Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

K čemu je zapotřebí volič? Souhlasil s vyzbrojováním kohokoliv a tím i podílem na zabíjení?

19.11.2015 - Iniciativa Ne základnám

K proběhlým událostem v Paříži: všichni kteří vystupují za bezpečnostní složky, policii, bez rozdílu státní příslušnosti a vyjadřují se k teroristickým útokům, mají jednotné stanovisko. Množství nelegálně držených zbraní, jejich nekontrolovatelný a nekontrolovaný prodej je předpokladem k pokračování ozbrojených konfliktů a teroristických útoků kdekoliv ve světě.

Ministerstvo obrany, stát ve státě, ústy náměstka pana Jakuba Landovského, je se vší pravděpodobností přesvědčeno, že občané jsou negramotní, hloupí, doslova jimi pohrdá

Důkazy? Stačí porovnat dva dokumenty:

a) usnesení vlády a její přílohu k darování munice ( opakovaně přikládáme )

b) vlastní vyjádření náměstka obrany pana Jakuba Landovského zveřejněného dnes 19.11.2015 v 4:26 hodin na Novinkách.cz http://www.novinky.cz/domaci/386748-do-iraku-putuji-stovky-tun-ceskeho-streliva.html?sznhp%3Drss

Z nich kopírujeme:

Český vojenský arzenál by se měl dostat nejen do rukou jednotek oficiální irácké armády a pod kontrolu kurdského vedení, ale i k bojovníkům několika iráckých kmenů, které se postupně zapojují do bojů s Islámským státem. „Tato zásilka přistane v Bagdádu, pak bude patrně kamióny pokračovat po zemi,“ informoval náměstek ministra.

Na dotaz Práva, zda má jistotu, že se česká munice dostane do správných rukou a do správných hlavní, vyjádřil jistotu: „Podle mě je garance poměrně dobrá. Teď proběhne schůzka mezi naším ministrem obrany a iráckým velvyslancem a určitě se na to bude taky ptát. My našim spojencům věříme,“ odpověděl Landovský.

V porovnání se zmíněným usnesením vlády, darovací smlouvou, lze dojít k závěru, že USA jsou idioti řízení Jakubem Landovským, nebo tu něco nesedí.  

Příloha
usnesení vlády
ze dne 22. července 2015 č. 581

Předmět daru:

1. 10 031 840 ks nábojů vz. 43 ráže 7,62 mm (označení Armády České republiky: NB 7,62-43, kmenové číslo materiálu: 0019999010808),

2. 5000 ks ručních granátů F1 (označení Armády České republiky: GRANÁT RUČNÍ RG-F1, kmenové číslo materiálu: 0019999017708).

Celková účetní hodnota daru činí 16 354 062,40 Kč.

Základní podmínky darování:

  1. Darování bude provedeno na základě Darovací smlouvy mezi Českou republikou-Ministerstvem obrany a vládou Spojených států amerických (příp. jiným orgánem Spojených států amerických, který je podle práva Spojených států amerických oprávněn v této věci jednat), která se bude řídit právem České republiky.

  2. Vláda Spojených států amerických se v Darovací smlouvě zaváže, že

    1. zařídí převzetí materiálu v místě předání a toto převzetí písemně potvrdí,

    2. využije materiál na podporu iráckých ozbrojených a bezpečnostních sil a nepřevede jej jiné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu České republiky-Ministerstva obrany,

    3. zajistí dodržení veškerých formalit týkajících se darování materiálu požadovaných právem Spojených států amerických.

  3. Přeprava darovaného vojenského materiálu z místa uložení do určeného místa na území České republiky, odkud bude tento materiál vyvezen, bude zajištěna Ministerstvem obrany České republiky. Přeprava darovaného vojenského materiálu z určeného místa na území České republiky bude zajištěna způsobem, který nebude vyžadovat vynaložení prostředků ze státního rozpočtu České republiky.

  4. Darování vojenského materiálu bude provedeno do 30. června 2016.

Nezodpovězenou otázkou zůstává: je kontrována Vláda ČR? 

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press