Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Boj proti radaru nekončí

20.4.2009 - Petr Pokorný

Mnoho lidí spojovalo s příjezdem amerického prezidenta Baracka Obamy různá očekávání. Jednak to bylo těch necelých 30% občanů, kteří si zde radar přejí, část z nich možná i v naději, že americká vojenská přítomnost pomůže v zemi zakonzervovat pro ně výhodný politický stav jako záruku udržení jejich bohatství (ať již legálně získaného ale především pochybně nabytého v dobách divoké a kupónové privatizace). Nebo naopak asi 70% občanů, kteří žádnou cizí vojenskou základnu na našem území nechtějí.

Díky českým sdělovacím prostředkům, které jsou z drtivé většiny v cizích a/nebo pravicových rukách, je nám stále předkládáno, že by nás ten radar měl chránit před útoky balistických raket z tzv. darebáckých států. Informace sdělovacích prostředků, které v rámci podlézavosti bývalé vládě přejímaly zkreslené a často až lživé informace o „Protiraketové obraně (PRO)“ a především radaru, vytvářely a doposud vytvářejí v občanech pochyby a rozpory. O to více je potěšitelné, že i přes takovouto masírovací atmosféru počet odpůrců stále mírně roste a je  pořád více jak dvoutřetinový!

Vystoupení B. Obamy bylo velmi nezřetelné pro naši bývalou vládu, ale i pro odpůrce radaru. Co však bylo nesmírně závažné a především varovné pro naše občany: „… budeme rozhodovat o PRO po jednání s Ruskou federací a na základě chování Iránu“. Je hlubokou urážkou českých občanů, že o výsostném území České republiky si budou rozhodovat mocnosti ve stylu: „Vy Češi do toho nemáte co mluvit!“ To jsme již zažili v minulosti dvakrát.

Čí je to vina? Jednoznačně naší padlé vlády, která jednala o nás bez nás, podepsala smlouvy o radaru bez souhlasu občanů i Poslanecké sněmovny a proti vůli demokratické většiny obyvatel. Je třeba, aby si občané jména členů dotyčné vlády pamatovali a také těch politických stran, které tento protidemokratický čin podporovaly a nadále podporují.

Radar cizího státu zde nemá co dělat! Bude to však jasné jen až Poslanecká sněmovna smlouvy jednoznačně zamítne! Blíží se předčasné volby, je třeba, aby občané přišli v co největším počtu k hlasovacím urnám. Díky tomu, že nešlo k minulým volbám 35,3% voličů se stalo co se stalo.

Volme ovšem jen ty strany, které budou jednoznačně proti ztrátě suverenity (byť třebas jen malého území), tedy proti radaru. Je třeba, aby občané–voliči na kandidátky vybírali pouze takové lidi, kteří se chovají seriozně, spolehlivě, nebojácně a čestně. Jen takoví kandidáti by mohli být zárukou nápravy naší zdeformované a zkorumpované společnosti.

Je to boj i proti velkým, často nelegálně získaným penězům. Vydržme v boji proti radaru i deformaci společnosti.


-----------
RNDr. Petr Pokorný, CSc. je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a spoluautorem nezávislé studie "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech"

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press