Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Online s Petrem Pokorným

RNDr. Petr Pokorný, CSc. je fyzik na Fyzikálním ústavě AV ČR, v.v.i., obor vakuová fyzika a hmotnostní spektrometrie plazmových výbojů pulsními magnetrony. Působil 6 let v zahraničí, z toho 2 roky na zahraniční universitě jako zahr. profesor. Podílel se i na návrzích konstrukcí vakuových systémů na zahraničních urychlovačích.
Zapojen do iniciativy „Ne základnám“ prakticky od počátku, publikoval několik článků na toto téma a provedl jeden z prvních odhadních výpočtů vlivu a vlastností diskutovaného radaru na základě neúplných a zkreslených údajů publikovaných vládou a Ministerstva obrany.
„Jsem proti radaru jako zbytečnému, nebezpečnému a provokativnímu zařízení pro ČR a její občany. Odmítám vojenskou přítomnost cizích vojsk na našem území. Odmítám tvrzení jako fyzik o neškodnosti radaru, jak z hlediska technického, zdravotního, tak i morálního, na občany ČR.“

Petr Pokorný odpovídal na Vaše otázky v pondělí 18.2.2007.


položených otázek: 11
Položené dotazy
OTÁZKA | Pavelh
Krásný den přeji.
možná se zaptám trochu "z jiného soudku" ale vylučujete možnost, že zařízení typu radaru XBR, nebo například HAARP jsou schopné pomocí sofistikovaných technologií ovlivňovat vědomí a mysl lidí, ovlivňovat ionosféru, počasí apod.? Neslyšel jste něco o pokusech tohoto typu s těmito zařízeními?

moc děkuji za odpověď
ODPOVĚD | 13:35
Přeji též dobrý den, na Vaši otázku je těžká odpověď, oblasti vědomí a myšlení lidského mozku jsou stále ještě na počátku zkoumání. Ale vezmeme-li v úvahu, že komunikační procesy v lidském mozku jsou, jak ukazují experimenty, prováděny bioproudy a záření, která produkují radary včetně např. radaru XBR, je elektromagnetické vlnění, mohlo by tedy docházet i k interferencím, ev. i k buzení a tedy pravděpodobně i nežádoucím rezonancím. Ty by následně mohly vyvolávat různé poruchové stavy vědomí. Ostatní úvahy by byly spekulací. Co se týče Vaší druhé části otázky, tj. ovlivňování okolního prostředí, v té oblasti se pracuje jistě na více světových pracovištích a z různých důvodů. Konkrétně ale v oblasti odpovídající vlnovým délkám radaru XBR (asi 3 cm) se chová atmosféra v závislosti na svém složení (hustota, vlhkost, teplota …) jako různě propustné médium a tam by mohla být zaměřena pozornost. HAARP sám je také mimo výzkumný program též i vojenským programem, při předpokládaném vyzařovacím výkonu a směrování do plazmatického prostředí (a ionosféra je takovým prostředím) může pochopitelně vytvořit nerovnovážný stav ionosférické plazmy a tím vyvolat destabilizaci, elektromagnetické proudy vysokých hustot, nábojové stavy… .
OTÁZKA | Štěpán
Dík za Vaši odvahu nebát se říci to, co považujete za správné.
Nedávno jsem na těchto stránkách četl dopis jednoho čes. jaderného fyzika am. prezidentovi, kterak upozorňuje především na nabezpečně blízkou vzdálenost onoho zamýšleného zařízení a hlavního města. Každému je jasné, že kolem radaru jako strategického cíle číslo 1 se není radno zdržovat. Můžete alespoň stručně nastínit, jaké a jak rozsáhlé následky by mohla mít destrukce tohoto zařízení?
