Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kdo platí proradarové aktivisty?

2.12.2007 - Tomáš Stýblo, Britské listy
Je jistě dobře, že se Česká televize zabývá aktivitou zahraničních výzvědných služeb v ČR. Česká televize se tomuto tématu ale bohužel věnuje – jak už je u ní zvykem – zaujatě, jednostranně a diletantsky. Zkoumány jsou jen aktivity ruské, výzvědných služeb amerických si reportáž nevšímá.

Rusko řídí autoritářským způsobem "bývalý" důstojník KGB Putin ve spolupráci s tzv. "oligarchy" – mafiánskými kapitalisty, ve srovnání s nimiž jsou naši čeští privatizační rozkrádači jenom břídilové. Od ruského státu, ve kterém se opět probouzí nacionalismus, nelze do budoucna očekávat nic dobrého – stejně jako od jiných velmocí se světovládnými ambicemi, a od mocných obecně.

Mezi tyto velmoci patří i USA se svou neokonzervativní vládou. Americká rozvědka je na území ČR v souvislosti s plány na americkou základnu jistě aktivní minimálně srovnatelně s rozvědkou ruskou. Je možné se jen dohadovat o míře infiltrace amerických agentů do českého bezpečnostního aparátu a do vlády.

Vyvážená reportáž na toto téma by se proto měla zabývat nejen tím, kdo případně platí proti-radarové aktivisty, ale i financováním stoupenců americké základny v ODS, ve vládě a v Armádě. Zabývat by se ním měla i BIS, pokud má skutečně dostát naivním nadějím do ní vkládaných - že bude pracovat pro ochranu zájmů občanů ČR.

Kvalitní reportáž by pracovala s fakty, nikoliv jen s domněnkami a neurčitými dehonestačními tvrzeními. Úroveň argumentace reportáže byla tak nízká, že se člověk nedozvěděl nic konkrétního – jejím cílem bylo jen vyvolat na emocích založený dojem, že jedna strana radarového sporu slouží ruským zahraničním zájmům. Třeba tomu tak je – ale bylo by třeba argumentovat fakty.

Vyvážená reportáž by také měla zkoumat, kdo platí proradarové aktivisty. Je důležité si uvědomit, že stoupenci radaru ve vládě a v ODS – jako jsou Gabal, Vondra, Klvaňa, Topolánek a další – jsou skutečně také jen aktivisté. Tito lidé nemají žádný demokratický mandát pozvat do ČR americká vojska, protože toto neměli ve svém volebním programu a snažili se své plány před veřejností manipulativně zatajit v období před volbami.

Stejně mlhavě a nekonkrétně jako ČT ve své reportáži, by někdo mohl dehonestačně poukazovat na to, že existují "náznaky", že někteří proradaroví aktivisté spolupracují s americkými společnostmi napojenými na americkou rozvědku. Taková tvrzení nemají žádnou hodnotu. Jakýkoliv "odborníci", kteří nedokáží svá tvrzení podložit skutečnými a srozumitelnými argumenty a fakty, nejsou hodni žádné důvěry.

Otázka tedy zní – kdo platí proradarové aktivisty? Možná nikdo – třeba jednají jen z idealismu. Možná doufají, že americká přítomnost zabezpečí jejich ekonomické postavení. Třeba je platí americká rozvědka.

O jednom nečestném zdroji financování proradarových aktivistů ale vím najisto – jsme jím my občané, naše daně. Teatrální a manipulativní proradarový aktivismus je financován z peněz všech daňových poplatníků – přestože většina z nich s výstavbou americké základny nesouhlasí. Peníze daňových poplatníku jsou vydávány na soukromý fetiš milovníků amerických imperiálních ambicí, což by v demokratické zemi mělo být nepřijatelné. Jedná se o zneužití veřejných prostředků na soukromý účel jedné mocenské kliky.

Je třeba tento zdroj financování utnout - nejlépe účastí v příštích volbách.


Zdroj: Britské listy


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press