Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Tisková zpráva k sestřelení SU 24

25.11.2015 - Iniciativa Ne základnám
                                TISKOVÁ  ZPRÁVA

Iniciativa Ne základnám přijala stanovisko k turecko-ruskému konfliktu

- žádná ze stran nedefinovala přesné označení sestřeleného letadla,
media uvádějí pouze  typ SU 24 a žádná ze stran nepopřela, že
přítomnost vojenských letadel Ruské federace ( RF) byla ve vzdušném
postoru Sýrie v rozporu s mezinárodním právem
- žádná ze stran nepopřela, že by prováděná kontrola vzdušné hranice
byla v rozporu s mezinárodním právem
- žádná ze stran nepopřela, že by byla nežádoucí kontrola, nebo
vojenské oprerace k pozemním cílům v rámci boje proti islámskému státu
- žádná ze stran nepopřela, že turecko-syrská hranice je primární
branou pro dopravu zbraní a vyzbrojování islamského státu, opozičních
uskupení operujících u tureckých hranic proti syrské vládě
- žádná ze stran nepopřela, že finanční prostředky k nákupu zbraní
pochází z prodeje ropy, jejíž prodej je uskutečňován v Turecku
- žádná ze stran nepopřela, že ropa je prodávána na turecké straně s
týdenním obratem milionů dolarů  k vlastnímu sestřelení vojenského
letadla RF SU 24 strany nepopřely, že by se letadlo nepohybovalo v
letové hladině 6 000 m

K sestřelení SU-24 turecká strana nedokládá:
- rychlost pohybu letadla, kdy tento údaj je vždy u radarových záznamů uváděn
- v jaké hloubce by vzdušný prostor narušen
- dobu, po jakou byl vzdušný prostor narušen pohyb svých letadel,
doby, kdy byl zahájen útok na SU 24

K sestřelní SU 24 turecká strana dokládá:
- narušení vzdušného prostoru suverenního prostoru Turecka  fotografií
pohybu SU 24.
Předložená fotografie zobrazuje, že SU 24 mimo turecký vzdušný prostor
operovalo - provádělo obrat, kdy jedna strana obratu představuje
vzdálenost do 1,5 km.
- turecká strana nepopřela, že doba údajného narušení jejího vzdušného
prostoru byla řádově několik sekund
- vzletová rychlost SU 24 je 280 km/h a při předpokladu, že rychlost
letadla v průběhu jeho letu byla 700 km/h je takový obrat nemožný.
- turecká strana nepopírá, že z její strany bylo SU 24 sestřelno
raketou vzduch-vzduch ve vzdušném prostoru Sýrie

Závěr:
- je oprávněné podezření, že fotografie o průběhu letu SU 24, na
kterých je postaveno tvrzení o narušení vzdušného prostoru Turecka je
podvrh
- této skutečnosti odpovídají i měnící se zprávy o 5 minutové
komunikaci, kdy bylo SU 24 údajně vyzýváno k opuštění vzdušného
prostoru Turecka, přičemž při připuštění  možného narušení by se
jednalo o několik sekund
- údajné varování SU 24, kdy se pohybovalo od tureckých hranic 15 km,
- vydání příkazu ke sestřelení politickou reprezentací Turecka a řady
dalších tvrzení, která následovala, když ta předchozí nesla znaky
nepravděpodobnosti
- šokujícím důkazem je vystupování vládních představitelů Turecka, kdy
se nad událostí sestřelení SU 24 se usmívají, přičemž by byla na místě
zdrženlivost
- turecká strana by se svého nebezpečného jednání vyostřujícího
mezinárodní situaci s důsledkem znemožnění vzniku světové koalice v
boji proti islámskému státu nedopustila,
kdyby neměla podporu od představitelů NATO
- v rámci ostrahy mírových vzdušných hranic není případ, kdy by byl
případný narušitel sestřelen mimo prostor narušeného vzdušného
prostoru a turecká strana svým jednáním dala vzniknout nebezpečnému
precedensu

V pohledu mezinárodního práva, Charty OSN a ustanovení uvedené v -
OBYČEJOVÉ mezinárodní humanitární právo – Turecko porušilo tyto
mezinárodní normy.