ODPOVĚD | 13:38
Vážený Štěpáne, říci, co považujeme za správné by mělo patřit k chování svobodného člověka. Je zcela evidentní, že XBR radar je okem vojenského systému. A to musí protivník zničit jako první. Možností je několik. Zasažením raketou s konvenční hlavicí – tam by škody a záruka zničení byla nízká. Výhodnější by bylo zasáhnout radar jadernou náloží, ale pak devastující účinek bude jednak na velké ploše (v závislosti na účinnosti hlavice) a jednak dlouhodobý, druhotný – tedy středně dlouhá a dlouhodobá radiace. Pokud by hlavice byla velká, byla by pochopitelně ohrožena i Praha a její okolí. Navíc se domnívám, že radar by při svém výkonu a zázemí, měl být nezávislý na vnějších zdrojích energie a měl by mít někde v zemi ukrytý jaderný reaktor (asi takový, jaký mají jaderné ponorky). Nesmysl o dieselovém generátoru a dokonce dodávkách elektrické energie vnější sítí pro tajné a vojensky nesmírně důležité zařízení jako je XBR radar, jen ukazuje na velmi ubohou matoucí kampaň ze strany vládní koalice a jejího mluvčího p. Klvani. Pochopitelně v případě zásahu jadernou hlavicí, by mohl poškozený reaktor zafungovat jako menší „Černobyl“. Třetí možnost skýtá užití tzv. „vakuové bomby“. Ta má vysoce devastující účinky, srovnatelné s jadernou náloží, ale nemá sekundární účinky. Ale dá se předpokládat, že ten, kdo bude chtít, nebo bude nucen v rámci své obrany zničit radar, to bude muset udělat jednorázově a důsledně. A to je pro občany Brd, ale i celé ČR obrovská hrozba.
OTÁZKA | M
Dobrý den: Všude se píše, že hlavní paprsek poletí nad teréném a že se nebude dotýkát země , ale je nějaká studie ,jak bude působit ten paprsek třeba na rogalisty, motorové rogalisty ,padačkáře, MPG motorový paragliding a další sportovní lítající zařízení které lítají do velkých výšek a piloti nejsou vůbec ničím chráněni a do toho paprsku se můžou dostat , téch lidí není málo jsou jich u nás tisíce , hlavně jaké to může mít následky pro ty báječné lidi na létajicích strojích i zdlouhodobého hlediska . Děkuji
ODPOVĚD | 13:41
Také přeji dobrý den. Vaše otázka má vlastně 2 části. Ta první je – co může způsobit radar XBR do vzdálenosti k hlavnímu městu? Velice dobrý odhadní výpočet provedl doc.ing. Hlobil. Na rozdíl od Američany udávané dopředné hranice nebezpečnosti (hladina výkonu 10.000 W/m2) ve vzdálenosti asi 8 km, odhadl oblast více jak 50 km. Ta zahrnuje všechny letící objekty, které by se mohly setkat na své trase s vysílaným pulzním svazkem. Zde je naprosto nejasné, jaký vlastně výkon v pulzu ten radar bude mít (dle Hlobila asi kolem 5 MW). Vláda uvedla dosah 2.050 km, ale jiné informace mluví o 6.500 až 7.000 km. To by snížilo přijímaný výkon minimálně o řád (tedy asi 10x). Na základě mých vlastních zkušeností s pulzními výkony se domnívám, že pulzní výkon bude někde v oblasti nad 10 MW. K tomu je třeba také vzít v úvahu, že každý zasažený terč (objekt) je také sekundární odrazovou plochou. Při vzdálenosti do desítek km je vysílaná energie v pulzu velmi vysoká a tedy pro živé organizmy vysoce nebezpečná, až smrtelná. Jen malá poznámka. V minulém režimu pracovníci, kteří pracovali s reflexními klystrony a přeladitelnými magnetrony v oblasti 3 cm vln brali zvláštní příplatek za ohrožení zdraví. Výkony se kterými se pracovalo byly nesrovnatelně nižší než je střední, natož pulzní výkon XBR radaru. Pro dokreslení na setkání na půdě Parlamentu nám P.Coyle (30 let vedl výzkum a vývoj prostředků protiraketové obrany USA a byl více jak 6 let nám. ministra obrany USA za presidenta Clintona) řekl, že američtí vojáci mají striktní zákaz stát i jen v rovině vysílací antény, natož byť částečně (tedy i pod úhlem) před radarem! Myslím, že k tomu již není co dodat.
OTÁZKA | skalda
Dobry den pane doktore,
Zaujimate nejake stanovisko k padu WTC (zejm. po fyzikalni strance, dukazy pouziti exploziv, napr. z analyz prof. Jonese - www.st911.org) ci jinym udalostem z 9.11.2001?
ODPOVĚD | 13:42
Mám asi jako většina lidí na celém světě svůj vlastní názor na tuto tragedii. Vždy platilo pořekadlo „komu to prospěje?“. Samotný průběh vyšetřování, podivnosti kolem pádu na Pentagon, to že k celé akci došlo v době kdy bylo v budovách (naštěstí) ještě málo lidí, ale i fakt, že tam k výbuchu došlo již několik let předtím a také, že bylo známo, že pod budovami je sídlo pobočky, jestli se nemýlím, CIA, vzbuzují mnoho otázek. Je proto jistě těžké nějaké hodnocení. Co se týče informací o výbušninách a následném zhroucení budov, nejsem ani architekt, ani stavitel, ani jsem tam nikdy nebyl. Proto si netroufnu to hodnotit.
