Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Stanovisko Iniciativy NE základnám ČR k zasedání ministrů obrany NATO 12. - 14.2.2019

12.2.2019 - Iniciativa Ne základnám
Co vlastně občané České republiky znamenají pro vládu, pro politickou reprezentaci?
Mají snahu ministři, než někam jménem České republiky odjedou, informovat občany, s čím tam jedou?
Nebo odjíždí opět na setkání, kde se musí pod něco podepsat, kde jim je jasně něco uloženo, je jim sděleno, co mají dělat s odůvodněním, je to zase pro zachování  našeho míru?
Pro změnu je to oproti minulosti Brusel.
Existuje k tomuto setkání (v Bruselu) jediná otázka položená mainstream, politiky k veřejnosti, občanským iniciativám ve smyslu, co tomu říkáte, víte o čem se tam bude jednat?
Co si vlastně musí občané přes odváděné daně platit? 
Válku? Zabíjení? 
Je povinností občanů platit ministry, kteří nemají vlastní názor, vlastní úsudek k udržení míru?
- ještě neuplynulo 6 měsíců k odstoupení od INF (podle MO vypovězení. Tuto citaci smlouva INF neobsahuje) a už je na stole nová politická směrnice údajně pro obranné plánování NATO, což je v reálněm světě plánování agrese proti jinému státu viz. bývalá Jugoslávie.
- sdělí nám ministr Metnar, jak bylo zdůvodněno odstoupení USA od smlouvy INF dle citace   článku XVI. a to před jednáním v Bruselu

    Článek XVI .

    Tato smlouva má neomezenou dobu trvání. Každá strana má při výkonu své národní svrchovanosti právo odstoupit od této smlouvy, pokud rozhodne, že mimořádné události související s předmětem této smlouvy ohrožují její nejvyšší zájmy. Oznámí své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy druhé straně šest měsíců před odstoupením od této smlouvy. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení extraora, které oznamující strana považuje za ohrožující její nejvyšší zájem.

    Článek XVIá

    Strana může navrhnout změny této smlouvy. Schválené změny vstoupí v platnost v souladu s postupy stanovenými v článku XVII, které upravují vstup této smlouvy v platnost.

- sdělí nám občanům, s čím ministr Metnar jede do Bruselu k naší další povokující účasti  v ,,Posílené předsunuté přítomnosti v Lotyšsku"

Nebo žijeme v době tzv. demokratické a svobodné, kdy není třeba veřejnosti před jednáním něco sdělovat, aby náhodou nevyjádřila jiný názor?

za Iniciativu Ne základnám ČR, z.s.
Eva Novotná, mluvčí

Datum: 13.2.2019 — 14.2.2019
Místo konání: Brusel

 

Ve dnech 13. a 14. února 2019 se ministra obrany Lubomír Metnar zúčastní v Bruselu zasedání ministrů obrany zemí NATO. První den budou delegace jednat o důsledcích vypovězení rusko-americké Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu a dojde ke schválení nové Politické směrnice, která je zadáním pro alianční obranné plánování. Tématem pracovní večeře bude sdílení nákladů na společnou obranu. Druhý den bude věnovaný Afghánistánu a dalším aliančním misím a spolupráci NATO a EU v oblasti obrany. Ministr Metnar se v Bruselu zúčastní i setkání zástupců zemí působících v Kanadou vedeném uskupení Posílené předsunuté přítomnosti v Lotyšsku.

 

Kontaktní osoba: Jan Pejšek, odbor komunikace MO, tel.: 724 033 288


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press