Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kdo je bezpečnostní riziko?

16.8.2012 - Novotný Václav

 

Upozornili jsme na nesmyslné vyjádření poradce premiéra pana Jocha ohledně iniciativy Ne Základnám v článku ,, Veslelá historka pana Jocha" a odkázali jsme na zdroj, ze kterého jsme čerpali. Zároveň jsme tento článek odeslali do redakce prvnízprávy.cz. a poděkovali, že jsme dostali možnost dokázat šíření nepravdivé informace.

Předpokládali jsme, že stanovisko Ne základnám k nepravdivému tvrzení pana Jocha bude na portálu prvnízprávy.cz zveřejněno. Dnes jsme klikli na zdroj a zjistili, že

původní článek byl přepsán.

I nadále, bez potřeby jakýchkoliv důkazů majitel prvnizpravy.cz, PLAY NET a.s tvrdí v podtitulku níže zmíněného článku, že iniciativa Ne základnám představuje přímé ohrožení státu.

Joch: Levičáci jsou bezpečnostním rizikem pro ČR 9.srpen 2012 << EXKLUZIVNĚ >> Aktivity ProAltu, Ne Základnám a podobných organizací představují podle poradce premiéra přímé ohrožení státu..

Bude věcí právníků, zda přepsání textu - zveřejněného rozhovoru s panem Jochem lze označit za podvod. Že se dokáže zdiskreditovat premiér ČR díky svému poradci Jochovi, který postrádá schopnost správně analyzovat a sledovat informace ze společenského dění, není nic nového. Nové je, že se zcela zdiskerditovaly prvnízprávy.cz.

Co nám svým jednáním předaly prvnízprávy.cz na stříbrném podnose.

1) zdiskreditovaly etický kodex novináře

Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace

Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl.17 Listiny práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo naplňují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občané mají právo na objektivní obraz skutečnosti.

2) zdiskreditovaly samotnou Ústavu ČR, Listinu práv a svobod

3) předaly důkaz o zneužívání, manipulaci ve zpravodajství

4) pro případnou soudní žalobu na premiéra se pokusily prvnízprávy. cz zničit důkaz

5) samy sobě prvnízpravy.cz dokázaly, že nejsou nezávislým zpravodajským portálem a bude zajímavé zjistit, kdo přinutil redatora ( Jiří bob Asher ), aby článek přepsal.

6) prvnízprávy. cz jsou si vědomy povinnosti autorů článků uvádět odkazy na zdroje. Svým krokem, kterým článek s vyjádřením pana Jocha přepsaly se průkazně pokusily zdiskreditovat iniciativu Ne základnám.

Iniciativa Ne základnám má s přepisem článků, cezurou zravodajství dlouholetou zkušenost. Sleduje vývoj v této oblasti a prosazuje, aby bylo internetové, televizní zpravodajství archivováno nezávisle na současných mediích a to v časové ose tj. archivace schodná s časem zveřejnění. Od roku 2008 iniciativa Ne základnám poukazuje na fašizující prvky pronikající do mediální, internetové sféry, kdy manipulace s zpravodajskými informacemi je jedním z jeho znaků. Žádat od medií i internetového zpravodajství omluvu za nepravdivé informace je bez žaloby zbytečné. Jen to potvrzuje naše obavy, že ti občané, kteří nemají možnost sledovat, analyzovat zpravodajství jsou obětmi.

za iniciativu Ne základnám                                                                                                                                                  Eva Novotná, mluvčí

 « zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press