Co však je zcela jasné – ti nevinní obyčejní lidé, ti záchranáři, kteří ve snaze plnit svou práci zemřeli – to je velmi smutné a ten, kdo je za to zodpovědný by měl být skutečně nalezen a postaven před nezávislý soud. „Padni komu padni!“. Ale to je nejspíše jen naivní přání.
OTÁZKA | Jan Bednář
Vážený doktore, co si myslíte o nedávné nabídce Ministerstva obrany na zapojení českých vědců do vývoje protiraketové obrany USA? Neměla by věda sloužit k rozvoji lidstva namísto rozvoji prostředků sloužících k ničení lidí? Je smůtné vidět vědce, kteří se nechají svádět obrovským balíkem peněz za účelem vývoje zbraní. Děkuji Vám za to, že nemlčíte. Mnoho jiným se bohužel mylně zdá, že je to pohodlnější.
ODPOVĚD | 13:46
Vážený pane, jsem velice potěšen, že jste položil tuto otázku. Je nezvratnou skutečností, že veškerý vývoj a zkoumání již od vynálezu pěstního klínu a pazourku byl nejprve zneužit v lidské společnosti ke snaze získat přesilu nad ostatními. To se nese dějinami do dnešních dnů. Nabídka MZV ze dne 19.11.2007 má čistě politický podtext. Je to forma, jak zapojit do vývoje protiraketové ochrany (PRO) naše vědce a tím získat na stranu vládního „pro“ určitou specifickou skupinu lidí. Omezí se tak počet těch, co protestují proti PRO (u nás proti radaru) a kteří znají skutečný stav. Nelze vědce příliš vinit, že za „mrzký peníz“ se část z nich nechá do této hry vtáhnout. Vlády v ČR vkládají do výzkumu podstatně méně prostředků z HDP než je běžné v civilizované Evropě, je nedostatek prostředků na nákup nových přístrojů, je nedostatek prostředků i na provoz vědeckých pracovišť, vědci sami jako většina pracujících občanů mají nízké příjmy. Je tedy přirozené, že část vědců se dá zlákat tou nabídkou a již nepřemýšlí, že prostředky na takové zadání od MZV půjdou z peněz daňových poplatníků, že výsledky (pokud budou zajímavé) získají bezplatně USA, že tím budou USA mít dokonce kontrolu nad celým výzkumem v ČR. Ostatně na příkladu TAMARy a později její zdokonalené verze VĚRy je to vidět nejlépe. USA raději donutily český stát prodat jim výrobce těchto radarů, aby měly kontrolu, ze nebude prodáván třetím stranám.
Ale věřte, že je mnoho z vědců, co alespoň pasivně (v obavě ztráty zaměstnání) jsou proti takové spolupráci. Viníkem je vláda ČR, její servilní přístup vůči americké administrativě. Zde je třeba si položit otázku „proč?“.
OTÁZKA | honza
Dobrý den
jen poznámka, opravdu jsem rád, že lidi jako vy se zapojují do takových akcí, jenže bohužel většina obyvatel se nezapojuje a sedí doma s výmluvou že nemaj čas, když z něčím nesouhlasím tak to dám na jevo, jenže češi jsou švejkové a dokavaď se hodně ty věci které se dějou kolem nich je neomezujou a svým způsobem neberou peníze, nebo jak to napsat, tak budou sedět doma, upřímně vyložme si karty na stůl, základna pár kilometrů od Prahy bude, a američtí vojáci tady budou, jen je otázka jak dlouho americká násilnická roztažnost po světě bude trvat? doufám že dlouho né a že lidi se proti tomu vzbouří, jen aby pak už nebylo pozdě jediné co se dá dělatz bojkotovat americké společnosti a výrobky
ODPOVĚD | 13:48
Vážený Honzo, máte pravdu, že část občanů je, dá se říci lhostejná, nebo otrávená. To se ukázalo již při volbách, kdy 35,5% občanů k nim nešlo. Mnozí z nich si nyní stěžují, jsou ještě otrávenější. Jejich neúčast napomohla té velice špatné až ubohé politické situaci v naší Republice, napomohla podplácení, lobismu, překabátění některých poslanců, aroganci moci i vulgaritě. Právě proběhlá volba presidenta republiky toho byla nejlepším důkazem. Pokud se to vše občanům líbí, nebo je jim to lhostejné – nedá se nic dělat.
