Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Letiště humanitárního bombardování

4.10.2012 - Iniciativa Ne základnám

Opět za naše peníze.

Drzost elit nezná mezí. Vláda ČR je vládou plnění ideologických přání elit a jejich i vlastních mafiánských uskupení. Na zdravotně postižené, podporu statisíců nezaměstnaných peníze nejsou. Na kojenecké ústavy, postižené děti jsou pořádány sbírky.

Jak by dopadlo celostátní referendum na přejmenování Letiště Praha?

Se vší pravděpodobností by to dopadlo, jako při prosazování cizí vojenské základny v podobě radaru na území ČR.

72% proti.

Mafiánské struktury a elity nikdy nepřipustí, aby se mohli občané vyjadřovat k aktuálním otázkám .

Proč si pan Fenič s Dášou, Vláda ČR, která se chová, jako by vlastnila tuto zem, nezaplatí ukázku své moci ze svého. Občan tomuto uskupení platí a to nedobrovolně.

Nikdo nesmí být k něčemu nucen.

Elity mávají demokracií, demokratickými právy, přičemž je potlačují a myslí si, že to občané nevědí.

Počkáme si, na kolik miliónů se vyšplhá arogance elit, arogance zbytku korupční vlády, arogance pana Kalouska a Vondry . Vystavíme složenku, kterou budeme od nich chtít do státní pokladny zaplatit. Jednou musí skončit představa, že jednání elit, vlád bude bezplatné a beztrestné.

5.10.2012 v 11,00 hodin na parkovišti B Letiště Praha

sdělíme elitám a korupční vládě, že občané existují i přes to, že jsou zadupáváni do chudoby a odevzdanosti nehájit Ústavu ČR, demokratické principy.Zeptali jsem se tiskové mluvčí ČSA paní Evy Krejčí, kdy dojde k odhalení přejmenování Letiště Praha .

Odpověď: někdy od rána 5.12.2012. Ceremoniál začne ve 12,00 hodin. Recepce za peníze občanů se protáhne do 15,00 hodin.

 

Z tiskové zprávy ČSA vybíráme:

Na ceremoniál pozvalo vedení Letiště Praha české politiky a představitele kultury, i velvyslance působící v ČR. Jak mluvčí upřesnila, pro parkování aut oficiálních hostů bude v Ruzyni vyčleněn celý parking B a část parkingu C. „Ostatní letištní parkoviště však budou cestujícím plně k dispozici. Na příjezdech k terminálům budou navíc navigátoři, kteří jim poradí, kde mohou své auto zaparkovat.“

 

Přikládáme dopis zaslaný předsedovi korupční vlády Petru Nečasovi:


V Praze 30. 1. 2012

Odesilatel: Petr Kellner                                                                                                                 Adresát: RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR

 

Věc: petice proti přejmenování letiště Praha-Ruzyně

na letiště Václava Havla.

 

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády

Dovoluji  si Vás informovat v rámci objektivity o existenci  petice  proti přejmenování letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla.

Odůvodnění:

Domnívám se, že v krátkém období po úmrtí exprezidenta pana Václava Havla, by nebylo vhodné jakýmkoliv způsobem a z jakýchkoliv pohnutek oficiálně hodnotit a oceňovat osobnost Václava Havla jako občana a prezidenta Československé později České Republiky.

Bylo by spíše vhodné skutečně nechat na historicích, aby oni nezávisle zhodnotili na základě objektivních  informací a dokumentů  osobnost Václava Havla a to s velkým časovým  odstupem, který dává smysl objektivnosti historické analýze.

Přejmenovat objekt jakým je letiště Praha, o kterém v této době může rozhodnout vláda ČR mi připadá přinejmenším zvláštní, protože takovéto rozhodnutí i kdyby k němu vedly ty nejlepší šlechetné pohnutky, musí byt nutně velkou častí občanské společnosti vnímáno jako politické a mocenské rozhodnutí.

V posledních týdnech ve veřejných sdělovacích prostředcích je prezentována tato osobnost jednostranně neobjektivně jenom převážně  pozitivně, aniž by byl dán prostor  opačnému názoru.

Proto bych se přimlouval při nejmenším o určitou zdrženlivost a to zejména  k památce zesnulého exprezidenta pana Václava Havla, který sám  před rokem 1990 byl tvrdým kritikem a odpůrcem vytváření jakýchkoliv kultů osobnosti.

Dále se domnívám, že nikdo nemůže mít nic proti tomu, aby po bývalém panu prezidentovi bylo přejmenováno divadlo, knihovna, nebo nově vzniklá ulice apod. popřípadě iniciovaná sbírka na  sochu pana exprezidenta od jeho příznivců. A to formou občanských iniciativ a v rámci jejich možností, ale ne na základě politického zadání a rozhodnutí.

V této chvíli, kdy pod petici proti přejmenování letiště Praha-Ruzyně je podepsáno více než 22 tisíc občanů a to i přesto, že jsem jako iniciátor petice nedostal skoro žádný prostor ve veřejně právních sdělovacích prostředcích, abych mohl obhájit a vysvětlit smysl petice.

Myslím že  nejde jenom o petice, jestli je někdo pro a nebo proti, ale o společenský a politický problém fungování občanské společnosti na zásadách pravdivého, objektivního a nezávislého  hodnocení doby, osobností a událostí kterými jsme my všichni více či méně pozorovateli a účastníky.

Na závěr znovu prosím vládu, aby zvážila a přehodnotila tento krok, který by mohl působit jako velice špatný signál směrem k občanské společnosti a svým důsledkem  vytvořil precedens, který  připomíná principy rozhodování daleko před rokem 1989, kdy mocenské aparáty bývalého režimu určovaly autoritativním způsobem, kdo je, nebo naopak není vhodný obdivu občanů naší země.

S pozdravem,

Petr Kellner.

 

Petici předám do podatelny vlády České republiky.

Tento dopis je otevřený.

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press