kauckého [1].

12) Týž den reaguje armádní hygienik plk. MUDr. Navrátil se stanoviskem: „autoři píší o jiném radaru“ [7].

13) Tato hloupost, nebo neznalost nebo možná záměrná lež je ihned vyvrácena nezpochybnitelnými důkazy … [8].

14) Dne 29.července 2008 v rozhlasové debatě na ČRo1 Ing. Hlobil – Dr. Pekárek, sděluje Dr. Pekárek, že většinu údajů získala komise … od Američanů a že při přípravě cesty na ostrov Kwajalein vycházeli z těchto údajů a přiznává, že ty nejdůležitější parametry neměřili [9].

15) Následující den (30.07.2008) je zveřejněna odpověď prof. Zbyňka Škvora, proděkana elektrotechnické fakulty ČVUT na dotaz redaktora. Prof. Škvor reaguje mimo jiné na analýzu Ing. Hlobila pojednávající o zdravotních dopadech umístění radaru v Brdech [10] (viz Britské listy, 11.1.2008) a uvádí: „Pokud by opravdu byla výkonová hustota tak velká, bylo by pro posouzení vyzařování třeba uvažovat další jevy. S rozborem samotným souhlasím [1] – pokud by skutečně cestou při stěhování z Marshallových ostrovů několikanásobně narostl výkon a anténa radiolokátoru, byla by situace v jeho okolí podstatně změněna. O tom, že nám vláda takto lže však pochybuji. Pokud uvažujeme oficiálně uvedenou hodnotu maximálního výkonu 170 kW, uvedená rizika nehrozí.“ [11].

16) 4.srpna 2008 zveřejňuje Ing.Schejbal svůj rozbor o radaru na podporu Národní referenční laboratoře (NRL), ve kterém zpochybňuje závěry Studie Pokorného, Hlobila a Kauckého [12].

17) Současně je zveřejněn rozbor plk. Doc. Ing. Milana Vašíčka, bývalého pedagoga Vojenské akademie (Univerzity obrany) v Brně, poté na VUT v Brně, který jednoznačně popisuje instalaci amerického radaru a prvků PRO jako nevhodnou [13].

18) 8.srpna reaguje Ing. Hlobil na rozbor Ing. Schejbala a zdůrazňuje nezpochybnitelné fyzikální principy. [14].

19) V pořadu ČT1 „Reportéři“ dne 8.9.2008 sděluje Ing. Schejbal redaktorce Máslové, že dosah radaru cca 650 km vypočtený Dr. Pokorným a Ing. Hlobilem na základě odhadů systémových parametrů radaru je nekorektní a uvádí, že nemá důvod nevěřit, že radar má při špičkovém výkonu 170 kW dosah cca 2000 km (na cíl o velikosti basebalového míčku). Další posudek vyšel opět z pera Ing. Schejbala. V něm Studii a její závěry odsuzuje jako špatnou a dokonce její 3.část týkající se výkonu a dosahu za nesmysly [14]. Neznalost základních fyzikálních vlastností polovodičových FETů v T/R modulech je alarmující.

20) 22.srpna 2008 uveřejňují pracovníci NRL článek o tom, že nehrozí žádná zdravotní rizika [15].

21) Na základě velkých diskuzí a stálého měnění údajů vychází dne 27.srpna 2008 článek P.Pokorného: „O jaký radar se vlastně jedná?“, ve kterém je znovu proveden podrobný rozbor fyzikálních parametrů a možných výkonů a dosahů radaru a především je zdůrazněno, že pokud bude mít radar tak malý výkon jak udává vláda a NRL, pak nebude mít dosah větší jak 650 km! Naopak, pokud by měl mít dosah vládou udávaných 2500 km, pak musí být nutně modernizován a jeho výkon mnohonásobně větší [16].

22) Na základě další diskuzí a různých změn v údajích o radaru zveřejňuje P.Pokorný dne 15.září 2008 článek: „Radar - bude Topolánkova vláda mlžit i nadále?“, kde autor znovu poukazuje na nezpochybnitelné fyzikální principy a potvrzuje již dříve uvedené údaje z práce Pokorného, Hlobila a Kauckého [17].

Po návštěvě jednoho z asi 10 největších odborníků na PRO, amerického profesora Theodore Postola (Massachusetts Institute of Technology), dohližitele na vývoj PRO, se dovídáme, že výpočty dosahu i další závěry provedené autory [1] jsou správné, že on s dalšími americkými experty dospěl ke stejným výsledkům. Z vyjádření prof. Postola vyplývá, že v případě dosahu radaru 2100 – 2500 km na cíl s odraznou plochou  basebalového míčku (0,008 – 0,01 m2) by radar musel mít impulsní výkon cca 5 MW a střední výkon cca 1 MW (ve studii autorů Pokorného, Hlobila a Kauckého, část B, C je uvažován impulsní výkon 4,5 MW) - avšak ani tyto zvýšené výkony by nemohly zabezpečit funkčnost navrhovaného systému protiraketové obrany, který je z více důvodů fyzikálně nesmyslný. Prof. Postol potvrzuje, že radar ve stávající konfiguraci by měl dosah na cíl s odraznou plochou basebalového míčku pouze 600 – 800 km (srovnej s  [16]). Zároveň to potvrzuje i v e-mailové odpovědi na dotaz Ing. Schejbala a tím vlastně vyvrací všechna tvrzení Ing. Schejbala i Národní referenční laboratoře!

