Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Tiskové prohlášení iniciativy Ne základnám

16.11.2012 - Iniciativa Ne základnám


V loňském roce jsme pohřbili iluze o listopadu roku 1989. Nepohřbili jsme tím ale vůli věci napravovat. Nechceme jenom přihlížet likvidaci Ústavy České republiky a zastupitelské demokracie. Ústava zde není proto, aby sloužila zájmům kmotrů, a parlament by neměl sloužit k zobchodování zájmů úzké skupiny občanů. Vláda České republiky tu není proto, aby připravovala podklady k demontáži státu a jejich pomocí stát privatizovala.
Nepohřbili jsme vůli bránit tomu, aby náš mandát, který vkládáme do rukou poslanců, byl libovolně zneužíván a sloužil k zájmům elit. Nepohřbili jsme vůli, požadovat  plnění poslaneckého slibu a zachovávání Ústavy a zákonů České republiky:

,,Slibuji na svojí čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí  a svědomí".

Naší vůlí je, aby zákonodárci a vládnoucí uskupení byli hmotně zodpovědní za chyby, dluhy, privatizaci státu, které svým hlasováním umožňují.

Samozřejmostí k výkonu mandátu musí být majetková přiznání, trestně právní a hmotná odpovědnost členů vlády, protože chybějící sankce za výkon funkce, který ovlivňuje životy miliónů občanů, umožňuje pohrdat těmito miliony občanů a vytváří elity a korupční mafie.

Nepohřbili jsme vůli sledovat vládní politiku, poměřovat ji základními lidskými právy, potřebami a zájmy občanů, Ústavou a zákony ČR a mezinárodním právem, zejména dodržováním Všeobecné deklarace lidských práv a Charty OSN.

Tak, jako odmítáme vedení válek, uskutečňování preventivních úderů, zabíjení civilistů, zřizování vojenských základen na cizím území, stejně tak budeme kritizovat pošlapávání lidské důstojnosti, kvality života občanů a kvality životního prostředí, politickými, ekonomickými a sociálními rozhodnutími vlády a parlamentu.

Vládci mohou své spoluobčany obrat o mnohé, nemohou jim ale nikdy vzít vůli věci změnit, a to ani pod hrozbou upálení.


za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press