Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Demonstrace 17.11.2022 u ČT v 15:00 hodin - připomenutí odkazu z roku 2007

14.11.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Každý občan České republiky má možnost mlčet, být lhostejný, nebo připomenout fakta z minulosti. Připomínáme fakta, občanský postoj z roku 2007 a tím stavíme hráz proti obvinění, kterým mává dnešní pětikoalice, například senátorka ,,zastupujicí" občany České republiky v senátu paní Němcová, nebo obviněnýz trestných činů ministr vnitra Rakušan. 

Většina občanů odmítala v roce 2007 cizí vojenskou základnu na území České rebubliky a to z mnoha důvodů. Pokud tomu tak dnes není, je to nezpochybnitelný důkaz, jaký vliv mají masmédia na myšlení lidí. 

Jaký podíl na tom má zpravodajství České televize?

Je názor desetitísíců lidí, kteří protestujích proti manipulativnímu, militantnímu, proválečnému zpravodajství České televize v roce 2022 zanedbatelný? 

Nejeden občan, který si chce zachovat duševní zdraví, se na zpravodajstí ,,České“ televize již řadu něsíců nedívá.

Přesto je nucen zpravodajství prostřednictvím televizního poplatku platit, proti své vůli. A tak přispívat k šíření neklidu, agresivity a nenávisti, která je sofistikovaným způsobem zpavodajstvím šířena (Výběr koncesionářských poplatků má v roce 2022 stoupnout o 30 milionů na 5,69 miliardy Kč, dále letos plánuje zvýšení mzdových nákladů o 112 milionů na 2,337 miliardy korun. Mzdy by měly vzrůst zhruba o 3,5 procenta.

Připomínáme zákon č.483/1991 Sb. o České televizi, který by mě být dodržován stejně, jako musí občané dodržovat jiná zákonná ustanovení.

§2

2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací prosvobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

K potvrzení o hrubém znevažování zákona o České televizi zpravodajstvím ,,České“ televize stačí požádat vedení zpravodajství o sdělení, kdy odvysílalo pohled švýcarského historika Dr. Daniela Gensera v prezentaci: NATO a světový mír.

Nebo: Nezákonné války. file:///C:/Users/stejneheslo/Downloads/nezakonne_valky_ukazka.pdf

Každý občan České republiky má možnost mlčet, být lhostejný, nebo nenechat ze sebe udělat spoluviníka. Jako nucený koncesionář vyzvat Radu České televize k zastavení pohrdáním zákonem o České televizi, podat podnět nebo stížnost a trvat na její zveřejnění v zápisu jednání Rady České televize, jinak se dočká níže uvedeného:

12. jednání Rady ČT v roce 2022

19. 10. 2022

Stížnosti a podněty
Usnesení č. 166/12/22: Rada předává generálnímu řediteli k přímému vyřízení tyto stížnosti:
čj. e134c/22, e201/22, e206/22, e209/22, e213/22, e214/22 a žádá o doručení kopií odpovědí.
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, L. Veselý

Usnesení č. 167/12/22: Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření tyto stížnosti:
čj. e195/22, e212/22, e188a/22, e190/22, e191/22, e192/22, e197/22, e582/21.
(13:0:1) Návrh byl přijat.
PRO: R. Bradáč, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas, K. Novák, I.
Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, L. Veselý
ZDRŽEL SE hlasování: M. Doktor

Usnesení č. 168/12/22: Rada souhlasí se samostatným hlasováním odpovědi na stížnost
CT179372/2022.
(9:0:5) Návrh byl přijat.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, L. Mrklas, T. Samek, P. Šafařík,
L. Veselý
ZDRŽELI SE hlasování: K. Novák, M. Richterová, V. Ježek, P. Matocha, I. Racek

Usnesení č. 169/12/22: Rada schvaluje návrh odpovědi na stížnost CT179372/2022.
(9:2:3) Návrh byl přijat.
PRO: P. Kysilka, P. Matocha, P. Šafařík, L. Mrklas, V. Karmazín, R. Bradáč, I. Racek, K. Novák,
T. Samek
PROTI: M. Doktor, R. Kühn
ZDRŽELI SE: V. Ježek, M. Richterová, L. Veselý

Usnesení č. 170/12/22: Rada schvaluje návrhy odpovědí na stížnosti e200/22, CT3046/2022-
12, e138/22, e143/22, e168/22, e196/22, e156/22.
(14:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
PRO: R. Bradáč, M. Doktor, V. Ježek, V. Karmazín, R. Kühn, P. Kysilka, P. Matocha, L. Mrklas,
K. Novák, I. Racek, M. Richterová, T. Samek, P. Šafařík, L. Veselý
« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press