Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Dnes rozhodnou zastupitelé Strašic o referendu k radaru, vyvolané peticí občanů

13.9.2007 - Britské listy

Na jednání zastupitelů ve čtvrtek 13.9. bude schválen termín konání místního referenda ve věci radarové stanice Spojených států amerických. Plebiscit z vůle 845 občanů Strašic byl iniciován přípravným výborem složený z občanů, kteří nejsou členy žádné politické strany. Zmocněnkyní výboru pro vyjednávání je paní Mgr. Marcela Paulová. Jménem výboru se obrátila na zastupitele otevřeným dopisem z obavy, aby se referendum neuskutečnilo až v příštím roce. Přestože výbor navrhl termín konání referenda na 20.10., rada obce navrhuje zastupitelům ke schválení termín 17.11. z důvodu nutných příprav.

“Záleží na vůli představitelů obce, zda budou hledat kompromis v termínech konání referenda. Např. v přibližně stejně velkém Mirošově bylo uskutečněno referendum měsíc po jeho vyhlášení zastupiteli,” konstatuje Marcela Paulová a dodává: ”Náklady na referendum v Mirošově nepřesáhly 10. 000 korun.”

Otevřený dopis zastupitelům k jednání ZO Strašic dne 13. 9. 2007 »

Zdroj: Britské listy, 13.9. 2007


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press