Nic na tom nemění ani prohlášení premiéra Topolánka na adresu prof. Postola o vánočním výletníkovi. Jen to ukazuje na neschopnost a neochotu některých politických činitelů vnímat názory odborníků a je na občanech, aby si udělali obrázek sami. V současné době je vidět, že utichlo jakékoliv napadání oponentů studie NRL, neboť odborníci v ČR vědí dobře o vědecké úrovni prof. Postola, Philipa Coyleho a dalších amerických odborníků, stejně jako si mnozí začínají dělat obrázek o vědecké úrovni odborníků našich.

K instalaci starého (málo výkonného - z hlediska PRO nefunkčního) radaru v Brdech prof. Postol vyslovuje názor, že se jedná „de facto“ o vytvoření „nezvratné situace“ a nový radar, pokud by měla být jakákoliv šance na to, že bude plnit  funkce deklarované gen. Oberingem a smlouvou ČR-USA, by tam byl umístěn někdy později (viz ATM č.12/2008, „Radar nemá deklarované schopnosti“.) – pochopitelně se všemi riziky z toho vyplývajícími. V mezidobí by se v Brdech ale vybudovala základna, kterou by pro příštího prezidenta po Bushovi bylo obtížné odstranit vzhledem k politickým závazkům, které by se mezitím vytvořily. Je jasně vidět, že prosazovaný systém nemá s fungující protiraketovou obranou nic společného, samotný problém radaru se přenáší do úrovně politické, názory občanů jsou určitými politickými stranami cíleně eliminovány - jakoby občané neměli do toho co mluvit. A nepravdy, omyly a také dokonce lži jen dokreslují jaká je u nás v zemi atmosféra, komu záleží na svobodě a demokracii a kdo se bojí jen o své posty a „různě“ získané majetky.

Vládní koalice přesto, že má na své straně 95 – 98% sdělovacích prostředků a která na minimální informovanost občanů spoléhá, má stále stejný problém. Po více jak 2 a 1/2 letech mlžení, polopravd i vyslovených lží je 70% občanů stále proti umístění radaru na území ČR. Dá se předpokládat, že kdyby občané byli poctivě a otevřeně informováni médii o technologických a vojensko - politických skutečnostech, pak by to číslo bylo ještě podstatně větší.


ODKAZY:
[1] P.Pokorný, M.Hlobil, S.Kaucký: „Technické a provozní parametry XBR radaru v Brdech“, ČTK, ČT 24, Respekt, Novinky, PRÁVO, Britské listy, ČRo, iDNES, Týden, iHNED, 27.07.2008
[2] Ministerstvo obrany: „Presentace radaru“, 13.04.2007
[3] Ministerstvo obrany: „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (210 stran), 22.08.2007
[4] P.Navrátil: „Hodnoty hustoty zářivého toku radaru v Brdech, MO, 22.07.2007
[5] Z.Raida, J.Šebesta: „Oponentní posudek – 20 minut Martina Veselovského“, 1.11.2007
[6] Philip Coyle: „Presentace“, Parlament ČR, 4.01.2008
[7] P.Navrátil: „Experti píší o jiném radaru“, ČT, Britské listy, 27. 8.2008
[8] P.Pokorný, M.Hlobil: „Oponentní posouzení k tvrzení armádního hygienika“, VIII.2008
[9] M.Hlobil, L.Pekárek: „Duel Radiofóra – vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí“, ČRo1, 29.07.2008
[10] Z.Škvor:„Dotaz dalšímu vládnímu expertovi, proděkanovi“, FEL ČVUT, Britské listy, 29.07.2008
[11] M.Hlobil: "Radar: vláda stále lže“, Britské listy, 11.01.2008
[12] V.Schejbal: „Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech“, Britské listy, 4.08.2008
[13] M.Vašíček: „8. sympozium o zbraňových systémech, Mezin. Konf. CATE 2007“, Britské listy 4.08.2008
[14] M.Hlobil: „Ani prof. fyziky nezpochybní fyzikální jevy“, Britské listy, 8.08.2008
[15] V.Schejbal: „Uvítal bych opravdu objektivní zhodnocení parametrů radaru“, Britské listy, 15.08.2008
[16] L.Jelínek, L.Pekárek: „Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektro-magnetickým zářením radiolokátoru EBR“, VII.2008
[17] P.Pokorný: „O jaký radar se vlastně jedná?“, Britské listy 27.08.2008
[18] P.Pokorný: „Radar – bude Topolánkova vláda mlžit i nadále?", Britské listy, 15.09.2008


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press