Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

JÁ JSEM STÁT!

23.11.2011

Alexandr Vondra mající plnou pusu svobody a tzv. jeho ,,demokracie" ve své arogantnosti a drzosti, pohrdáním lidmi, nezná mezí. Čím dál víc jsou v různých článcích citovány prohlášení nacistických vůdců a to ne zcela bezdůvodně. Ministr války Vondara, z milosti premiéra Nečase ( poslanecká sněmovna panu Vondrovi vyslovila nedůvěru ), bez legitimního mandátu a tudíž nepostižitelný za své činy, rozhoduje ,,O nás bez nás".

Tento vojenskoválečnický hazardér vyplachující si ústa slovy o bezpečnosti státu, v důsledku vytváří podmínky k zhoršení bezpečnostní situace v ČR. Nespokojil se s botou spojeneckého vojáka, přidává botu afghánského vojáka s jeho výcvikem v ČR na vrtulnících Mi17. Ve své servilnosti, jako nejvěrnější přítel spojenců, pokládá zeměpisné, teréní podmínky ČR za shodné se zeměpisnými, teréními podmínkami Afghanistánu. Jeho celý projekt maří, kromě chybějících hor v okolí Pardubic, absence písečných bouří. To má zřejmě v úmyslu vyřešit počtem vzletů a přistání v rámci logistického centra budovaného v ČR . Že tím zhoršuje životní prostředí pro občany např. v Pardubicích ho nezajímá. Jemu letadla a vrtulníky nad hlavou nelétají, on žádným neúnosným hlukem není obtěžován. Zákony, hlukové normy ho nezajímají. Co dýchají protestující občané v Pardubicích také ne. Ve své neuvěřitelné nadutosti zřejmě věří, že palivem pro letadla je vzduch.

Jako nebezpečný jev se ukazuje postupné nadřazování armády nad lidmi a zneužívání pravomocí veřejného činitele při výkonu své funkce a to na státních, zastupitelských úřadech. Hlídací pes demokracie zkouší na střelnici nové zbraně a tak je jen na občanech, zda si svá práva, právo na život a slušné životní podmínky uchrání.

Iniciativa Ne základnám se válečnickým iniciativám pana Vondry bude intenzivně věnovat, požadovat jeho okamžité odvolání z důvodů ohrožování bezpečnosti a zdraví obyvatel a to nejen v Pardubicích.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press