Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Demonstrace za vystoupení České republiky z NATO

4.4.2024 - Iniciativa NE základnám ČR

Den 12.3. by měl být zapsán v kalendáři černým písmem.

Občané by měli chodit ve smutku na budovách by měly viset černé prapory,
To byl den, kterým nás vstoupili do nato. Někteří ten den oslavují, jako ti na pražském hradě, rozdávají nejvyšší státní vyznamenání, ZA CO se ptám.

Nejspíš to bude ten dvojí válečný metr: prezident Putin je považován za válečného zločince, ale americký prezident George W. Bushe, ani další z řady prezidentů té země Bill Clinton nikoliv.

O rozšiřování NATO směrem na východ bylo napsáno i řečeno mnohé. Stačí si spočítat, a pohledem do mapy zjistit, jaká je skutečnost. Kdo že je tady tou válečnou hrozbou?

Doporučuji přečíst si článek oblíbeného europoslance pana doktora Ivana Davida, z něhož si dovolím citovat:

- Tento vývoj a fakta, která si může každý snadno ověřit, ukazují, že vyprávění o nevyprovokované ruské útočné válce je nestoudná válečná lež. Dokud se toho budou USA a jejich evropští spojenci držet, nebude mír, protože všechny tyto lži odporují spravedlivému zvážení ruských bezpečnostních zájmů. Pokud je historie americké války na Ukrajině proti Rusku příliš komplikovaná, měli byste si uvědomit prostý fakt: Na hranicích s USA nejsou
ruské jednotky, ale na ruských hranicích americké jednotky. Na otázku, kdo je agresor, by pak bylo snazší odpovědět. Potud citát

- Bez vydatné pomoci médií nelze rozpoutat válečné konflikty, zabíjení a vraždy.
Bez politiků nelze tyto zločiny a vraždy realizovat. Někteří to označují za udržení, či nastolení demokracie. Znevážit parlamentní systém, udělat z něho kus papíru, stejně tak, jako udělat z Ústavy České republiky toaletní papír, nemůže prodavač, řidič autobusu, nebo kterýkoliv občan státu který nesedí v lavici Poslanecké sněmovny.

24.3.1999 tj. 12 dní od vstupu České republiky do NATO nastalo - s naším souhlasem - bombardování Jugoslávie, Operace Spojenecká síla. OSN k tomu nevydala mandát, nesouhlasila s bombardováním. Jednání NATO bylo válečným zločinem.

Z článku novináře Štěpána Kotrby vybírám:

Materiální škody způsobené před čtvrt stoletím Jugoslávii přesáhly 100 miliard dolarů. NaJugoslávii bylo vypáleno přes 3 tisíce řízených střel a na zemi bylo svrženo 80 tisíc leteckých bomb. Celkem bylo na Jugoslávii shozeno přes 15 tun ochuzeného uranu, poté se země stala lídrem v rakovinových onemocněních v Evropě. Při útocích a bombových útocích v Jugoslávii zemřelo 3,5-4 tisíce lidí, zraněno bylo přes 12 tisíc. Dvě třetiny všech obětí byli
civilisté. Za prvních deset let po operaci NATO zemřelo na území bývalé Jugoslávie na rakovinu 10 až 18 tisíc lidí. Konec citace.

Je nezpochybnitelné, že NATO spáchalo válečný zločin s naší účastí. Nebylo by konečně na čase, vystoupit ze zločinecké organizace? Oběti v Jugoslávii jsou jen zlomkem dalších obětí, spáchaných organizací která není ani omylem mírová. Pro NATO je nejdůležitější výroba a obchod se zbraněmi a municí - a jaderné zbraně nejsou největší hrozbou.

Připomínám biolaboratoře. Raději nedomýšlíme možnosti. Zákaz biologických zbraní ?
Nenechte se vysmát.

Viděli jste záběry ze Španělského sálu, u příležitosti oslav NATO 12.3. 2024 ? Kdo svojí přítomností toleruje válečné zločiny spáchané tímto uskupením?

Znáte otázky, které ve Španělském sále ten den, při oslavě NATO byly položeny zástupcům politických stran, jejichž členové občany České republiky zastupují, - tedy měli by zastupovat - v Poslanecké sněmovně? Jak poslanci ANO, SPD, TOP09, STAN, Piráti, ODS a KDU-ČSL hlasovali?

Připomeneme :
Otázka č.1 Posílilo rozšíření NATO v devadesátých letech bezpečnost České republiky?
Všichni hlasovali ANO.

Otázka č.2 Má Česká republika zůstat členem aliance do budoucna? SPD se zdrželo,
ostatní ANO.

Otázka č.3 Jste pro to, aby Česká republika stabilně vydávala o 2% svéh HDP na
obranu? SPD se zdrželo, ostatní ANO.

Otázka č.4. Jste pro pokračování vojenské pomoci Ukrajině Českou republikou? SPD
proti, ostatní ANO.

Otázka č.5 Jste stoupenci toho, aby se jednoho dne Ukrajina stala členem NATO?
ANO se zdrželo, SPD proti, pětikoalice hlasovala ANO.

Víte jak si NATO připomene začátek 2. světové tj. 1.9. , akci Barbarosa 22. 6. a konec 2. světové války 8.9?

NA NAŠEM ÚZEMÍ ???

- cvičení IMMEDIATE RESPONSE 24 (OKAMŽITÁ ODPOVĚĎ 24) - do 2 100 příslušníků USA, do 400 ks pozemní a do 15 ks letecké techniky.       ( duben – červen )

- cvičení GHOST HUNTERS 2024 ( Lovci duchů 2024 ) – do 80 příslušníků ozbrojených sil Slovenska a do 10 ks pozemní techniky         ( 25. května – 7. června )

- cvičení CORONAT MASK 2024 ( KORONATOVÁ MASKA 2024 ) - do 500 příslušníků ozbrojených sil NATO a do 120 ks pozemní techniky.      ( červen )

- cvičení STRIKE AMPLE 2024 ( VELKÝ ZÁSAH 2024 ) - do 1 200 vojáků partnerských zemí a do 100 ks pozemní i letecké techniky.        ( srpen – září )

Požádáme SPD a ANO aby 40 poslanců vyvolalo mimořádnou schůzi s následujícím bodem programu:

Na základě neplnění článku 1. Severoatlantické smlouvy a zločinů spáchaných touto organizcí, kdy tato prokazatelně směřuje k vyvolání, vyprovokování světového konfliktu od Severoatlantické smlouvy odstupujeme.

Přijme naší výzvu SPD? Je třeba podpisu 40 poslanců
Seženou u ANO (( 71 poslanců z toho 21 žen ( nevím jestli slyšely píseň své syny vám nedáme) ) 20 podpisů poslankyň, poslanců?


Podle § 51 zákona č.90/1995 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny o svolávání schůzí Sněmovny:
(2) Schůze Sněmovny svolává její předseda, stanoví-li tak zákon, nebo na základě usnesení Sněmovny.
(4) Požádá-li o svolání schůze Sněmovny alespoň jedna pětina všech poslanců, svolá předseda schůzi nejpozději do deseti dnů od doručení žádosti;

Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání. To jsme jim připravili.

A skončím opět z článku Ivana Davida:
pokud budeme pokračovat v hledání pravdy, pokud budeme odhalovat lži a válečnou propagandu a zůstaneme pravdě věrni, budeme mít šanci nalézt mír. Pokud se lži stanou pravdou.... nebude míru na světě.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press