Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Solidarita se Švédskem 26. září 2022 - Švédové NE NATO

23.9.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

 

 

 

 

 

 

 

Shromáždění na podporu švédských aktivistů odmítajících vstup Švédeska do NATO
26.9.2022 od 14:30 hodin  

Švédské velvyslanectví v České republice se nachází na Hradčanech v Praze, v ulici Úvoz, číslo 13.

Solidarita se Švédskem 26. září 2022
- Ano míru - ne válkám NATO                                        
- Ne tureckým požadavkům na označení Kurdů za teroristy
- Ano bezjadernému Švédsku
- Ano OSN - ne globálnímu NATO

Volby ve Švédsku vynesly do vlády pravici. Krajně pravicová strana s kořeny v nacismu je největší v novém základu vlády. Švédsko zároveň drasticky změnilo 200 let úspěšnou politiku neangažovanosti a sociální demokraté i pravice podporují členství v NATO.

Hnutí ve Švédsku vyzývají k protestním akcím na švédských velvyslanectvích a konzulátech nebo ve větších švédských podnicích, aby se 26. září solidarizovali s nezávislými mírovými hlasy. V tento den se nově zvolení politici poprvé po volbách 11. září zaregistrují v parlamentu, a to ve stejný den, kdy se koná Den OSN za zrušení jaderných zbraní.

Více informací se dozvíte zhlédnutím webináře: Co teď? - Finské a švédské členství v NATO, s řečníky ze Švédska, Finska, International Peace Bureau a World Beyond war: https://folkochfred.wordpress.com/2022/09/05/what-now.

Více informací:

Webinář se zabýval několika aktuálními otázkami. Mezi řečníky byli tři kurdští novináři a mluvčí kurdské solidární organizace, kteří hovořili o tureckých útocích na Rojavu a o teroristickém cejchu na každého, kdo podporuje kurdskou věc, kvůli kterému nyní Turecko vyvíjí tlak na Švédsko a Finsko, aby vyjmuly a vyhostily jednotlivce. Míroví a ekologičtí aktivisté ve Finsku a Švédsku nyní plánují vyslat do Rojavy delegace na podporu kurdského a širšího boje za alternativy v regionu. Řešila se také potřeba solidarity také se Švédskem a Finskem, v obou zemích silné síly ve spojenectví s NATO-země tlačily na zdvojnásobení vojenských rozpočtů a na roli zemí jako podporovatelů zákazu jaderných zbraní a détente. Švédsko také využilo své diplomacie k podpoře zákonů v zájmu IKEA, bank a dalších švédských podniků způsobem, který vyvolal kritiku.

Solidarita s mírovými hlasy ve Švédsku je nyní vzhledem k současné politické situaci bezprostředně po volbách bezprostřední záležitostí. Je důležité dát najevo mezinárodní znepokojení nad drastickou změnou kurzu země, která je známá tím, že se nedávno zasazovala o jaderné odzbrojení a postavila se za Kurdy v Rojavě.

Švédsko mělo v 50. letech 20. století průmyslové kapacity na pořízení vlastní atomové bomby. Silné mírové hnutí toto vojenské zbrojení srazilo na kolena. Místo toho se Švédsko během půl století stalo jednou z předních zemí v boji za zákaz jaderných zbraní, a to až do nedávné doby, kdy politici začali naslouchat USA, které na Švédsko tlačily, aby svou politiku změnilo. Nyní Švédsko požádalo o členství ve vojenské alianci postavené na jaderném potenciálu. Země tak zcela změnila svůj kurz. Mírové hnutí bude v boji pokračovat.

Dřívější politika neangažovanosti držela Švédsko mimo válku od konce napoleonských válek. Díky tomu se země stala také bezpečným útočištěm pro utlačované menšiny z jiných zemí. To je rovněž ohroženo. Turecko vyvíjí na Švédsko nátlak, aby vyhostilo 73 Kurdů, zatímco Švédsko jedná s Tureckem o tom, aby se mohlo stát členem NATO. Stále více se vyvíjí mutální porozumění se zemí, která okupuje Kypr i Sýrii. Síť pro lidi a mír také zkoumala dlouhou řadu otázek, které ukazují, jak země NATO spolu se švédskými obchodními zájmy mění švédskou politiku a nepřijatelným způsobem zasahují do našeho demokratického rozhodování.

Zorganizujte proto prosím delegaci nebo protestní akci na místech, která zastupují Švédsko ve vaší zemi, a zúčastněte se v rámci solidarity s nezávislými hlasy, které budou pokračovat v našem boji za mír na Zemi a mír se Zemí. Pořiďte fotografii nebo video a pošlete nám je.

Akční a komunikační výbor v Síti pro lidi a mír, Tord Björk

Svou podporu a plány posílejte předem a videa a fotografie z vašeho na adresu: folkochfred@gmail.com.

