Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Veselá historka pana Jocha

14.8.2012 - Václav Novotný

Není třeba nic dělat a protagonista typu pana Jocha se nejen zesměšní, poodkryje své myšlení, ale dokonce ukáže, jaké prostředky k matení, přesněji strašení lidí bude používat.

Pokud poradce pana premiéra v oblasti zahraničních a lidských práv není schopen mít aktuální informace, není se schopen orientovat v dění aktivistů, jednotlivých sdružení a hnutí, stává se svými radami panu premiéru bezprostředním nebezpečím ohrožujícím náš stát. Špatná rada může pana premiéra, (který má právo nevědět nejaktuálnější informace) dovést k špatným rozhodnutím. Litujeme takového premiéra s takovým poradcem, protože dříve či později musí před národem vypadat jako hlupák. O čem je řeč?

Pan Joch dne 9.8.2012 v 21,00 hodin na porálu první zprávy.cz v článku Joch: Levičáci jsou bezpečnostním rizikem pro ČR jmenuje dvě sdružení a jejich mluvčí, která mají být oním bezpečnostním rizikem. Jan Májíček z ProAltu a Jan Tamáš z Ne základnám. Konkrétně k Ne základnám uvádíme, že Jan Tamáš není v iniciativě Ne základnám od 3.6.2008. Nemůže být tak ani bezpečnostním rizikem. Jestliže poradce pana premiéra není schopen před svým vyjádřením si ověřit nezbytné informace a sděluje informace staší než 4 roky, musí každý soudný čtenář a v případě medializace postavy pana Jocha dojít k závěru, který lze shrnout do přejmenování názvu zveřejněného článku: Joch je bezpečnostním rizikem ČR .

Prý žijeme v demokratickém státě. Klademe nejen sobě, ale mediím a veřejnosti otázku, jak se může občanská iniciativa bránit takovým útokům, které manipulují s myšlením občanů a podané informace jsou nepravdivé. Požádáme poradce i pana premiéra o doložení zveřejněných tvrzení.

Zachraňují iniciativy poslední nit demokracie v naší společnosti? Je záměrem ,, demokrata" pana Jocha tuto poslení nit přetrhnout?

Pan permiér se s hrdostí tluče do prsou při prohlašování, že si své odborníky vybírá sám a tudíž za ně nese plnou odpovědnost. V principu by měl na funkci rezignovat, protože se vlastně s panem Jochem stal oním bezpečnostním rizikem. Źádna výzva ho k rezignaci nedonutí. Iniciativě Ne základnám tudíž nezbývá nic jiného než,  jelikož podle tvrzení pana premiéra, že žijeme v demokratické společnosti, podat na něho žalobu, kde bude moci prokazovat , v čem tkví ta bezpečností rizika pro ČR ze strany iniciativy Ne základnám.

za iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

zdroj:http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/joch-levicaci-jsou-bezpecnostnim-rizikem-pro-cr/

Dne 16.8.2012, při kontrole obsahu zdroje, textu článku na výše uvedené adrese bylo zjištěno, že článek byl přepsán a vešketé informace o NE základnám vymazány.  

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press