Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Manifestace 26.listopadu 2022 Letná

24.11.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

 

Manifestace 26. 11.

Určitě nikoho z nás nenechává klidným, jak neúměrně rostou ceny potravin, elektřiny, plynu. Dokonce reálně hrozí úplný nedostatek energií. Hrozí, že celá řada podniků zkrachuje a lidé přijdou o práci a svůj příjem. Hrozí nám nedostatek všeho. Hrozí nám chladná zima. A přitom vláda nečiní patřičné kroky. Kde je jádro problému? Jaké je řešení se dozvíte na akci.

Zároveň zažijete pocit sounáležitosti v atmosféře s lidmi se stejnými potřebami a po skončení si můžete užít zajímavý hudební program.

Na této manifestaci vyslovíme směrem k vládě jasné požadavky, které je nutné okamžitě řešit a oznámíme následné kroky. Máme řešení, které citelně sníží ceny energie a potravin, vysokou inflaci. Dále na akci probereme další důležité oblasti, které nás akutně trápí.

 

Vojenská neutralita

Problém: Současná vláda aktivně podporuje válku zasíláním zbraní a vojenské pomoci a zatahuje Českou republiku do války. Dokonce mluví o mobilizaci pro naše občany.

Řešení: Naši odborníci jsou pro mír a jako řešení chtějí pro ČR prosadit permanentní, mezinárodně uznávanou neutralitu. Příkladem nám může být třeba Švýcarsko nebo Rakousko. Chceme zajistit, aby se Česká republika nestala místem vojenského konfliktu.

 

NE základnám ČR, z.s. chce reálné kroky, které přispějí nejen k Míru,  ale zejména žít v Míru i v budoucnosti 

Konkrétní reálný krok k Vládě ČR nejen od Iniciativy Ne základnám ČR, z.s., ale i od občanů a to v souladu s článkem 1) Ústavy ČR je prosadit okamžité zastavení vyjednávání o Dohodě o obranné spolupráci (DCA) se Spojenými státy americkými. Vláda od občanů, voličů nemá k takovému jednání mandát, neboť ne všichni  z 2 33 681 voličů s jednáním a záměry Pětikoalice souhlasí.

Předložit Vládě ČR a to na základě jejího neústavního jednání požadavek o revokaci Směrnice pro jednání o Dohodě, kterou si vláda usnesením ze dne 25.května  č.443/V schválila. Směrnice včetně veškeré dokumentace je evidována pod.čj. V464/2022-3691. 

Iniciativa Ne základnám ČR, z.s. požádala dne 31.5.2022 Ministerstvo obrany ČR na základě zákona č.106/1999 Sb. o: 

Žádáme o zaslání směrnice, jenž umožní zahájení jednání o mezinárodní smlouvě, která stanoví právní rámec pro pobyt amerických vojáků na českém území, která byla ve vládě schválena 25. května 2022. Souběžně s tím žádáme poskytnutí všech dokumentů k záměru uzavření jakékoliv dohody se USA například vzájemnou obrannou dohodu DCA (Defense Cooperation Agreement) mezi USA a ČR.

Na žádost kancelář ministryně obrany (paní Černochová) odpovědělo dne 15.6.2022 rozhodnutím čj. MO 244156/2022-8694, Sp.za. SpMO 32833/2022-8694

 

"Kromě směrnice  pro jednání o dohodě mezi ČR a USA o obranné spolupráci disponuje ministerstvo pouze návrhem textu této dohody, který předložily Spojené státy americké a která bude předmětem negociace ( tzn., že bude průběžně upravován tak, aby byl přijatelný pro obě strany). Jde tedy o informaci bez použití veřejných prostředků ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole, neboť jde o informaci, která byla vytvořena a předána ministerstvu  Spojenými státy americkými. Spojené státy rovněž nesdělily, že s poskytnutím informace souhlasí, naopak již při předání návrhu textu Dohody zdůraznily citlivost tohoto textu  tím, že návrh označily slovy ,,SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED" ".

Přikláme k posouzení vyjádření ,,ministryně obrany" paní Černochové z 22.4.2022 k Dohodě o obranné spolupráci (DCA) se Spojenými státy americkými:

 

 

 

Dohoda s USA přinese České republice především bezpečnostní záruky a nastaví právní rámec spolupráce

Autor: Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO

Ministryně obrany Jana Černochova v rámci jednání se svým protějškem Lloydem Austinem v Pentagonu potvrdila, že Česká republika je připravena zahájit vyjednávání o dohodě o obranné spolupráci (DCA) se Spojenými státy americkými. Ministerstvo zahraničních věcí USA potvrdilo, že tento proces oficiálně začíná. Co to ale reálně znamená pro Českou republiku, její obranu, proč k takovému kroku přistoupila a co se bude dít v následujících měsících?

Česká vláda si od sjednání a uzavření dohody slibuje především posílení bezpečnostních záruk pro Českou republiku. Obzvláště v této době, kdy 400 km od českých hranic probíhá válečný konflikt. Zahájení procesu vyjednávání demonstruje odhodlání a závazek USA dlouhodobě posilovat kolektivní obranu v Evropě a garantovat bezpečnost ČR. 

Česká republika se také aktivně podílí na posilování východního křídla Aliance. V rámci těchto aktivit bude v mnohonárodním bojovém uskupení NATO na Slovensku pod naším velením působit také americký kontingent. I z těchto důvodů je uzavření dohody zapotřebí. Je třeba si stanovit jasné podmínky a garance.

Od dohody si ministerstvo obrany rovněž slibuje, že bude přínosem pro modernizační projekty Armády ČR. Může pomoci urychlit snahu zbavit se závislosti na staré sovětské technice a nahradit ji moderním vybavením od důvěryhodného spojence.

Navíc není taková dohoda se Spojenými státy ničím výjimečným. Obdobné dohody o obranné spolupráci mají USA sjednány s 24 ze 30 členských států NATO, aktuálně jednají také s Dánskem. Všechny členské státy NATO na východní hranici takovou smlouvu již mají sjednanou a uzavřenou: Estonsko (2017), Lotyšsko (2017), Litva (2017), Polsko (2020), Maďarsko (2019), Rumunsko (2005), Bulharsko (2006) a naposledy i Slovensko, které smlouvu uzavřelo na začátku roku 2022.

Co je obsahem dohody?

Dohoda o obranné spolupráci chce do budoucna především upravovat právní postavení příslušníků ozbrojených sil Spojených států, pokud se budou nacházet na území České republiky. Oba státy se vzájemně domluví na přesných podmínkách, které budou pro americké vojáky na území ČR platit. Američané se těmito pravidly budou muset řídit. Jde o dílčí otázky, jako je jurisdikce nad americkými vojáky, odpovědnost za způsobené škody na území ČR a další.

To ale neznamená, že by tato dohoda automaticky opravňovala Spojené státy umístit příslušníky svých ozbrojených sil na území České republiky. To by i nadále podléhalo schválení Parlamentem České republiky podle čl. 43 Ústavy České republiky.

Navíc obsahem dohody budou i předem dohodnutá zařízení a prostory v České republice, které budou moci ozbrojené síly Spojených států využívat. Tyto prostory zůstanou i nadále ve vlastnictví České republiky. Podmínky užívání i specifikace těchto zařízení a prostor budou dohodnuty tak, aby to bylo přínosné pro obě strany. Budoucí smlouva nepředpokládá vybudování americké základny v ČR.

Zdroj: https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/dohoda-s-usa-prinese-ceske-republice-predevsim-bezpecnostni-zaruky-a-nastavi-pravni-ramec-spoluprace-234941/


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press