Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Komentáře k otevřenému dopisu Obamovi

13.9.2009

Dopis bývalých východoevropských politiků americkému prezidentu Obamovi nevyvolal za Atlantikem žádnou výraznou odezvu. V Evropě a v České republice se mu pak dostalo spíše kritického přijetí, jak o tom svědčí následující vybrané komentáře:


„Dopis ale riskuje, že vyzní plačtivě a naivně. Podpora Walesy v 80. letech byla nejen ušlechtilou záležitostí, ale také pomohla urychlit zánik sovětského impéria. Rusko však nepředstavuje existenční hrozbu pro USA jako kdysi Břežněvův Sovětský svaz. Bohužel, jiné věci jsou (dnes) důležitější. (…) „V zásadě nás žádají, abychom kvůli jejich obraně riskovali třetí světovou válku,“ řekl nedávno pragmatický americký činitel.“  

britský týdeník The Economist »


„Realizaci raketového štítu povyšuje dopis 22 (osobností) na lakmusový test důvěryhodnosti USA; to je ovšem přehnané.“  

německé noviny Die Welt »


„V komentářích polského tisku k tomuto dopisu se poukazovalo na to, že signatáři očividně nemají žádnou důvěru v politickou sílu Evropské unie.“ 

německý deník Süddeutsche Zeitung »


„I dopis Obamovi vnímá svět touto poněkud podivnou optikou, která—při veškeré úctě k signatářům—nepopisuje ani tak skutečný problém, jako spíše ilustruje politický provincialismus zemí našeho regionu, které jakoby si 20 let po pádu komunismu nevěděly rady se skutečností, že už na ně není upřena pozornost světa a že už je USA nechtějí vodit za ruku."

„Problém s Obamou, tak jak byl implicitně formulován ve zmíněném dopise, spočívá podle bývalých státníků a revolucionářů z našeho regionu, zdá se, zejména v tom, že údajně naivní nový americký prezident opouští náš region a předhazuje ho na pospas dravému Rusku. Co na tom, že Obamovo úsilí zatáhnout Rusko do sítě globální odpovědnosti, udělat z něj partnera, může mít v konečném důsledku pro náš region příznivější bezpečnostní dopady, než studenoválečnická konfrontace.“

někdejší poradce Václava Havla, dnes ředitel New York University v Praze Jiří Pehe (zde a zde)


„Ten dopis vytváří dojem, že střední Evropa má problém s Ruskem. Ale Rusko není problém. Rusko je strategickým partnerem Evropské unie. Kdybychom měli budovat evropskou politiku na reminiscencích, EU by nikdy nevznikla a málokterá země Evropy by měla dobré vztahy se sousedy.“ 

bývalý stálý zástupce ČR při EU, dnes úřadující ministr zahraničních věcí Jan Kohout »


"Pro malý stát, jako je Česko, by bylo příliš velkým rizikem, kdyby se spoléhal na tak vzdáleného spojence, jakým jsou Spojené státy“.

bývalý disident a předseda vlády Slovenské republiky Ján Čarnogurský »


Několik nikým už nezvolených „osobností“ napsalo představitelům cizí moci, že si přejí, aby v jejich zemích tato cizí moc silněji prosazovala svůj vliv.“ 

novinář internetového deníku Britské listy Štěpán Kotrba » 


„Je proto zvláštní psát americkému prezidentovi, který byl zvolen částečně díky svému dlouholetému odporu proti válce v Iráku, sentimentální dopis odvolávající se na šrámy společně utržené během irácké invaze. (…) Autoři dopisu navíc svým důsledným vydělováním regionu „střední a východní Evropy“ sami činí to, proti čemu chtějí bojovat - oslabují hodnotu našeho členství v NATO a EU a kredibilitu amerických bezpečnostních garancí.“  

politolog Jan Jireš, MF Dnes 18.07.2009


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press