----------------

Webinář a potřeba solidární akce tak byly poprvé oznámeny včetně podkladového materiálu:

Švédsko a Finsko jsou na cestě stát se členy NATO. Obě země přispěly k řešení světových otázek životního prostředí a společné bezpečnosti jako první konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu a Helsinská dohoda. Politici nyní chtějí zavřít dveře podobným historickým iniciativám, které překlenou propast mezi Severem a Jihem, Východem a Západem. Obě země se ekonomicky, politicky a vojensky uzavírají do řady s ostatními bohatými západními státy uvnitř pevnosti Evropa.

Míroví a ekologičtí aktivisté ve Švédsku a Finsku nyní vyzývají k solidaritě s nezávislými hlasy za mír v našich zemích, které budou pokračovat v odkazu, který kdysi prosazovala většina i mezi našimi politickými stranami. Potřebujeme podporu. Žádáme vás o účast na dvou aktivitách:

8. září, webinář v 18:00 stockholmsko-pařížského času.

Důsledky členství Finska a Švédska v NATO

Diskuse o tom, co se děje a co můžeme my v mezinárodním mírovém a environmentálním hnutí nyní dělat. Přednášející: Mgr: Rainer Braun, výkonný ředitel International Peace Bureau (IPB), David Swanson, výkonný ředitel World Beyond War (WBW), Lars Drake, Network People and Peace a bývalý předseda No to NATO Sweden, Ellie Cijvat, uprchlická a environmentální aktivistka, bývalá předsedkyně Friends of the Earth Sweden (tbc) Kurdo Bakshi, kurdský novinář, Marko Ulvila, mírový a environmentální aktivista, Finsko, Tarja Cronberg, finská mírová výzkumnice a bývalá poslankyně Evropského parlamentu, (tbc). Žádáme další zájemce o příspěvek. Organizátoři: Mgr: Síť pro lidi a mír, Švédsko ve spolupráci s IPB a WBW.

Podkladové materiály: Mgr:

Švédská cesta do NATO a její důsledky 30. SRPNA 2022 Lars Drake

V průběhu roku jsme byli svědky několika významných změn ve švédské politice, zejména těch, které se týkaly zahraniční a obranné politiky. Některé z nich jsou novinkou, v jiných případech vyšly najevo věci, které se děly již delší dobu. Švédsko stejně náhle jako dramaticky požádalo o členství v NATO - bez jakékoli výraznější debaty - to je na formální úrovni zásadní změna ve švédské zahraniční a obranné politice. Dvě stě let neangažovanosti bylo hozeno na smetiště.

V reálné rovině není změna tak dramatická. Již několik desetiletí probíhá skryté přistoupení. Švédsko má "dohodu s hostitelskou zemí", která umožňuje NATO zřizovat v zemi základny - základny, které mohou být využívány k útokům na třetí země. Některé nově zřízené pluky ve švédském vnitrozemí mají jako jeden z hlavních účelů zabezpečit přesun vojsk a materiálu NATO z Norska do přístavů v Baltském moři pro další přepravu přes Baltské moře.

Ministr obrany Peter Hultqvist již několik let dělá vše pro to, aby se Švédsko přiblížilo NATO - aniž by do něj formálně vstoupilo. Nyní politická reprezentace podala žádost o členství - a co je znepokojivé, začala na cestě dovnitř vycházet vstříc vedoucím představitelům Turecka. Návrh šéfa bezpečnostní policie zakázat demonstrace za PKK je nepřijatelným zásahem policejního orgánu do našich demokratických práv.

Se švédskou cestou do NATO úzce souvisí některé důležité politické otázky. Švédsko bylo dříve zemí, která se postavila na odpor, když OSN rozhodovala o mírových operacích. V posledních letech Švédsko více spolupracuje s NATO, respektive s jednotlivými zeměmi NATO, při jeho válečném úsilí v několika zemích.

Švédsko bylo hnací silou rozhodnutí OSN o zákazu jaderných zbraní. Později USA varovaly Švédsko před podpisem smlouvy, kterou nyní ratifikovalo 66 zemí. Švédsko se před hrozbou USA sklonilo a rozhodlo se smlouvu nepodepsat.

Švédsko poskytuje velké finanční příspěvky Atlantické radě, "think tanku", který prosazuje světový řád vedený USA. Uvádí se to v textu o účelu této organizace, který je mezi prvními věcmi, jež si můžete prohlédnout na jejích internetových stránkách. Oni i mnozí členové NATO rádi hovoří o "světovém řádu založeném na pravidlech", což je přesně ten řád, který chtějí bohaté země v čele s USA - je v rozporu s pravidly Charty OSN. Švédská zahraniční politika nyní v rámci odklonu od demokraticky zavedeného mezinárodního práva stále častěji nahrazuje základní názor OSN o suverénních státech, které na sebe nesmí útočit, "světovým řádem založeným na pravidlech". Peter Hultqvist použil termín "světový řád založený na pravidlech" již v roce 2017. Švédsko financuje ředitelku Atlantické rady pro severní Evropu Annu Wieslanderovou, která dříve působila mimo jiné jako ředitelka zbrojovky SAAB, a to prostřednictvím grantu ministerstva zahraničních věcí. Toto podezřelé využívání peněz daňových poplatníků je součástí sbližování s NATO.