OBYČEJOVÉ mezinárodní humanitární právo

Proporcionalita při útoku
14. Je zakázáno zahájit útok, u nějž lze očekávat, že může způsobit
náhodné ztráty na životech civilních osob, jejich zranění, poškození
civilních objektů nebo kombinaci těchto případů, které by převyšovaly
předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu. [M/NM]

Preventivní opatření při útoku
17. Každá strana konfliktu musí učinit všechna možná  preventivní
opatření při volbě způsobů a prostředků vedení boje s  cílem zabránit,
a  v každém případě  maximálně  omezit   náhodné  ztráty  na  životech
civilních  osob, zranění civilních osob a poškození civilních objektů.
[M/NM]
18. Každá strana konfliktu musí všemožně ověřit, zda útok nemůže
způsobit náhodné ztráty na civilních osobách, zranění civilních osob,
poškození civilních objektů nebo  kombinaci těchto   případů,  které
by převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu.
[M/NM]
19. Každá strana konfliktu musí útok zrušit nebo odvolat, stane-li se
zřejmým, že objekt není vojenským  objektem nebo že by  útok mohl
způsobit  náhodné  ztráty na  životech civilních osob, zranění
civilních osob,  poškození objektů civilního rázu nebo   kombinaci
těchto   případů,   které   by   převyšovaly předpokládanou konkrétní
a přímou vojenskou výhodu. [M/NM]

47. Útok na osobu uznanou za vyřazenou z boje (hors de combat) je zakázán.
Osobou vyřazenou z boje je každý, kdo:
a)     je v moci nepřátelské strany,
b)     není schopen se bránit v důsledku ztráty vědomí, ztroskotání,
nemoci či zranění, nebo
c)      jasně projevil úmysl vzdát se,
a v každém z těchto případů se zdržuje každého aktu násilí či pokusu o
útěk. [M/NM]
48. Osoba zachraňující se v nouzi seskokem z letadla nesmí být po dobu
seskoku cílem útoku. [M/NM]

Dodržování mezinárodního humanitárního práva
139. Každá strana konfliktu je povinna zachovávat a zajistit
zachovávání mezinárodního humanitárního práva ze strany svých
ozbrojených sil jakož i jiných osob a skupin konajících na základě
jejích pokynů nebo pod jejím řízením či kontrolou. [M/NM]

Válečné zločiny
156.Vážná porušení mezinárodního humanitárního práva představují
válečné zločiny. [M/NM]
157.Státy mají právo univerzální jurisdikci nad válečnými zločiny
svěřit svým národním soudům. [M/NM]
158.Státy jsou povinny vyšetřit válečné zločiny údajně spáchané jejich
státními příslušníky nebo ozbrojenými silami, nebo k nimž na jejich
území údajně došlo, a důvodně podezřelé osoby trestně stíhat. Musí
rovněž vyšetřit ostatní válečné zločiny nad nimiž mají jurisdikci a
důvodně podezřelé osoby trestně stíhat. [M/NM]
159.Po skončení nepřátelství se státní orgány vynasnaží poskytnout co
nejširší amnestii osobám, které se účastnily nemezinárodního
ozbrojeného konfliktu, nebo osobám zbaveným svobody v souvislosti s
tímto konfliktem, avšak s výjimkou osob podezřelých, obviněných nebo
odsouzených za válečné zločiny. [NM]
160.Válečné zločiny jsou nepromlčitelné. [M/NM]
161.Státy musí navzájem v co nejširší míře spolupracovat k usnadnění
vyšetřování válečných zločinů a trestního stíhání podezřelých osob.
[M/NM]

Zpravodajství ČT sehrálo ostudnou roli při informování veřejnosti a
stalo se nekontrolovatelným propagandistickým zdrojem s heslem ,, Na
Moskvu“.

Iniciativa Ne základnám vyzývá Vládu ČR, aby nepodporovala porušování
mezinárodních práv, distancovala se od politiky Turecka a o svém
postoji informovala turecké velvyslanectví.

Žádáme ji, aby odmítla spojování České republiky se stanoviskem NATO a
eliminovala tak svůj  podíl na nebezpečném zhoršování mezinárodní
situace.

Vyzýváme Radu ČT, aby neprodleně odvolala generálního ředitele ČT z
důvodu neschopnosti naplňování zákona o ČT.

Za Iniciativu  Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press