A bojkotovat americké výrobky je naivní přání, my jako stát a trh jsme v celosvětovém měřítku tak malí, že to americkým společnostem vůbec nijak neublíží. Ony to ani nepoznají. Ale veřejný odpor proti radarové základně s narůstajícím počtem podpisů pod žádostí o uspořádání referenda a hlavně stále více lidí zúčastňujících se protestních akcí a to i mimo Brdy a Prahu – to již by bylo vidět i třeba v samotných USA.
OTÁZKA | Done
Dobrý den pane doktore.
Bylo by fajn, kdybyste pověděl něco o, mohu-li to tak říci, svém filosofickém zázemí. Zkrátka, které takovéto hledisko nejvíce převažuje, jde li o vaše rozhodnutí radar nepodpořit? Je ,, ve hře,, i spirituální pohled? Díky. Mějte se pěkně....
ODPOVĚD | 13:51
Proč radar nepodpořit? Těch důvodů je hned několik.
Tak za prvé byl jsem vychován jako Čech, narodil jsem se za okupace, prožil jsem také rok 1968 a to dne 22.srpna od rána na Vinohradské třídě. Nechci, aby na našem území byla další cizí vojska ani jednotlivé cizí základny. Když jsem působil v jedné cizí zemi, měli tam americkou základnu a vím, jak tam dlouho lidem trvalo, než se jí zbavili.
Za druhé si jako fyzik uvědomuji to nebezpečí takové základny jako je základna XBR radaru.
Za třetí obkličování Ruské federace a Číny americkými základnami nutně povede ze strany těchto mocností k obraným opatřením – tedy vývoji nových zbraňových systémů, tedy k nastartování nových závodů ve zbrojení a my bychom se přirozeně stali rukojmími takových závodů.
A za čtvrté radar sám je díky svému pulznímu provozu, vlnovým délkám a především faktu, že existuje na našem území, nebezpečný. Nezapomeňme, že jako tajné zařízení, jeho vlastnosti a schopnosti jsou jistě předmětem nejvyššího utajení a že tedy Američané budou některé jeho schopnosti utajovat a určitě nám ani naší vládě je nesdělí. Týká se to pochopitelně i vlivu na okolní prostředí.
OTÁZKA | Standa
Dobry den pane doktore,
moc Vás prosím o laické vysvětlení procesu (populární jednoduchou formou), co konkrétně se stane s lidskou tkání při ozáření VF energií v kmitočtovém pásmu X (8-12 GHz). Mám na mysli jak změny dočasné, tzn. které po určité době vymizí bez následků, tak změny trvalé, tedy nevratné, které by mohly trvale poškodit zdraví člověka - bytost z masa a kostí a jaké by mohly nastat konkrétní projevy třeba i jen mžikového ozáření nekryté (necháněné) osoby např. ve vzduchu (rogale, v letadle, či jen tak na procházce blízko v lese na kopci). A také obecně vliv i na zvěř, ptáky, mikroorganismy, ale i pitnou vodu, vegetaci, ozón, apod. Domnívám se, že vláda když tvrdí, že radar je absolutně neškodný, nám sprostě lže. Ledaže by byl radar trvale vypnutý, což nebude :-) Děkuji a přeji Vám hezký den
ODPOVĚD | 13:54
Děkuji Vám za otázku, bohužel musím odpověď zestručnit z důvodů omezeného prostoru na Chatu: Pásmo kolem 3 cm je energeticky téměř neškodné, fonon odpovídající energie dle zákona E = hν = hc/λ má velmi malou energii. Ale hustota toku energie (nebo chcete-li) intenzita záření zvláště v pulzním režimu je velmi vysoká a to se projevuje tepelnou energií v místě dopadu na terč. Pokud by překročila intenzita hodnotu 10.000W/m2 (státní ochranná norma), dojde k vážným a trvalým následkům i při libovolně krátkém pulzu. Intenzita klesá se čtvercem vzdálenosti (u radarů je ta závislost složitější), je závislá na typu antény, pulzním režimu atd., ale při intenzitách v pulzu řádově MW až desítky MW v blízkosti do 50 – 60 km je stále ještě velmi vysoká. To může způsobovat lokální ohřátí biologické hmoty (velmi špatný vodič tepla, vibrační stavy makromolekul, podobě jako v mikrovlnkách, ale s energiemi ještě o několik řádů vyššími) nad hranici 100 oC a tím popáleniny, nebezpečí poškození zraku, porušení svalových vláken … . Nejsem lékař, ani biolog, ale není vyloučeno, že může vlivem tepelného šoku dojít ještě k závažnějším škodám na lidském zdraví. Znovu připomínám slova p. P.Coyla, která jsem uvedl v odpovědi na dotaz pana M.