Švédský parlament právě mění zákon o svobodě tisku a základní zákon o svobodě projevu. Podle ústavního výboru: "Návrh mimo jiné znamená, že zahraniční špionáž a formy neoprávněného nakládání s tajnými informacemi a nedbalost s tajnými informacemi, které mají základ v zahraniční špionáži, mají být trestné jako trestné činy proti svobodě tisku a svobodě projevu."

V případě změny by zákon mohl stanovit trest odnětí svobody až na 8 let pro osoby, které zveřejní nebo zveřejní informace, které by mohly poškodit zahraniční partnery Švédska. Cílem je zajistit, aby ve Švédsku nemohly být zveřejňovány dokumenty utajované zeměmi, s nimiž jsme vojensky spolupracovali. V praxi to znamená, že odhalení porušení mezinárodního práva, kterého se dopustil některý ze švédských partnerů v mezinárodních vojenských operacích, se může stát trestným činem. Změna zákona je požadavkem zemí, s nimiž Švédsko vede války. Tento typ úpravy přímo souvisí s tím, že Švédsko směřuje ke stále užší spolupráci s NATO. Silnou hnací silou změny zákona je skutečnost, že se jedná o důvěru - důvěru NATO ve Švédsko.

Švédská agentura pro civilní nouzové situace (MSB) spolupracuje s Atlantickou radou. Ve zprávě, kterou vydala Atlantická rada a kterou financovala MSB a jejíž editorkou a autorkou je Anna Wieslanderová, se argumentuje ve prospěch spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Uvádí jen jeden příklad takové spolupráce, turistické středisko v západním Mexiku na záchranu korálových útesů. NATO přijalo v roce 2021 klimatickou politiku v souladu s myšlenkami zprávy. Příspěvek Švédska k posílení expanze NATO a jeho dominance ve světě do nových oblastí je další známkou toho, že se odkláníme od OSN k mezinárodní spolupráci řízené západními mocnostmi.

Součástí procesu posilování sil, které reprezentují svět pod vedením USA, je i snaha umlčet švédská mírová a ekologická hnutí. Propagandistická organizace Frivärld, financovaná Konfederací švédského podnikání, se spolu s Umírněnými a podobně smýšlejícími lidmi postavila do čela. Údajně nestranickým iniciativám financovaným Finskem, Spojeným královstvím a USA se podařilo umlčet deník Aftonbladet falešnými tvrzeními o šíření "ruských narativů". Aftonbladet býval částečně nezávislým hlasem. Nyní všechny hlavní švédské noviny propagují západní světonázor, například pokud jde o NATO. Podílí se na tom i Atlantická rada. Příkladem je publikace švédského autora spojeného s Frivärldem, která obsahuje několik nepravdivých tvrzení o lidech a politických stranách ve Švédsku. Publicista, šéf Severní Evropy a autor se na sebe vzájemně odvolávají, ale nikdo za to nenese odpovědnost. Ve Švédsku není možné stíhat lži, jejichž cílem je očernit parlamentní strany, ekologické a mírové hnutí a jednotlivé Švédy, pokud byl k očerňující kampani využit někdo najatý zahraniční organizací bez švédské vydavatelské licence.

K nehodám dochází jen zřídka.

Lars Drake, činný v organizaci Folk och fred (Lidé a mír)

Tord Björk

e-mail: tord.bjork@gmail.com, skype: tordbjork, tel: +46 (0)722 15 16 90

adresa: Bordk Bordk, Praha, ul: Kyrkängsbacken 8, 14135 Huddinge, Švédsko

Informační seznam mezinárodní sítě Ne válce - Ne NATO

www.no-to-nato.org, info@no-to-nato.net
Úkolem konference je informovat o akcích, událostech, peticích apod., pro diskusi využijte seznam no_to_nato_discussion@lists.riseup.net, přihlásit se můžete pomocí no_to_nato_discussion-subscribe@lists.riseup.net.

Sledujte nás také na www.facebook.com/NotoWAR.NotoNATO
twitter.com/no_to_nato

Veřejný archiv je zde: https://lists.riseup.net/www/arc/no-to-nato
Pro přihlášení do seznamu zašlete e-mail na adresu no-to-nato-subscribe@lists.riseup.net.

Chcete-li se ze seznamu odhlásit, pošlete e-mail na adresu no-to-nato-unsubscribe@lists.riseup.net.

Pro zasílání informací přes seznam použijte adresu no-to-nato@lists.riseup.net.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


Náš banner u švédské ambasády 26.9.2022 ve 14:30 hodin

Chceme mír, ne NATO           

Vi vill ha fred, inte NATO« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press