OTÁZKA | Víťa
Vážený pane doktore!
Vím, mám sobeckou otázku,promiňte, můžete mi, prosím, odpovědět, jak zahynou moji vnuci, v případě předpokládaného oslepení radaru jaderným výbuchem v Roudnici nad Labem, vzdálené 97.94 km, případně jak dlouho mohou v tomto případě přežít, budou-li náhodou zrovna ve škole v Praze, vzdálené cca 70 km mimo vládní kryt?
Děkuji za odpověď, i když se jí bojím!
ODPOVĚD | 14:00
Vážený Víťo, pro mne je nepřípustné uvažovat takovýmto způsobem. Já mám též rodinu a vnoučata. Uvažovat o jaderném výbuchu, jako způsobu likvidace radaru cizího státu na našem území bez souhlasu většiny občanů, bychom neměli nikdo! A aby k takovým úvahám nedocházelo ani teď, ani v budoucnu, to záleží především na nás občanech.
OTÁZKA | Martin
Vážený pane doktore,

předně mi dovolte poděkovat Vám za odvahu, s níž vystupujete proti velmocenským zájmům USA v naší zemi, potažmo ve světě obecně.

Píšete "Odmítám tvrzení jako fyzik o neškodnosti radaru, jak z hlediska technického, zdravotního..." - můžete prosím rozvést, jaké (negativní) zdravotní následky lze očekávat v případě, že u nás bude radar skutečně vybudován?

Již se zde na to někdo ptal, já jsem náhodou našel článek norských novin, kde se v této souvislosti hovoří o výskutu rakoviny: „Zaměstnanci (posádka) norského vojenského letectva mohli být vystaveni nebezpečné radiaci z radarových zařízení … Několik osob již zemřelo na rakovinu“
(http://www.norwaypost.no/cgi-bin/norwaypost/imaker?id=16282)
ODPOVĚD | 14:11
Vážený Martine, o zdravotním vlivu radaru jsem již odpověděl postupně v několika předchozích odpovědích. Nejsem lékař, možné další konkrétní škody na lidském organizmu by Vám asi lépe popsali lékaři. Ale i informace pana P.Coyla mluví za vše. Co se týče problémů norských letců – nevím, ale dánská vláda měla velmi konkretní protest na USA kvůli jejich radaru a jeho vlivu na okolí v Grónsku!
OTÁZKA | Dan
Myslíte, že byste mohl zkusit oslovit další vědce (jak v ČR, tak ze zahraničních pracovišť, kde jste hostoval), jestli by nechtěli také podpořit iniciativu Ne základnám? Jistě chápete, že a jak působí jiným lepším dojmem, když lidi vidí, že proti radaru není jen „Anarchistická federace“, ale i vědec RNDr. XY, CSc. a historik PhDr. YX, Cs. atp.
Co tomu podle Vás brání, aby lidé s významnějším postavením veřejně deklarovali svůj odpor k radaru? Tuším, že je v tom jistý strach, ale zajímala by mě Vaše zkušenost. Máte nějakou? Děkuji předem za upřímnost
ODPOVĚD | 14:32
Vážený Dane, pochopitelně mám možnost a také to činím, diskutovat se svými kolegy na téma event. umístění radaru USA na našem území. S některými jsem se setkával i při protestních akcích iniciativy „Ne základnám“, většina mých kolegů v diskuzích má podobný nebo přímo shodný názor na tento problém. V otázce veřejného vystoupení je to složitější, jak to popisuji i v otázce týkající se nabídky MZV. Nezapomeňme, že sdělovací prostředky jsou téměř plně ve vládních rukách a tak není snadné dát vědcům prostor pro svobodné vyjádření jejich názoru. A obavy z následků – ztrát zaměstnání, neudělení grantů a p. jistě hraje svou roli také.
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press